Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Комунальний податок » Платники податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи повинні постійні представництва нерезидентів сплачувати комунальний податок?

25.08.2011

Так, іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є підприємство об’єднання громадян платником комунального податку?

25.08.2011

Якщо підприємство об’єднання громадян не є бюджетною установою, організацією, планово-дотаційним і сільськогосподарським підприємством, то воно є платником комунального податку на загальних підставах, якщо інше не передбачено рішенням органу місцевого самоврядування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно бюджетній установі сплачувати комунальний податок та подавати податковий розрахунок у разі наявності у такої бюджетної установи госпрозрахункового відділення яке не має статусу ЮО?

25.08.2011

Бюджетні установи не є платниками комунального податку, то й подавати податковий розрахунок комунального податку такі установи не повинні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є суб'єкт малого підприємництва, який сплачує ЄП платником комунального податку?

25.08.2011

Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником комунального податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно сплачувати комунальний податок ЮО, яка не здійснює господарської діяльності?

25.08.2011

Якщо рішенням органу місцевого самоврядування не передбачено пільги для підприємств, які не здійснюють господарської діяльності, то ці підприємства сплачують комунальний податок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником комунального податку ФОП?

25.08.2011

Ні, комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні профспілки сплачувати комунальний податок?

25.08.2011

Професійні спілки можуть звільнятися від сплати комунального податку лише за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні сплачувати комунальний податок відділення органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

25.08.2011

Відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повинні сплачувати комунальний податок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником комунального податку адвокатське об’єднання?

25.08.2011

Адвокатське об’єднання є платником комунального податку на загальних підставах, якщо інше не передбачено рішенням органу місцевого самоврядування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто є платником комунального податку?

25.08.2011

Відповідно до ст. 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 „Про місцеві податки і збори” із змінами та доповненнями комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств.

Читати далі »

Діє до 17.06.2010 Чи повинні філії самостійно сплачувати комунальний податок?

25.08.2011

Головне підприємство (юридична особа) повинна сплачувати комунальний податок за працівників філії (відокремленого підрозділу) до бюджету територіальної громади по місцю розташування цієї філії. Самостійно філія може сплачувати комунальний податок тільки у разі, якщо головним підприємством їй делеговані повноваження юридичної особи, вона має відокремлений баланс та поточні рахунки в банківських установах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинна сплачувати комунальний податок ЮО, що отримує з бюджету кошти по коду 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"?

25.08.2011

Особа, що отримує з бюджету кошти по коду 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", є платником комунального податку, якщо інше не передбачено рішенням органу місцевого самоврядування. При цьому кількісний склад працівників за відповідний базовий податковий (звітний) період дорівнює показнику середньооблікової кількості штатних працівників, визначеному відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником комунального податку установа, яка частково або повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету чи місцевих бюджетів?

25.08.2011

Підприємство не є платником комунального податку за умови, що воно створено у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів, тобто відповідає визначенню бюджетна установа.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 При виконанні яких умов сільськогосподарські підприємства не сплачують комунальний податок?

25.08.2011

Сільськогосподарські підприємства не сплачують комунальний податок за умови, що їх основною діяльністю є виробництво сільськогосподарської продукції та валовий доход від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу. При цьому, такі сільськогосподарські підприємства повинні мати відповідні коди Класифікації видів економічної діяльності, що підтверджується органами статистики.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи повинні філії стати на облік і самостійно сплачувати комунальний податок?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Головне підприємство (юридична особа) сплачує комунальний податок за працівників філії (відокремленого підрозділу) до бюджету територіальної громади по місцю розташування цієї філії з урахуванням вимог рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих по...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи повинні філії стати на облік і самостійно сплачувати комунальний податок?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Пп. 2.3. Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджених Наказом ДПА України від 19.12.08 №784, визначено порядок зарахування платника місцевих податків і зборів до категорії платників за місцезнаходже...

Читати далі »