Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Мобільний зв'язок »

Положення про правила користування мобільним зв'язком

Надрукувати документ
12.06.2008

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ "________"

______________

"01" січня 2010 р.

 

Положення про правила користування мобільним зв'язком ТОВ "__"

 

1. Дане Положення розроблене з метою впорядкування користування мобільним зв'язком ТОВ "________" та спрямоване на стимулювання працівників використовувати мобільний зв'язок виключно для потреб, пов'язаних із господарською діяльністю товариства.

2. Перелік посад, яким надається право користування корпоративним мобільним зв'язком, встановлюється та затверджуються ____(ким, вказати посаду)____.

3. Підставою для надання мобільного зв'язку працівнику __(підрозділ)__
ТОВ "________" є службова записка ___(кого, посада)___ з обґрунтуванням виробничої необхідності виділення працівнику мобільного зв'язку.

4. Забезпечення мобільним зв'язком працівників структурних одиниць здійснюється за письмовим поданням керівників структурних одиниць з обґрунтуванням виробничої необхідності підключення працівника до корпоративної мережі мобільного зв'язку.
У кожній структурній одиниці на основі цього Положення розробляється власне Положення про правила користування мобільним зв'язком в структурній одиниці, із зазначенням осіб, відповідальних за порядок використання послуг мобільного зв'язку. Положення структурних одиниць та додатки до нього погоджуються із __(ким, посада)___ ТОВ „________".

5. Перелік посад із зазначенням прізвищ працівників, наданих їм номерів мобільних телефонів, операторів мобільного зв'язку та видів пакетів, оформлюється у вигляді додатку 1, який є невід'ємною частиною цього Положення. У разі будь-яких змін даних додатку 1 (переведення з посади на посаду, звільнення працівників, зміни номера, пакету, тощо), такі зміни оформлюються шляхом викладення його в новій редакції на дату внесення змін, та затверджуються ___(ким, посада)___ ТОВ „________".

6. Встановити, що основним телефонним зв'язком є зв'язок із стаціонарних телефонних апаратів. Мобільний зв'язок використовується працівниками ТОВ "________" як додатковий вид зв'язку у разі перебування їх за межами офісного приміщення під час виконання трудових обов'язків. При знаходженні на робочому місці працівники повинні користуватися телефонним зв'язком зі стаціонарних телефонних апаратів.

7. Встановити, що користування мобільним зв'язком дозволяється лише у виробничих цілях, при вирішенні питань пов'язаних із господарською діяльністю ТОВ „________". У зв'язку з цим, працівник, якому надане право на користування послугами мобільного корпоративного зв'язку, у момент отримання SIM-картки, надає розписку про забезпечення користування корпоративним мобільним зв'язком виключно у виробничих цілях.

8. Користування корпоративним мобільним зв'язком для особистих потреб та у інших цілях, не пов'язаних з господарською діяльністю ТОВ „________", забороняється. Витрати на такий мобільний зв'язок підлягають відшкодуванню працівниками у повному обсязі (з урахуванням ПФ та ПДВ), яке здійснюється щомісячно, за їх письмовою заявою. У разі відмови працівника відшкодовувати зазначені витрати, він позбавляється права користування мобільним зв'язком починаючи із місяця, наступного за місяцем, у якому працівник не відшкодував їх вартість, а вартість таких послуг обкладається податком з доходів фізичних осіб та іншими внесками на/із заробітної плати у порядку, передбаченому для оподаткування натуральних виплат.

9. Крім цього, з метою недопущення необгрунтованого завищення витрат на мобільні розмови, які пов'язані із господарською діяльністю, додатково встановлюються обмеження (ліміти) на розмір таких витрат.

10. Ліміти витрат користування мобільним зв'язком для працівників ТОВ " ________" встановлюються у наступних розмірах (грн., з урахуванням ПДВ та внесків до пенсійного фонду):

Посада

Ліміт на рік

Ліміт на місяць

Ліміт в день

Заступник директора

14400

1200

40

Головний бухгалтер

14400

1200

40

...(посада)....

сума

сума/12

сума/12/30

Всі інші абоненти корпоративної групи

10800

900

30

11. У разі вибуття працівника у службове відрядження за кордон ліміт витрат на користування мобільним зв'язком збільшується в 2 рази за кожень день перебування у відрядженні. Кількість днів перебування у відрядженні визначається на підставі наказу про відрядження за межі України.

