Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 17
до Методики 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації
___________________________________________
(органу, уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

 

АКТ
розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства

__________________________________________________________________
                                                                             (повна назва) 

________________________________
                       (код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса ________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

 

 

1. Відкрите акціонерне товариство __________________________________________________, що утворено у
                                                                                                   (повна назва)
процесі ________________________, зареєстровано ___ ____________ ____ р.
                       (приватизації/корпоратизації)
__________________________________________________________________
                                     (орган, що зареєстрував відкрите акціонерне товариство) 

2. Статутний фонд у процесі ________________________________ визначено
                                                                                 (приватизації/корпоратизації)
станом на ___________________________ у сумі ______________ тис. гривень.
                                                  (дата оцінки) 

3. Збільшення статутного фонду проводилося на суму індексації балансової вартості
основних засобів станом на __________________________________________
                                                                                                (1 січня 1995 р., 1 квітня 1996 р. -
__________________________________________________________________
                                                                       зазначити необхідне)
у сумі ___________ тис. гривень. Додатковий випуск акцій зареєстровано у порядку, визначеному законодавством

так 

ні 

 

4. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства після здійснення додаткового випуску акцій становить ______________ тис. гривень.
                                   (сума) 

На підставі наданих відкритим акціонерним товариством _________________
__________________________________________________________________
                                                                          (повна назва)
документів державний орган приватизації (орган, уповноважений управляти державним майном) підтверджує такі показники:

N
п/п 

Показник 

Сума за даними трансформованого балансу, що додавався до акта оцінки, тис. гривень 

Сума за даними балансу на останню звітну дату, тис. гривень 

Приріст (зменшення) показника (різниця між графами 4 та 3 фіксується із своїм знаком) 

1. 

Статутний капітал 

  

  

  

2. 

Пайовий капітал 

  

  

  

3. 

Додатковий капітал (усього) 

  

  

  

4. 

Резервний капітал 

  

  

  

5. 

Нерозподілений прибуток 

  

  

  

6. 

Непокритий збиток 

  

  

  

7. 

Неоплачений капітал 

  

  

  

8. 

Вилучений капітал 

  

  

  

9. 

Власний капітал, усього (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 - ряд. 6 - ряд. 7 - ряд. 8) 

  

  

  

10. 

Збільшення статутного фонду відкритого акціонерного товариства у зв'язку з індексацією балансової вартості основних фондів 

х 

  

х 

11. 

Сума збільшення вартості власного капіталу (графа 5 ряд. 9 - графа 4 ряд. 10) 

х 

  

х 

 

Голова правління 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________________
(посада відповідального працівника державного 

  

  

__________________________________
органу приватизації (органу, уповноваженого
управляти державним майном)) 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

___ ____________ 200_ р.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.