Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Екологічний податок » Порядок подання звітності та сплати податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи потрібно платнику екологічного податку повідомляти органи ДПС про відсутність у звітному році об'єкта обчислення?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до п.250.9 ст.250 розділу VIIІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом ...

Читати далі »

І. Який порядок подання декларації по екологічному податку, у разі якщо платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів в межах одного населеного пункту або кількох населених п

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі якщо платник екологічного податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів в межах: кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник податку зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо; одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного органу державної податкової служби одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення. У разі, якщо платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території такого міста (зазначається код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).

Читати далі »

ІІ. Який порядок подання декларації по екологічному податку, у разі якщо платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів в межах одного населеного пункту або кількох населених

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне п...

Читати далі »

Який порядок сплати екологічного податку?

25.08.2011

Платники екологічного податку та податкові агенти сплачують екологічний податок протягом 50 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів; за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем знаходження пунктів продажу палива; за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.

Читати далі »

Чи є платниками екологічного податку філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів?

25.08.2011

До платників екологічного податку не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Платниками екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.

Читати далі »

Скільки додатків 1 необхідно заповнювати до декларації з екологічного податку у разі якщо платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з Класифікатором

25.08.2011

У разі якщо платник екологічного податку має кілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий) та подає до органу ДПС одну податкову декларацію екологічного податку за такі джерела забруднення, то такий платник складає Додаток 1 до декларації по кожному стаціонарному джерелу забруднення окремо (тобто, кількість додатків1 відповідає кількості стаціонарних джерел забруднення).

Читати далі »

Який порядок обчислення, подання декларації та сплати по екологічному податку податковими агентами за викиди пересувними джерелами забруднення?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011. Об’єктом та базою оподаткування по екологічному податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення є обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку. Податкові агенти за реалізоване паливо подають податкові декларації по екологічному податку протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації - за місцем знаходження пунктів продажу палива.

Читати далі »

І. До якого бюджету платники податків сплачують екологічний податок (державного або місцевого)?

25.08.2011

Коротка: Платники екологічного податку, що справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, а також податкові агенти перераховують суми екологічного податку одним платіжним дорученням на рахунки бюджетів, відкриті в територіальних орга...

Читати далі »

ІІ. До якого бюджету платники податків сплачують екологічний податок (державного або місцевого)?

25.08.2011

(Початок див.І) Пунктом 51. розділу .ІV „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу встановлено, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад ...

Читати далі »

За якою формою подається податкова декларація (нова, нова звітна, уточнююча) по екологічному податку?

25.08.2011

Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом ДПА України від 24.12.10 № 1010. До Податкової декларації екологічного податку (нової, нова звітна, уточнюючої) додаються додатки 1 - 7, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Читати далі »

Який порядок заповнення додатку 4 до декларації по екологічному податку, а саме: колонки 2 „види небезпечних відходів”, колонки 3 „факти обсяги розміщення відходів”, колонки 4 „ставки податку в поточному році”, колонки 5 та 6 „коефіцієнти” (в тому числі

25.08.2011

У колонці 2 „Види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів” додатку 4 до податкової декларації екологічного податку зазначаються: види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів згідно з нормами статті 246 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). У колонці 3 „Фактичні обсяги розміщення відходів” додатку 4 до податкової декларації екологічного податку записуються у тоннах фактичні обсяги розміщених відходів (заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами), а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп - кількість одиниць обладнання та приладів. У колонці 4 „Ставки податку в поточному році” додатку 4 до податкової декларації екологічного податку записуються ставки поточного року визначені ст.246 ПКУ з урахуванням п. 2 підр. 5 розд. ХХ „Перехідні положення” ПКУ, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами. У колонці 5 „Коефіцієнти” додатку 4 до податкової декларації екологічного податку записується коефіцієнт - 3, у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів. У колонці 6 „Коефіцієнти” додатку 4 до податкової декларації екологічного податку записуються коефіцієнти: 3 – у разі розміщення відходів в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж; 1- у разі розміщення відходів на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту. У колонці 7 додатку 4 до податкової декларації екологічного податку „Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп.” записується з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

Читати далі »

Скільки знаків після коми зазначається у відповідних колонках податкової декларації екологічного податку та додатках до неї щодо викидів стаціонарними джерелами забруднення, розміщення відходів, скидів у водні об’єкти?

25.08.2011

Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом ДПА України від 24.12.2010 №1010, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 р. за №26/18764 (далі – Декларація). Зокрема, фактичні викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забру...

