Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Фіксований сільськогосподарський податок » Платники податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи може бути платником ФСП СПД - ЮО, що має орендовані земельні ділянки в різних областях?

25.08.2011

Може, за умови дотримання вимог необхідних для набуття і підтвердження статусу платників ФСП визначених нормами Закону України від 17.12.98р. № 320 - XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок", незалежно від розташування орендованих земельних ділянок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право новостворені СПД - ЮО в рік створення бути платниками ФСП?

25.08.2011

Ні, крім сільськогосподарських підприємств, створених шляхом злиття, приєднання, перетворення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СПД - ЮО в наступному році сплачувати ФСП, якщо Торгово-промислова палата надала висновок щодо визнання форс-мажорних обставин внаслідок несприятливих погодних умов і доход від продажу сільськогосподарської продукції буде менше

25.08.2011

Так, підприємство може бути платником ФСП у наступному році, якщо разом із розрахунком суми ФСП буде надана документ, що підтверджує наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. За яких умов ЮО - платник ФСП, до якої при реорганізації приєдналась інша ЮО, може залишитись на сплаті ФСП у рік реорганізації?

25.08.2011

Юридична особа - платник ФСП, до якої при реорганізації приєдналась інша юридична особа, може залишитись на сплаті ФСП у рік реорганізації, якщо сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, отримана особами, що увійшли до складу реорганізованого підприємства, протягом останнього податкового періоду (з початку року до моменту реорганізації), становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. За яких умов ЮО - платник ФСП, до якої при реорганізації приєдналась інша ЮО, може залишитись на сплаті ФСП у рік реорганізації?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: ...Згідно з п. 7 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658 зі змінами та доповненнями, (далі – Положення) сільськогосподарське...

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Чи включається доходи від надання супутніх послуг до суми, отриманої платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва при визначенні права переходу на сплату ФСП?

25.08.2011

Лише сільськогосподарські підприємства, що були утворені у звітному періоді шляхом злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення , у Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній (податковий) рік зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг. Всі інші платники податку доходи від надання супутніх послуг у Розрахунку не зазначають.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СГ знятися протягом звітного року з податкової реєстрації як платник ФСП за власною ініціативою та чи необхідно переглядати податкові зобов’язання з ФСП?

25.08.2011

З податкової реєстрації протягом року, як платник ФСП, за власною ініціативою може знятися особа, що припиняється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення. Такі платники у період до їх фактичного припинення зобов’язані подати органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнюючий ФСП. В інших випадках у особи, що зареєстрована як платник ФСП, підстави для зняття за власною ініціативою з податкової реєстрації протягом року відсутні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може фермерське господарство перейти на сплату ФСП?

25.08.2011

Так, може, оскільки платниками ФСП є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства. В той же час фермерське господарство має відповідати критеріям платника ФСП

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути платником ФСП СПД - ЮО, що виконує всі необхідні умови для переходу на ФСП щодо валового доходу, але має у користуванні лише орендовані землі?

25.08.2011

Підприємство має можливість перейти на сплату ФСП у випадку, якщо орендує сільськогосподарські угіддя та землі водного фонду у підприємства, яке не є платником ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Діє до 31.12.2009 Чи може перейти на сплату ФСП з 1 січня наступного року СПД - ЮО, що зареєстрована протягом року?

25.08.2011

Так, може за умови відповідності всім критеріям платника ФСП.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Чи може СПД - ЮО з наступного звітного року бути платником ФСП, у разі отримання передплати за продукцію сільськогосподарського призначення?

25.08.2011

Якщо підприємством у поточному році отримано тільки суму попередньої оплати за сільськогосподарську продукцію власного виробництва та продукти її переробки (тобто без визнання доходу (виручки) від реалізації такої продукції за правилами, передбаченими відповідними нормативними документами з ведення бухгалтерського обліку), то відсутні підстави для переходу з наступного податкового року на систему сплати ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право СПД - ЮО на статус платника ФСП, якщо тварини, як основне поголів‘я, так і товарне вирощувались на фермах іншого підприємства?

25.08.2011

Ні, оскільки продукція тваринництва була вирощена на угіддях, що не належать такому платнику та не були надані в користування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СПД - ФО бути платником ФСП?

25.08.2011

Ні, не може.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може відокремлений підрозділ бути платником ФСП?

25.08.2011

Відокремлений підрозділ юридичної особи не може бути самостійним платником ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Доходи від надання яких послуг враховуються СПД - ЮО, утвореним шляхом злиття (приєднання, перетворення, поділу, виділення) при визначенні суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів ї

25.08.2011

До супутніх послуг при визначенні доходів у разі утворення сільськогосподарського підприємства шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, належать: - послуги зі збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовка продукції до збору (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція, силосування, охолодження тощо), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством - виробником ( з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю) - послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником ( з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю). - послуги зі зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством - виробником (з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю) - послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством – виробником ( з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є обмеження щодо застосування ФСП особами, які відповідають загальним вимогам реєстрації платниками цього податку?

