Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з реклами » Граничні розміри, порядок нарахування та термін сплати

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Яку ставку податку на рекламу застосовувати при розміщенні одноразової реклами та розміщення реклами на тривалий час?

25.08.2011

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка ставка податку з реклами має застосовуватися при розміщенні реклами на сувенірах?

25.08.2011

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час. Враховуючи те, що сувенірна продукція розрахована на довгострокове зберігання та використання її покупцями, цю рекламу слід розглядати як розміщену на тривалий час із застосуванням ставок податку з реклами встановлених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачені законодавством пільги щодо сплати податку з реклами?

25.08.2011

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До місцевого бюджету якої адміністративно-територіальної одиниці слід перераховувати податок з реклами, якщо платника податку (особа, яка встановлює та розміщує рекламу) зареєстровано в одній адміністративно-територіально одиниці, а рекл

25.08.2011

Податковий розрахунок податку з реклами подають до податкової інспекції та сплачують податок до бюджету відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем розміщення реклами. Терміни сплати, терміни подачі розрахунку та інші аспекти справляння податку з реклами визначаються згідно з порядком (положенням) справляння податку з реклами, затвердженим відповідною сільською, селищною чи міською радою, на території якої буде розміщено рекламу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є датою виникнення податкових зобов'язань з податку з реклами – дата отримання коштів чи дата оформлення документу, що підтверджує факт надання послуг?

25.08.2011

Об'єктом оподаткування є вартість послуг зі встановлення і розміщення реклами і податок сплачується під час оплати цієї вартості. Податок з реклами належить до місцевих податків, тому при справлянні податку з реклами необхідно керуватись рішеннями відповідних місцевих органів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок нарахування податку з реклами?

25.08.2011

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях. Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами. Органи місцевого самоврядування визначають уповноважених осіб, які здійснюють нарахування податку з реклами, подальше перерахування його до бюджету та подають розрахунок до органів державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок сплати податку з реклами, у разі якщо платник податку отримує від рекламодавця кошти в іноземній валюті?

25.08.2011

Оскільки податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами, то у разі якщо платник податку з реклами отримує оплату за такі послуги в іноземній валюті, податок з реклами, що підлягає сплаті в бюджет, розраховується виходячи із курсу НБУ, що діє на дату оплати послуг за встановлення та розміщення реклами

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативними документами регламентується сплата податку з реклами та які основні засади його сплати?

25.08.2011

Конкретний механізм справляння та порядок сплати встановлюються місцевими радами. Тому для кожної адміністративно-територіальної одиниці існує свій порядок. Саме такий порядок (положення) і є для кожної окремої адміністративно-територіальної одиниці основним регламентуючим документом по сплаті податку з реклами. Основні аспекти справляння цього податку передбачено ст. 11 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У який термін перераховується в бюджет сума податку з реклами?

25.08.2011

Протягом десяти днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, визначеного органом місцевого самоврядування для подання податкового розрахунку податку з реклами, якщо цим органом не встановлено інші строки сплати податку з реклами.

Читати далі »