Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009
 

Додаток 3
до Методики 

 

 

 

Зразок

ВИСНОВОК
про вартість майна

__________________________________________________________________
(повна назва підприємства) 

________________________________
                     (код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса ________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

 

 

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання ___________________
__________________________________________________________________,
                                                                 (повна назва юридичної особи) 
що діє на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна
__________________________________________________________________
                                                                  (повна назва підприємства) 
від ___ ____________ 200_ р. N ___, укладеного з
__________________________________________________________________,
                                                                 (державний орган приватизації)
провів незалежну оцінку необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками, затвердженими ___ ____________ 200_ р.
__________________________________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном))

та схваленими рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) (протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___), та на підставі вивчення господарської діяльності підприємства і надає висновок про вартість майна станом на ___ ____________ 200_ р.:

N
п/п 

Інвентарний номер 

Показник 

Вартість, гривень 

за даними бухгалтерського обліку, що включається у підсумок балансу 

за результатами переоцінки на засадах незалежної оцінки 

1. 

  

Залишкова вартість нематеріальних активів, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

1.1. 

  

Права користування природними ресурсами, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

1.2. 

  

Права користування майном, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

1.3. 

  

Права на знаки для товарів і послуг, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

1.4. 

  

Права на об'єкти промислової власності, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

1.5. 

  

Авторські та суміжні з ними права, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

1.6. 

  

Гудвіл 

  

  

1.7. 

  

Інші нематеріальні активи, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

2. 

  

Незавершене будівництво, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

2.1. 

  

Капітальне будівництво 

  

  

2.2. 

  

Устаткування для монтажу 

  

  

3. 

  

Залишкова вартість основних засобів, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

3.1. 

  

Земельні ділянки 

  

  

3.2. 

  

Капітальні витрати на поліпшення земель 

  

  

3.3. 

  

Будинки та споруди 

  

  

3.4. 

  

Машини та обладнання 

  

  

3.5. 

  

Транспортні засоби 

  

  

3.6. 

  

Інструменти, прилади, інвентар 

  

  

3.7. 

  

Робоча і продуктивна худоба 

  

  

3.8. 

  

Багаторічні насадження 

  

  

3.9. 

  

Інші основні засоби 

  

  

4. 

  

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

5. 

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

  

  

6. 

  

Відстрочені податкові активи 

  

  

7. 

  

Інші необоротні активи 

  

  

8. 

  

Необоротні активи, що не включаються до статутного фонду відкритого акціонерного товариства 

  

х 

  

  

Усього 

  

  

 

______________________
(оцінювач) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

______________________
(керівник суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта
господарювання) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.