25.08.2011

Не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні або інноваційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, в умовах технологічних парків, реалізують інноваційні проекти відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" або зареєстровані платниками єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. За яких умов рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства можуть бути платниками ФСП?І. За яких умов рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства можуть бути платниками ФСП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Для переходу на сплату ФСП необхідно: бути сільськогосподарським підприємством (юридичною особою), яка займається розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках, водосховищах); мати у наявності об'єкт оподаткування, зокрема землі водног...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. За яких умов рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства можуть бути платниками ФСП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І) Повна: Відповідно до ст. 2 Закону України від 17.12.1998 р. № 320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" (далі - Закон) особи можуть бути зареєстровані як платники фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), якщо такі особи є сільськогосподарсь...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. За яких умов СПД - ЮО, що вирощує сільгосппродукцію, може бути платником ФСП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Для переходу на сплату ФСП підприємству необхідно: бути сільськогосподарським підприємством різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянським та іншим господарством, основним видом діяльності якого є сільськогосподарське виробництво, коди яко...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. За яких умов СПД - ЮО, що вирощує сільгосппродукцію, може бути платником ФСП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.) Повна: Відповідно до абзацу першого статті 2 Закону України від 17.12.1998 р. № 320-IV "Про фіксований сільськогосподарський податок" зі змінами та доповненнями (далі - Закон) особи можуть бути зареєстровані як платники фіксованого сільськогосподарського пода...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути платником ФСП ФО – не СПД, що має земельний пай і веде на ньому особисте селянське господарство?

25.08.2011

Ні, не може.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути платником ФСП СПД - ЮО, серед засновників якої є нерезиденти?

25.08.2011

Норми Закону України від 17 грудня 1998 року № 320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" та Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658, не передбачають обмежень щодо переходу на сплату ФСП юридичної особи, засновниками якої є нерезиденти, за умови, що особа відповідає всім критеріям платника ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СПД - ЮО, що протягом поточного року перебуває на ЄП, перейти на ФСП в наступному році?

25.08.2011

Якщо станом на 1 січня наступного року юридична особа не буде зареєстрована платником єдиного податку, тобто не буде подовжено застосування спрощеної системи на наступний рік, то така юридична особа може перейти на сплату фіксованого сільськогосподарського податку за умови дотримання всіх вимог Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У платника ФСП наприкінці минулого року закінчився термін дії договорів оренди сільськогосподарських угідь. Чи може такий СПД залишитись платником ФСП у поточному році, якщо питома вага від реалізації сільгоспродукції власного виробництв

25.08.2011

Так, суб’єкт господарювання, який уклав нові договори оренди сільськогосподарських угідь в січні поточного року та у якого питома вага від реалізації сільськогоспо-дарської продукції власного виробництва за минулий рік складає більше 75 відсотків загальної суми валового доходу, має право залишитись платником ФСП у поточному році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є філія (відділення, інший відокремлений підрозділ) ЮО - сільськогосподарського підприємства платником ФСП, якщо ЮО перейшла на сплату ФСП?

25.08.2011

У разі переходу юридичної особи – сільськогосподарського підприємства на сплату ФСП переходять і її філії (відділення, інші відокремлені підрозділи). При цьому філія (відділення, інший відокремлений підрозділ) юридичної особи - платника податків не є самостійним платником ФСП, а відповідно до умов та порядку, визначених Законом України "Про фіксований сільськогоспо-дарський податок", сплачує його у складі консолідованого податку юридичної особи - платника ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право платники ФСП застосовувати інші способи розрахунків за відвантажену продукцію (товарообмінні операції, розрахунки векселями, залік заборгованостей тощо), ніж готівковий та безготівковий розрахунки?

25.08.2011

Законом України 17 грудня 1998 року № 320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" із змінами та доповненнями Цей Закон визначено механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі. Що стосується спос...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи може бути платником ФСП сільгосппідприємство, яке займається відгодівлею великої рогатої худоби, птиці та свиней?

25.08.2011

Сільськогосподарське підприємство, яке займається відгодівлею великої рогатої худоби, птиці та свиней, може бути платником ФСП за умови наявності площ сільськогосподарських угідь, на яких вирощується необхідна для відгодівлі сільгосппродукція, та дотримання критерію, відповідно до якого сума, одержана від реалізації сільгосппродукції, що вироблена (вирощена) на сільськогосподарських угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів її переробки на власних підприємствах за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи може бути платником ФСП сільгосппідприємство, яке займається відгодівлею великої рогатої худоби, птиці та свиней?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І.). Повна: ....... Згідно з п. 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 658 зі змінами та доповненнями, сума, отримана платником податку від ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається доходи від надання супутніх послуг до суми, отриманої платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва при визначенні права переходу на сплату ФСП?

25.08.2011

Лише сільськогосподарські підприємства, що були утворені у звітному періоді шляхом злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення, у Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній (податковий) рік зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг. Всі інші платники податку доходи від надання супутніх послуг у Розрахунку не зазначають.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може перейти на сплату ФСП з 1 січня наступного року СПД - ЮО, що зареєстрована протягом року?

25.08.2011

Так, може за умови відповідності всім критеріям платника ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СПД - ЮО з наступного звітного року бути платником ФСП, у разі отримання передплати за продукцію сільськогосподарського призначення?

25.08.2011

Якщо підприємством у поточному році отримано тільки суму попередньої оплати за сільськогосподарську продукцію власного виробництва та продукти її переробки (тобто без визнання доходу (виручки) від реалізації такої продукції за правилами, передбаченими відповідними нормативними документами з ведення бухгалтерського обліку), то відсутні підстави для переходу з наступного податкового року на систему сплати ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СГ, який протягом декількох років не подавав до органу ДПС документи для набуття статусу платника ФСП, сплатити ФСП за минулі роки зі сплатою штрафних санкцій, якщо умови переходу на сплату ФСП виконуються?

25.08.2011

Набуття і підтвердження статусу платника ФСП здійснюється сільськогосподарськими підприємствами до 1 лютого року, в якому такі підприємства планують сплачувати ФСП. Іншого порядку набуття і підтвердження статусу платника ФСП для сільськогосподарських підприємств не передбачено.

Читати далі »