Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Фіксований сільськогосподарський податок » Порядок реєстрації платника фсп

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 До якого ОДПС, у які строки та які документи СПД - ЮО подає для набуття чи підтвердження статус платника ФСП? Який термін видачі Довідки про надання або підтвердження статусу платника податку?

25.08.2011

До 1 лютого поточного року необхідно подати: •загальний розрахунок ФСП на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з якої справляється податок, до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням; •звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки; •розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок; •витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок. Протягом десяти робочих днів після дати подання податкового розрахунку органом державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку видається Довідка про надання або підтвердження статусу платника податку.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Чи включаються доходи від реалізації продукції, що вироблена з придбаної сировини, до Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі ВД підпр

25.08.2011

Доходи від реалізації продукції, що вироблена з придбаної сировини, будуть включатись у складі загальної суми валового доходу підприємства. до рядка 6 Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Чи враховуються суми безповоротної фінансової допомоги, що отримана від суб’єкта господарювання, у складі суми, на яку зменшується загальна сума ВД підприємства, при складанні Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогоспод

25.08.2011

Ні, не враховуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які доходи повинні включатись до суми, отриманої платником від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), з метою підтвердження отримання або підтвердження стат

25.08.2011

Згідно з п. 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 р. № 658 зі змінами та доповненнями, сума, отримана платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного вир...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який період та які доходи будуть включатись до розрахунку питомої ваги на наступний рік СПД - ЮО, що не припиняється в результаті приєднання, для підтвердження статусу як платника ФСП?

25.08.2011

Для підтвердження статусу юридичної особи, що не припиняється в результаті приєднання, як платника ФСП на наступний рік до розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу будуть включатись виключно доходи, отримані сільськогосподарським підприємством за попередній звітний (податковий) рік, без урахування доходів, отриманих сільськогосподарським товаровиробником, що припинив діяльність.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який період та які доходи будуть включатись до розрахунку питомої ваги на наступний рік СПД - ЮО, що утворилась в результаті злиття, для підтвердження статусу як платника ФСП?

25.08.2011

Для підтвердження статусу юридичної особи, що утворилась в результаті злиття, як платника ФСП на наступний рік до розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу будуть включатись доходи, отримані таким сільськогосподарським підприємством з дати державної реєстрації до кінця поточного року, без урахування доходів, отриманих сільськогосподарськими товаровиробниками, що припинили діяльність.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Чи вважається продукцією власного виробництва сільгосппродукція, що отримана сільськогосподарським підприємством від орендованого біологічного активу (велика рогата худоба, вівці, свині, бджоли, виноградники, сади тощо)?

25.08.2011

Так, сільгосппродукція, що отримана сільськогосподарським підприємством від орендованої худоби буде вважатись продукцією власного виробництва.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого періоду СПД - ЮО, утворений шляхом виділення, може перейти на сплату ФСП та за який період будуть включатись до розрахунку питомої ваги доходи для підтвердження статусу платника ФСП?

25.08.2011

Сільськогосподарське підприємство, утворене шляхом виділення, може бути платником податку ФСП з 1 січня наступного року за умови, що сума, отримана таким підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, з дня реєстрації підприємства до останнього календарного дня року, в якому підприємство утворене, становить не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу, а також наявності сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Протягом якого терміну і які документи необхідно подати СПД - ЮО, утвореному шляхом перетворення платника податку, до ОДПС для набуття статусу платника ФСП в рік перетворення, а також за який період буде розраховуватись питома вага до

25.08.2011

Сільськогосподарське підприємство, утворене протягом року шляхом перетворення платників податку, подає протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку. Також необхідно надати витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок, а також розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за останній податковий період. Розрахунок складається на підставі даних бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, що припинив свою діяльність у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення, за період з 1 січня поточного року до дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення такого суб’єкта господарювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Протягом якого терміну і які документи необхідно подати СПД - ЮО, утвореному шляхом перетворення платника податку, до ОДПС для набуття статусу платника ФСП в рік перетворення, а також за який період буде розраховуватись питома вага

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.) Повна: Відповідно до ст. 3 Закону України від 17 грудня 1998 року № 320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" зі змінами та доповненнями якщо особа створюється шляхом перетворення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються доходи від реалізації продукції, що вироблена з придбаної сировини, до Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі ВД підпри

25.08.2011

Доходи від реалізації продукції, що вироблена з придбаної сировини, будуть включатись у складі загальної суми валового доходу підприємства. до рядка 6 Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи враховуються суми безповоротної фінансової допомоги, що отримана від суб’єкта господарювання, у складі суми, на яку зменшується загальна сума ВД підприємства, при складанні Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогоспода

25.08.2011

Ні, не враховуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважається продукцією власного виробництва сільгосппродукція, що отримана сільськогосподарським підприємством від орендованого біологічного активу (велика рогата худоба, вівці, свині, бджоли, виноградники, сади тощо)?

25.08.2011

Так, сільгосппродукція, що отримана сільськогосподарським підприємством від орендованої худоби буде вважатись продукцією власного виробництва.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи буде вважатись продукцією власного виробництва сільськогосподарська продукція, вирощена на власних угіддях, з власних матеріалів, проте із залученням техніки та працівників сторонніх організацій для виконання сільськогосподарських роб

25.08.2011

Так, за умови дотримання вимог, необхідних для набуття і підтвердження статусу платників ФСП, визначених нормами Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", незважаючи на те, що сільськогосподарська продукція вирощена із залученням техніки та працівників сторонніх організацій.

Читати далі »