Читати далі »

Як заповнюється поле 3 загальної частини податкової декларації екологічного податку, якщо юридична особа одночасно є податковим агентом та платником екологічного податку за викиди в атмосферу повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забрудненн

25.08.2011

У полі 3 загальної частини податкової декларації екологічного податку (далі – декларація) юридичною особою зазначається повне найменування. У рядку "юридична особа" та рядку "податковий агент" проставляється позначка. У відповідних рядках поля 3 зазначається: код згідно ЄДРПОУ або податковий номер, який надають органи ДПС, або реєстраційний номер облікової картки платника; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцем перебування платника на податковому обліку в органах ДПС (за основним місцем обліку) за КОАТУУ; місцезнаходження платника (адреса, поштовий індекс, міжміський код, телефон, факс (за бажанням платника)); електронна адреса за бажанням платника.

Читати далі »

Як заповнюється рядок "Порядковий № за рік” у загальній частині податкової декларації екологічного податку, а також у додатках до такої декларації?

25.08.2011

У полі 1 загальної частини податкової декларації екологічного податку (далі – декларація) „порядковий № за рік” платником зазначається послідовно наростаючим числом кількість усіх поданих розрахунків до відповідного органу ДПС (не залежно від виду розрахунку: звітний, новий звітний або уточнюючий). При цьому нумерація декларацій проводиться платником окремо по кожному податковому органу ДПС, до якого подаються декларації. Порядковий номер декларації за рік із загальної частини декларації переноситься до додатків, які подаються разом з такою декларацією.

Читати далі »

І. Як заповнюється поле 3, 4, 5 загальної частини податкової декларації екологічного податку, якщо суб’єкт господарювання має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів ?

25.08.2011

Коротка: Згідно встановленої форми декларації у полі 3 загальної частини податкової декларації екологічного податку (далі – декларація) платником зазначається повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові). В залежності від того до яких суб’єктів господарювання належить платник робиться відпові...

Читати далі »

ІІ. Як заповнюється поле 3, 4, 5 загальної частини податкової декларації екологічного податку, якщо суб’єкт господарювання має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів ?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Відповідно до пп. 250.2.1 п. 250.2 ст. 250 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники екологічного податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти складають подат...

Читати далі »

Діє до 26.07.2011 І. Як податковим агентам визначити в тоннах кількість фактично реалізованого палива (газу скрапленого (зрідженого нафтового газу) та стисненого газу)у разі його реалізації не за масою, а за об'ємом (в т.ч. за наявності або відсутності се

25.08.2011

Податковим законодавством в частині справляння екологічного податку під час реалізації палива передбачено податковим агентам кількість фактично реалізованого палива і-того виду відображати у вагових одиницях (тоннах) з метою обчислення екологічного податку та складання податкової декларації екологічного податку. Податковим агентам потрібно самостійно визначити в тоннах кількість фактично реалізованого палива і-виду (в т.ч. за наявності або відсутності сертифікату палива). Розрахунок кількості фактично реалізованого палива податковим агентам за видами палива (МІ) (зріджений нафтовий газ, стиснений природний газ) у вагових одиницях здійснюється шляхом переведення реалізованого палива і-виду із об'ємних одиниць (л, м3) у вагові одиниці (тонни), зокрема, необхідно об'єм (кількість) реалізованого палива і-виду (QІ) в одиницях об'єму (л, м3) помножити на коефіцієнти (КПІ) переведення у вагові одиниці і-го виду палива (кг/л, кг/м3) (з урахуванням перевідних коефіцієнтів згідно з Методикою) та поділити на 1000. Значення коефіцієнта Кп;: для газу скрапленого (зрідженого нафтового газу) - 0,55 кг/л; для газу стисненого - 0,59 кг/м3. Заокруглення значення показника (М;) здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами. Зауважимо, що у разі реалізації палива (бензин, дизельне пальне, мазут тощо) податковими агентами через АЗС на відповідну партію палива є сертифікат палива (договір поставки) від відповідного постачальника палива (виробника, імпортера, нафтобази тощо) у вагових одиницях (тоннах). Податковий (звітний) період - квартал у якому була реалізована партія палива обчислюється у вагових одиницях (тоннах) обчислюється з урахуванням показників реалізованого палива протягом кварталу кінцевим споживачам (у об'ємних одиницях (літрах)). Тобто таким податковим агентам не потрібно переводити паливо (бензин, дизельне пальне, мазут тощо) із об'ємних одиниць (літри) у вагові одиниці (тонни).

