Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Фіксований сільськогосподарський податок » Порядок заповнення та строки подання розрахунку і перерахунку податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 31.12.2009 Яким чином заповнюється уточнюючий податковий розрахунок з ФСП у разі самостійно виявленої платником помилки?

25.08.2011

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку самостійно виявляє помилки минулих податкових періодів, що містяться в раніше поданому ним розрахунку, і подає уточнюючий загальний і уточнюючий звітний розрахунки, що містять виправлені показники, а в разі виявлення недоплати — з нарахуванням штрафу, то позначка "Х" робиться відповідно у клітинках "Уточнюючий загальний розрахунок" та "Уточнюючий звітний розрахунок" за рядком 1.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Як сплачується ФСП у разі зміни об’єкта оподаткування протягом року внаслідок закінчення терміну дії договорів оренди землі?

25.08.2011

У разі зміни об’єкта оподаткування протягом року, яка зменшує суму ФСП за звітний місяць, платник податку до закінчення граничних термінів подання податкових декларацій за такий місяць (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця) подає новий загальний розрахунок за місцем своєї реєстрації та новий звітний розрахунок за місцем розташування земельної ділянки з виправленими показниками за такий звітний місяць (за потреби — і за наступні за звітним місяці) без нарахування штрафів.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Як здійснюється заокруглення при заповненні податкового розрахунку ФСП?

25.08.2011

У податковому розрахунку ФСП заокруглення суми нарахованого ФСП за базові податкові (звітні) місяці року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) місяць року, здійснюється за загальними правилами заокруглення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка нормативна грошова оцінка зазначається у гр.4 податкового розрахунку ФСП: всієї площі сільгоспугідь чи 1 га?

25.08.2011

У відповідних рядках колонки 4 податкового розрахунку ФСП зазначається розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки одного гектара сільськогосподарських угідь, що встановлена на відповідній території.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які строки необхідно подавати розрахунок ФСП, СПД - ЮО утвореному шляхом злиття протягом року?

25.08.2011

Протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 СПД - ЮО придбала у іншої СПД - ЮО посіви, як незавершене виробництво, з метою подальшого збирання урожаю та його реалізації. Чи буде дохід від реалізації такої продукції включатись до суми доходу, отриманого від реалізації сільгоспродук

25.08.2011

Ні, дохід від реалізації продукції, у вирощуванні якої брала участь стороння особа, не буде включатись до суми доходу, отриманого від реалізації сільгоспродукції власного виробництва.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 На валютний рахунок платника ФСП надійшли кошти від засновника для поповнення установчого фонду, які після конвертації було спрямовано на розвиток сільськогосподарського виробництва. Чи можна ці кошти віднести до суми доходу, отриманої в

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник ФСП надати до ОДПС податкові декларації та сплатити податки, як платник на загальній системі оподаткування, а також подати уточнюючий розрахунок ФСП зі зменшенням сум нарахувань ФСП, якщо після переходу на сплату ФСП вия

25.08.2011

Сільськогосподарське підприємство, яке за попередній звітний рік має валовий дохід від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу, не має права бути платником фіксованого сільськогосподарського податку у наступному році, а повинно звітувати та сплачувати податки на загальних підставах. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 15 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Чи буде включатись до загальної суми ВД підприємства сума отриманої поворотної фінансової допомоги при складанні Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її перер

25.08.2011

Загальна сума валового доходу підприємства визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку". Що стосується питання включення до валового доходу підприємства отриманої поворотної фінансової допомоги, то за роз’ясненнями з питань бухгалтерського обліку необхідно звертатися до Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009 Як сплачується ФСП у разі збільшення площ сільськогосподарських угідь протягом року, якщо платник ФСП уклав нові договори оренди сільськогосподарських угідь (набув права землевласника або землекористувача на нові сільськогосподарські угі

25.08.2011

Необхідно здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку. При цьому перерахунок податку здійснюється з дати, коли відбулася зміна площ сільськогосподарських угідь.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи враховувались суми отриманих капітальних трансфертів у складі суми, на яку зменшувалась загальна сума ВД підприємства, при складанні Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та

25.08.2011

Так, враховувались.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Яка сума доходу зазначається у розрахунку питомої ваги як доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва, що вироблені (вирощені) на угіддях, які належать сільгоспвиробнику на праві власності (надані у користування): вся вируч

25.08.2011

Дохід від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів відображається на субрахунку обліку доходів від реалізації готової продукції на загальних засадах. У рядку 1.2 Розрахунку на підставі кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції тваринництва відображається дохід від реалізації сільськогоподарської продукції (без ПДВ).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Яка сума доходу зазначається у розрахунку питомої ваги як доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва, що вироблені (вирощені) на угіддях, які належать сільгоспвиробнику на праві власності (надані у користування): вся виру

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: ....... Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291, на субрахунк...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як сільськогосподарське підприємство може підтвердити право користування сільгоспугіддями, якщо в державному земельному кадастрі відсутні відомості про договори оренди сільгоспугіддь (земельні ділянки, земельні частки (паї)), якими ко