12. Ліміти окремим категоріям працівників можуть бути збільшені у разі письмового звернення працівників до ___(посада)____ із обґрунтуванням такої необхідності. У разі прийняття ___(посада)___ рішення про підвищення ліміту користування мобільним зв'язком цим працівникам, інформація про новий (підвищений) розмір лімітів оформлюється у вигляді додатку 2, який затверджується Директором ТОВ „________" та є невід'ємною частиною цього Положення. Усі подальші зміни чи доповнення до додатку 2 оформлюються шляхом викладення його в новій редакції на дату внесення таких змін чи доповнень, та затверджуються Директором ТОВ „________".

13. Бухгалтерії забезпечити формування щомісячної інформації про вартість та види послуг, наданих кожним оператором зв'язку в розрізі кожного номеру мобільного телефону та відповідної йому посади.

14. У межах ліміту витрат на користування послугами мобільного зв'язку підлягають оплаті за рахунок ТОВ „________" наступні види послуг операторів зв'язку:

- вартість мобільних розмов;

- вартість мобільного Інтернету;

- вартість послуг голосовох пошти;

- вартість СМС-повідомлень;

- вартість послуг роумінгу (у разі, якщо працівник перебував у відрядженні за межами України).

Зазначені витрати у межах ліміту включаються бухгалтерією до складу валових витрат з податку на прибуток. Вартість вказаних послуг понад встановленого ліміту до валових витрат не включаються.

15. У разі перевищення фактичної вартості послуг, зазначених у п.14, над сумою дозволеного ліміту, працівник повинен відшкодувати суму, що перевищує розмір ліміту (з урахуванням ПДВ та ПФ). Якщо працівник вважає, що понесені витрати у поточному місяці були викликані виробничою необхідністю, він може надати службову записку на ім'я ___(посада)____ ТОВ „________" (погоджену із посадовими особами із дотриманням субординації) з обґрунтуванням розміру понесених витрат. __Посада___ ТОВ „________" розглядає отримані службові записки (погоджені по субординації) та, у разі, якщо витрати є обгрунтованими, ставить на службовій записці дозвільний напис про підвищення розміру ліміту на поточний місяць (із безпосереднім зазначенням у дозвільному написі суми, на яку дозволяється збільшити ліміт у даному місяці). Зазначена службова записка із дозвільним написом є підставою для бухгалтерії для підвищення працівнику при проведенні розрахунків суми ліміту тільки на поточний місяць.

16. При наявності в рахунках операторів зв'язку наступних послуг, працівник повинен відшкодувати їх вартість в повному обсязі (з ПДВ та ПФ), незалежно від розміру встановленого ліміту :

- Передача даних GSM;

- Довідка 188 та 501;

- спец.SMS;

- SMS лого, мелодія;

- WAP GPRS;

- Платні голосові довідки та сервіси;

- Прямий номер (активація);

- Активація номеру;

- Вартість послуг роумінгу (у разі, якщо працівник у відрядженні за межами України не перебував).

Вартість зазначених послуг до складу валових витрат з податку на прибуток бухгалтерією не включається.

17. Якщо в рахунках, що надаються операторами, на оплату послуг мобільного зв'язку відсутня інформація про склад послуг по окремих номерах телефонів, то витрати за такими номерами телефонів не включаються до складу валових витрат з податку на прибуток.

18. Загальний контроль за дотриманням вимог Положення здійснюється ____(посада)____ ТОВ „________".

19. Контроль за дотриманням лімітів користування мобільним зв'язком (п.12) та за веденням і внесенням змін до Переліку посад (п.5) зобов'язаний здійснювати ___(посада)____.

20. Контроль за правильністю визначення сум, що можуть бути віднесені до складу валових витрат та сум, на які необхідно здійснити коригування податкових зобов'язань з ПДВ, покладається на заступника головного бухгалтера ТОВ „________"

21. Контроль за правильністю розрахунків при визначенні сум, що підлягають відшкодуванню працівниками ТОВ „________" покладається на бухгалтера _______.

22. Начальнику управління по роботі з персоналом_______ за результатам роботи за рік надавати заступнику директора ________ - довідку щодо сум перевищення ліміту користування мобільним зв'язком, та зазначенням сум, які відшкодовані та невідшкодовані працівниками ТОВ „________".

 ...

 

 

 

Читайте також:    Щодо визначення порядку користування телефонним зв'язком в господарських цілях

 

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (1)

  • fenixtet

    15.02.2010, 20:16

    Дякую за корисну інформацію.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.