Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Організація »

Форми організації бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
07.03.2008

Регістри бухгалтерського обліку - журнали-ордери, допоміжні відомості та спеціальні робочі таблиці мають чітко визначені номери, відрізняються за призначенням та заводяться щомісяця. Нижче в таблицях наведено їх облікові характеристики.

 

Журнали-ордери

Журнал-ордер № 1

Облік касових операцій

Журнал-ордер № 2

Облік коштів на розрахунковому рахунку в банку

Журнал-ордер № 3

Облік коштів на спеціальних та інших рахунках в банку

Журнал-ордер № 4

Облік кредитів банку

Журнал-ордер № 5

Облік зарахування взаємних вимог

Журнал-ордер № 6

Облік приходу продукції від постачальників

Журнал-ордер № 7

Облік розрахунків із підзвітними особами

Журнал-ордер № 8

Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

Журнал-ордер № 9

Облік внутрігосподарських розрахунків

Журнал-ордер № 10

Облік господарських витрат

Журнал-ордер № 11

Облік реалізації продукції

Журнал-ордер № 12

Облік спеціальних фондів та цільового фінансування

Журнал-ордер № 13

Облік статутного фонду, основних засобів, їх зносу

Журнал-ордер № 14

Облік затрат на формування основного стада, їх фінансування

Журнал-ордер № 15

Облік вилучених засобів та фінансових результатів

Журнал-ордер № 16

Облік затрат по капітальним вкладенням, їх фінансування

Журнал-ордер № 17

Облік переоцінки товарно-матеріальних цінностей

 

Допоміжні відомості

Відомість № 1

Облік касових операцій

Відомість № 2

Облік коштів на розрахунковому рахунку в банку

Відомість № 3

Облік кредитів банку

Відомість № 4

Облік зарахування взаємних вимог

Відомість № 5

Облік розрахунків із постачальниками в порядку планових платежів

Відомість № 6

Облік розрахунків із постачальниками за акцептованими рахунками

Відомість № 7

Облік розрахунків по сплаченим авансам постачальникам, облік утримання за виконавчими листами

Відомість № 8

Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами

Відомість № 9

Облік розрахунків із наймачами житлових приміщень

Відомість № 10

Облік руху товарно-матеріальних цінностей на складах

Відомість № 11

Облік руху товарно-матеріальних цінностей в цехах і цехових складах

Відомість № 12

Облік витрат на виробництво продукції по цехах

Відомість № 13

Облік витрат непромислових господарств

Відомість № 14

Облік втрат на виробництві

Відомість № 15

Облік загальнозаводських витрат, витрат обігу, витрат майбутніх періодів, резерву майбутніх витрат, внутрівідомчих витрат

Відомість № 16

Облік реалізації продукції за акцептованими рахунками покупців 

Відомість № 17

Облік реалізації продукції в порядку планових платежів

Відомість № 18

Облік затрат по капітальним вкладенням, їх фінансування

 

Спеціалізовані робочі таблиці

Робоча таблиця № 1

Розподіл витрат на оплату праці та використання матеріальних цінностей за напрямками витрат

Робоча таблиця № 2

Групування та розподіл нарахованої заробітної плати по рахунках, статтях аналітичного обліку, об'єктах будівництва та видах виробництва

Робоча таблиця № 3

Групування даних про розрахунки з робітниками та службовцями без поділу нарахованої заробітної плати по її складу та категоріях працівників

Робоча таблиця № 4

Зведення даних про розрахунки з робітниками та службовцями, згрупованих за її складом та категоріями працівників

Робоча таблиця № 5

Групування даних про розрахунки з робітниками та службовцями з поділом нарахованої заробітної плати за її складом та категоріями працівників

Робоча таблиця № 6

Розрахунок амортизації основних засобів

Робоча таблиця № 7

Розрахунок амортизації основних засобів по їх групах і видах з вказанням рахунків та статей аналітичного обліку, на яких мають відображатися суми нарахованої амортизації 

Робоча таблиця № 8

Розрахунок зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів

Робоча таблиця № 9

Розрахунок та списання собівартості продукції допоміжних виробництв на рахунок споживачів