Читати далі »

Діє до 26.07.2011 ІІ. Як податковим агентам визначити в тоннах кількість фактично реалізованого палива (газу скрапленого (зрідженого нафтового газу) та стисненого газу)у разі його реалізації не за масою, а за об'ємом (в т.ч. за наявності або відсутності с

25.08.2011

Діє до 26.07.2011 (початок див.І) Повна: Таким чином, розрахунок кількості фактично реалізованого палива податковим агентам за видами палива (М;) (зріджений нафтовий газ, стиснений природний газ) у вагових одиницях здійснюється шляхом переведення реалізованого палива і-виду із об'ємних одиниць (л...

Читати далі »

Чи необхідно подавати до органу ДПС декларацію з екологічного податку СГ у якого статутними документами передбачено здійснення оптової або роздрібної торгівлі паливом, і який фактично у звітному році не здійснює продаж (реалізацію) палива?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання набуває ознак податкового агента у разі здійснення продажу (реалізації) палива оптом та/або вроздріб. Податковим кодексом України передбачено подання податкової декларації екологічного податку суб’єктом господарювання, у якого статутними документами передбачено здійснення оптової або роздрібної торгівлі паливом та який фактично здійснює продаж (реалізацію) палива протягом звітного року. У разі якщо суб’єкт господарювання, у якого статутними документами передбачено здійснення оптової або роздрібної торгівлі паливом не планує та не здійснює у поточному році продаж (реалізацію) палива і не перебуває на податковому обліку в органах ДПС як платник податку, що справляється за викиди пересувними джерелами, то такий суб’єкт може не подавати податкову декларацію по екологічному податку в частині складання та подання додатку 2 до податкової декларації податку, оскільки у нього відсутній об’єкт оподаткування податку, що справляється за викиди пересувними джерелами.

Читати далі »

І. Який порядок подання декларації екологічного податку та сплати податку податковим агентом (в тому числі у разі реалізації палива з залізничних цистерн, бензовозів, нафтобаз тощо) та що є пунктом продажу палива?

25.08.2011

Податкові агенти, подають податкові декларації екологічного податку протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації за реалізоване ними паливо - за місцем знаходження пунктів продажу палива, а саме за місцем знаходження стаціонарної, малогабаритної і пересувної автозаправної станції, заправного пункту, який здійснює торгівлю (оптову та/або роздрібну) нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом і за місцем знаходження нафтобази. У випадку реалізації палива з залізничних цистерн – за місцем знаходження пункту приймання (відправлення чи станції відправлення) та призначення, перевалювального комплексу тощо, з бензовозів - за місцем знаходження пункту заправки бензовоза або якщо передбачено договором купівлі-продажу (поставки) - за місцем знаходженням пункту призначення визначеного контрагентом.

Читати далі »

ІІ. Який порядок подання декларації екологічного податку та сплати податку податковим агентом (в тому числі у разі реалізації палива з залізничних цистерн, бензовозів, нафтобаз тощо) та що є пунктом продажу палива?

25.08.2011

Повна: Пунктом продажу палива слід вважати стаціонарну, малогабаритну і пересувну автозаправну станцію, заправний пункт, який здійснює торгівлю (оптову та/або роздрібну) нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом. У випадку реалізації палива з залізничних цистерн – це пункт приймання (відпра...

Читати далі »

Чи застосовують відповідно до п.246.4 ст.246 ПКУ коефіцієнт 3 до ставок екологічного податку СГ, у разі тимчасового розміщення відходів у контейнерах (смітниках) до передачі їх комунальному підприємству для утилізації або розміщення на звалищах?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок заповнення додатку 3 до декларації по екологічному податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (в тому числі округлень відповідних колонок)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи подається податкова декларація екологічного податку з додатками, якщо у деяких звітних періодах поточного року суб’єкт господарювання не мав об’єкта оподаткування (не здійснював забруднення навколишнього природного середовища)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право СГ визначити обсяг побутових відходів, що тимчасово розміщуються протягом звітного кварталу згідно санітарних норм, виходячи із чисельності працюючих, при заповненні колонки 3 додатку 4 до декларації екологічного податку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як перевести в тонни фактичні обсяги викидів стаціонарними джерелами забруднення, які обліковуються в інших одиницях виміру (куб. метрах тощо) при заповненні колонки 3 додатку 1 до податкової декларації екологічного податку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок заповнення додатку 6 до декларації по екологічному податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел іонізуючого випромінювання?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як заповнюється рядок ”Розрахунок № ” та "Порядковий №" у додатках до декларації з екологічного податку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок заповнення колонці 5 "Коефіцієнти" додатку 4 до декларації екологічного податку (у т.ч. яке визначення терміну розміщення відходів на звалищах)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 300., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »