Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Фіксований сільськогосподарський податок » Платники податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи може сільськогосподарський товаровиробник під час застосування спеціального податкового режиму (ФСП) здійснювати діяльність з виробництва або реалізації підакцизних товарів, якщо частка доходу від реалізації такої продукції є меншою 25 відсотків?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Не може бути зареєстрований як платник ФСП суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів. У разі встановлення за результатами документальної перевірки недотримання платником податку цієї норми незалежно від частки такого доходу у загальній сумі доходу реєстрація сільськогосподарського товаровиробника платником податку скасовується за рішенням державної служби.

Читати далі »

Чи може бути платником ФСП ФОП?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платниками ФСП можуть бути лише юридичні особи, які відповідають вимогам встановленим Податковим кодексом України.

Читати далі »

В яких випадках сільськогосподарський товаровиробник не може бути зареєстрований як платник ФСП, якщо виконуються умови щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік у розмірі не менше 75 відсотків та наявнос

25.08.2011

. Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 301.6 ст. 301 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI не може бути зареєстрований як платник фіксованого сільськогосподарського податку: суб'єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарсько...

Читати далі »

За яких умов ЮО можуть бути платниками ФСП?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Отримати статус платника ФСП можуть юридичні особи: - які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснюють операції з її постачання; - мають у наявності об'єкт оподаткування, зокрема, площі сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень),та/або землі водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ); - у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 75 відсотків.

Читати далі »

З якого часу мають право зареєструватись платниками ФСП новоутворені сільськогосподарські товаровиробники?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Читати далі »

З якого часу мають право зареєструватись платниками ФСП сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення?

25.08.2011

та

Читати далі »

У яких випадках сільськогосподарський товаровиробник може отримати довідку про набуття статусу платника ФСП за заявою?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Довідка про набуття або підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку може надаватись сільськогосподарському товаровиробнику за заявою для надання її до органу державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки, орендодавцю земельної ділянки, який має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що передаються в оренду платнику ФСП, тощо.

Читати далі »

Чи може перейти на сплату ФСП з 01.01.11 сільськогоспо дарський товаровиробник, який у попередньому податковому році здійснював діяльність з виробництва або реалізації підакцизних товарів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Не може бути зареєстрований як платник ФСП суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів. Враховуючи що, у минулому році механізм справляння ФСП не передбачав такого обмеження для платників, тому здійснення платниками у 2010 році діяльності з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів не є підставою для відмови у реєстрації таких платників ФСП за умови їх відповідності вимогам, викладеним у ст. 301 та 308 Кодексу.

Читати далі »

Чи може відокремлений підрозділ (філія або представництво) сільськогосподарського підприємства, яке перебуває на сплаті ФСП, перебувати на загальній системі оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі набуття сільськогосподарським підприємством статусу платника ФСП спеціальний податковий режим застосовується таким підприємством в цілому. Тобто, відокремлені підрозділи (філії та представництва) такого сільськогосподарського підприємства не можуть перебувати на загальній системі оподаткування.

Читати далі »

Чи може сільськогосподарський товаровиробник набути (підтвердити) статус платника ФСП, якщо внаслідок дії обставин непереборної сили в попередньому році не виконується умова щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва?

25.08.2011

. Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 308.5 ст. 308 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо 75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського товаровиробництва у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили у попере...

Читати далі »

І. Чи може набути статус платника ФСП сільськогосподарський товаровиробник, який на дату подання документів має розстрочені за рішенням суду суми податку на доходи фізичних осіб, при цьому діяльність такого сільськогосподарського товаровиробника, не пов’

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При вирішення питання щодо набуття і підтвердження статусу платника ФСП орган державної податкової служби за місцезнаходженням сільськогосподарського товаровиробника (місцем перебування на податковому обліку) перевіряє виконання умови щодо відсутності податкового боргу у такого сільськогосподарського товаровиробника за даними особових рахунків по тих видах платежів, які повинен сплачувати такий платник. Якщо за рішенням суду сільськогосподарському товаровиробнику було розстрочено суму податку на доходи фізичних осіб, то за умови вчасної сплати таким платником сум податку відповідно до встановлених рішенням суду строків, відсутності сум податкового боргу (недоїмки) за даними особових рахунків по тих видах платежів, які повинен сплачувати такий платник, а також при виконанні вимог щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік та наявності об’єкта оподаткування (площ сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди), підстави для відмови у реєстрації платником ФСП відсутні.

Читати далі »

ІІ. Чи може набути статус платника ФСП сільськогосподарський товаровиробник, який на дату подання документів має розстрочені за рішенням суду суми податку на доходи фізичних осіб, при цьому діяльність такого сільськогосподарського товаровиробника, не пов’

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: ... Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий борг – це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений ПКУ строк...

Читати далі »

Чи може набути статус платника ФСП сільськогосподарський товаровиробник, який має у користуванні лише площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду на підставі укладеного з іншою особою договору про спільну діяльність без створення юридич

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Сільськогосподарський товаровиробник, який є учасником договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи і використовує при цьому виключно земельні ділянки, що були передані іншим учасником такого договору у якості внеску, не може перейти на сплату ФСП, так як такі земельні ділянки не можуть бути включені до бази оподаткування ФСП.

Читати далі »

І. Чи може бути підставою для відмови у реєстрації платником ФСП наявність у сільськогосподарського товаровиробника ліцензій а виробництво підакцизних товарів або право на їх торгівлю (алкогольні напої,тютюнові вироби, якщо фактично така діяльність не зд

25.08.2011

Відповідно до пп. 301.6.2 п. 301.6 ст. 301 Податкового кодексу України не може бути зареєстрований як платник фіксованого сільськогосподарського податку суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 -2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва продукції.

Читати далі »

ІІ. Чи може бути підставою для відмови у реєстрації платником ФСП наявність у сільськогосподарського товаровиробника ліцензій а виробництво підакцизних товарів або право на їх торгівлю (алкогольні напої,тютюнові вироби, якщо фактично така діяльність не з

25.08.2011

(Початок див. І.) Повна: До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пта...

Читати далі »

І. Чи може орган ДПС відмовити сільськогосподарському товаровиробнику у реєстрації платником ФСП, якщо такий сільськогосподарський товаровиробник має заборгованість з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахованого до 01.01.2011, але не сплаченого д

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Пунктом 308.1 статті 308 Податкового кодексу України встановлено вичерпний перелік документів, що мають бути подані сільськогосподарським товаровиробником для набуття та підтвердження статусу платника ФСП. При цьому подання сільськогосподарським товаровиробником відомостей щодо відсутності заборгованості з податку на доходи фізичних осіб, нарахованого до 01.01.11, але не сплаченого, не передбачено. При вирішенні питання щодо набуття і підтвердження статусу платника ФСП орган державної податкової служби за місцезнаходженням сільськогосподарського товаровиробника (місцем перебування на податковому обліку) перевіряє виконання умови щодо відсутності податкового боргу у такого сільськогосподарського товаровиробника за даними особових рахунків по тих видах платежів, які повинен сплачувати такий платник. при цьому Якщо за результатами перевірки даних особових рахунків по тих видах платежів, які повинен сплачувати сільськогосподарський товаровиробник, встановлено відсутність сум податкового боргу (недоїмки), то за умови виконання вимог щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік та наявності об’єкта оподаткування (площ сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди), підстави для відмови у реєстрації платником ФСП відсутні.

Читати далі »

ІІ. Чи може орган ДПС відмовити сільськогосподарському товаровиробнику у реєстрації платником ФСП, якщо такий сільськогосподарський товаровиробник має заборгованість з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахованого до 01.01.2011, але не сплаченого

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: ....Згідно з п. 1 підрозд. 1 р. ХХ "Перехідні положення" ПКУ податок на доходи фізичних осіб, нарахований, але не сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, на дату набрання чинності цим Кодексом вважається податк...

Читати далі »

Чи буде зареєстрований як платник ФСП сільськогосподарський товаровиробник, у якого на день подання документів для набуття статусу платника ФСП виник податковий борг (недоїмка), за умови, що сума податкового боргу (недоїмки) сплачена в цей же день?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі наявності на дату подання документів для набуття статусу платника ФСП податкового боргу (недоїмки), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), сільськогосподарський товаровиробник не може бути зареєстрований як платник ФСП незалежно від дати погашення податкового боргу.

Читати далі »

І. Чи може cільськогосподарський товаровиробник - платник ФСП стати учасником договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, у т.ч. особою, яка визначена договором відповідальною за ведення обліку та сплату податків від спільної діяльност

25.08.2011

Суб’єкт господарювання – платник ФСП може бути учасником договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи. Разом з цим такий платник ФСП не може бути особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності, так як платники ФСП не є платниками податку на прибуток підприємства. Крім того, платник ФСП, який є учасником договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, повинен враховувати, що результати від спільної діяльності не враховуються при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва такого платника.

Читати далі »

ІІ. Чи може cільськогосподарський товаровиробник - платник ФСП стати учасником договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, у т.ч. особою, яка визначена договором відповідальною за ведення обліку та сплату податків від спільної діяльнос

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: Згідно з п. 301.1 ст. 301 ПКУ платниками фіксованого сільськогосподарського податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній пода...

Читати далі »