Робоча таблиця № 10

Розрахунок та списання собівартості продукції допоміжних виробництв на господарські витрати

Робоча таблиця № 11

Облік депонованої заробітної плати

Робоча таблиця № 12

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами (картка аналітичного обліку)

Робоча таблиця № 13

Розшифрування записів в журнал-ордерах в дебет синтетичних рахунків, на яких здійснюється аналітичний облік

 

По завершенні місяця інформація, згрупована у журнал-ордерах, переноситься у головну книгу, яка є зведеним обліковим документом. Для кожного синтетичного рахунку в ній відводиться окремий лист, що побудований за шаховим принципом. Кожного місяця записи здійснюються в окремому рядку. Проставляється загальним підсумком кредитовий оборот по рахунку, підрахований у одному журнал-ордері, та записи по дебету цього рахунку в кредит кожного кореспондуючого рахунку, перенесені із різних журнал-ордерів. В кожному листі по завершенні облікового процесу за місяць розраховуються дебетовий та кредитовий оборот по рахунку, визначається кінцеве сальдо.

Головна книга заводиться кожного року та є єдиним зведеним обліковим документом. Вона дозволяє звірити кореспонденцію між рахунками та перевірити баланс підприємства. При журнально-ордерній формі організації бухгалтерського обліку немає потреби складати шахову та оборотно-сальдову відомості.

Для аналітичного обліку використовують допоміжні відомості та спеціальні робочі таблиці. Однак по синтетичних рахунках, які охоплюють велику кількість об'єктів (основні засоби, товарно-матеріальні цінності, розрахунки по оплаті праці, із дебіторами, кредиторами) аналітичний облік ведуть так само, як і при меморіально-ордерній формі, на картках або в книгах. 

Для отримання деталізованої інформації із бухгалтерському обліку при використанні журнально-ордерної форми теж слід рухатись у зворотному напрямку до напрямку формування зведеного облікового документу - головної книги. Так, коли потрібно знайти первинний документ, по якому зроблено синтетичний запис, необхідно, по-перше, використовуючи дані головної книги визначитись який бухгалтерський рахунок слід аналізувати, по-друге, у аркуші відповідного рахунку у головній книзі встановити необхідний  журнал-ордер і, по-третє, знайти первинний документ, на підставі якого зроблено запис у журнал-ордері. Подібно слід рухатись, коли вивчається об'єкт аналітичного обліку. По-перше, потрібно на базі головної книги встановити бухгалтерський рахунок, що має вивчатись, по-друге у аркуші відповідного рахунку у головній книзі встановити необхідний журнал-ордер, по-третє, проаналізувати допоміжну відомість, з якої здійснювався запис у журнал-ордер і, по-четверте, знайти первинний документ, на підставі якого зроблено запис у допоміжну відомість.

Як і меморіальна, журнально-ордерна форма донедавна теж успішно виконувала поставлені перед нею завдання. Вона вдало поєднує синтетичний та аналітичний облік, є прозорою для користувачів та зручною для бухгалтерів. Однак суттєвими її недоліками на сьогодні є непридатність для ведення податкового та управлінського обліку, неможливість формування раптових звітів про стан справ на підприємстві, які необхідні керівництву для прийняття ефективних оперативних рішень. Все це досить успішно долається при використанні автоматизованої форми організації бухгалтерського обліку, яка стала доступною на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.  

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (2)

 • Librarian

  18.01.2009, 21:45

  to Руслан:
  Раджу ознайомитися з наступними документами:
  - Лист ДПА від 25.03.99 р. N 4419/7/15-1117 "Щодо порядку ведення книги обліку доходів та витрат господарських операцій суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які застосовують спрощену систему оподаткування"
  - Наказ МФУ від 25 червня 2003 року N 422 "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами"
  Сподіваюсь, після ознайомлення з цими документами Ви зможете вирішити, як організувати облік.

 • rzhakupov

  16.01.2009, 00:29

  Було б цікаво прочитати про реальну організацію бухгалтерського обліку за спрощеною системою, для підприємства з трьох робітників, що надає послуги і працює на єдиному податку без ПДВ.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.