Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 17
до Методики 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації
___________________________________________
(органу, уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

 

АКТ
розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства

__________________________________________________________________
                                                                             (повна назва) 

________________________________
                       (код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса ________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

 

 

1. Відкрите акціонерне товариство __________________________________________________, що утворено у
                                                                                                   (повна назва)
процесі ________________________, зареєстровано ___ ____________ ____ р.
                       (приватизації/корпоратизації)
__________________________________________________________________
                                     (орган, що зареєстрував відкрите акціонерне товариство) 

2. Статутний фонд у процесі ________________________________ визначено
                                                                                 (приватизації/корпоратизації)
станом на ___________________________ у сумі ______________ тис. гривень.
                                                  (дата оцінки) 

3. Збільшення статутного фонду проводилося на суму індексації балансової вартості
основних засобів станом на __________________________________________
                                                                                                (1 січня 1995 р., 1 квітня 1996 р. -
__________________________________________________________________
                                                                       зазначити необхідне)
у сумі ___________ тис. гривень. Додатковий випуск акцій зареєстровано у порядку, визначеному законодавством

так 

ні 

 

4. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства після здійснення додаткового випуску акцій становить ______________ тис. гривень.
                                   (сума) 

На підставі наданих відкритим акціонерним товариством _________________
__________________________________________________________________
                                                                          (повна назва)
документів державний орган приватизації (орган, уповноважений управляти державним майном) підтверджує такі показники:

N
п/п 

Показник 

Сума за даними трансформованого балансу, що додавався до акта оцінки, тис. гривень 

Сума за даними балансу на останню звітну дату, тис. гривень 

Приріст (зменшення) показника (різниця між графами 4 та 3 фіксується із своїм знаком) 

1. 

Статутний капітал 

  

  

  

2. 

Пайовий капітал 

  

  

  

3. 

Додатковий капітал (усього) 

  

  

  

4. 

Резервний капітал 

  

  

  

5. 

Нерозподілений прибуток 

  

  

  

6. 

Непокритий збиток 

  

  

  

7. 

Неоплачений капітал 

  

  

  

8. 

Вилучений капітал 

  

  

  

9. 

Власний капітал, усього (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 - ряд. 6 - ряд. 7 - ряд. 8) 

  

  

  

10. 

Збільшення статутного фонду відкритого акціонерного товариства у зв'язку з індексацією балансової вартості основних фондів 

х 

  

х 

11. 

Сума збільшення вартості власного капіталу (графа 5 ряд. 9 - графа 4 ряд. 10) 

х 

  

х 

 

Голова правління 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________________
(посада відповідального працівника державного 

  

  

__________________________________
органу приватизації (органу, уповноваженого
управляти державним майном)) 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

___ ____________ 200_ р.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.