25.08.2011

Якщо орендовані земельні ділянки, які фактично використовуються сільськогосподарським підприємством, не включені до бази даних Центру державного земельного кадастру, то підтвердження використання сільськогосподарським підприємством площ сільгоспугідь та терміну такого використання може здійснюватись відповідним відділом Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки (виконкомом відповідної ради за місцем розташування земельної частки (паю)) шляхом надання довідки про внесення до Книги записів державної реєстрації договорів оренди землі (Книги записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв)) записів про реєстрацію відповідних договорів оренди. При цьому виручка від реалізації продукції, що вирощена на таких угіддях, буде враховуватись сільськогосподарським підприємством у складі суми, одержаної від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як сільськогосподарське підприємство може підтвердити право користування сільгоспугіддями, якщо в державному земельному кадастрі відсутні відомості про договори оренди сільгоспугіддь (земельні ділянки, земельні частки (паї)), якими к

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: ..... Відповідно до Порядку державної реєстрації договорів оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 року №2073, державна реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та місь...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На валютний рахунок платника ФСП надійшли кошти від засновника для поповнення установчого фонду, які після конвертації було спрямовано на розвиток сільськогосподарського виробництва. Чи можна ці кошти віднести до суми доходу, отриманої в

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи буде включатись до загальної суми ВД підприємства сума отриманої поворотної фінансової допомоги при складанні Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

25.08.2011

Загальна сума валового доходу підприємства визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку". Що стосується питання включення до валового доходу підприємства отриманої поворотної фінансової допомоги, то за роз’ясненнями з питань бухгалтерського обліку необхідно звертатися до Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник ФСП подати розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва в загальній сумі валового доходу за попередній звітний (податковий) рік з уточненими показниками?

25.08.2011

Подання платником ФСП розрахунку питомої ваги з уточненими показниками не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який розрахунок ФСП та у які терміни необхідно подати платнику ФСП у разі зміни площі земельних ділянок протягом звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умов

25.08.2011

У разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, в межах території декількох органів місцевого самоврядування, платник ФСП має подати протягом місяця до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок новий звітний розрахунок ФСП і до органу ДПС за місцем реєстрації – новий загальний розрахунок ФСП. У разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, платник ФСП має подати протягом місяця до органу ДПС за місцем реєстрації новий звітний розрахунок ФСП, який одночасно є звітним та загальним розрахунком ФСП. Також платник податку має подати витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який розрахунок ФСП та у які терміни необхідно подати платнику ФСП у разі зміни площі земельних ділянок протягом звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умо

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: .....Згідно з п. 3.3, 3.4 Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом ДПА України від 27.04.99 № 230 зі змінами та доповненнями, при поданні платником ФСП Розрахунку ФСП (загал...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який розрахунок необхідно подати платнику ФСП та у які терміни, для уточнення податкових зобов'язань у разі зменшення площі сільгоспугідь протягом року, у зв'язку з припиненням договорів оренди?

25.08.2011

У разі зменшення площі сільгоспугідь протягом базового звітного податкового періоду, у зв'язку з припиненням договорів оренди, платник ФСП має здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року. Для цього потрібно подати протягом місяця до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок уточнюючий звітний розрахунок ФСП і до органу ДПС за місцем реєстрації – уточнюючий загальний розрахунок ФСП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які показники зазначаються у колонках 7-18 рядків 1, 2, 3 уточнюючого розрахунку по ФСП?

25.08.2011

У колонках 7-18 відповідних рядків 1, 2 (в залежності від виду земель) уточнюючого розрахунку ФСП зазначаються щомісячні показники податкових зобов’язань ФСП за відповідний податковий рік. Значення за рядком 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків за колонками 7 – 18.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначити тривалість (кількість календарних днів) періоду (місяця), впродовж якого платник ФСП повинен подати до органу ДПС податковий розрахунок ФСП для уточнення податкових зобов’язань у разі зміни площі земельних ділянок, у зв'язку

25.08.2011

У разі зміни площі земельних ділянок, у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, платник ФСП повинен здійснити уточнення податкових зобов’язань протягом місяця з дня календарного місяця, в якому починають діяти вказані зміни. Тривалість місяця, впродовж якого необхідно подати податковий розрахунок ФСП для уточнення податкових зобов’язань, визначається виходячи з тривалості місяця (кількості календарних днів), в якому виникли такі зміни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є підстави у платника ФСП для зменшення податкових зобов’язань по ФСП у разі зменшення протягом року об’єкта оподаткування - площ сільгоспугідь через припинення (розірвання) договорів оренди та переходу у поточному році на загальну

25.08.2011

Оскільки Закон України від 17 грудня 1998 року №320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" зі змінами та доповненнями та Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658 зі змінами та доповненнями не передбачають ні уточнення податкових зобов’язань по ФСП у разі зменшення площ сільськогосподарських угідь через припинення (розірвання) договорів оренди, ні зміну порядку сплати ФСП протягом звітного (податкового) року, то у платника ФСП, який припинив (розірвав) договори оренди сільськогосподарських угідь, відсутні підстави для перегляду (зменшення) податкових зобов’язань по ФСП та переходу у поточному році на загальну систему оподаткування.

Читати далі »