Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009
 

Додаток 4
до Методики 

 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
___________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

  

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) 

 

ПЕРЕЛІК
необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

__________________________________________________________________
(повна назва підприємства) 

________________________________
                     (код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса ________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

 

 

На підставі результатів ___________________ інвентаризації майна станом на
                                                          (попередньої/повної)
___ ____________ 200_ р. ___________________________________________,
                                                                                             (повна назва підприємства)
проведеної інвентаризаційною комісією, що утворена наказом
___ ____________ 200_ р. ___________________________________________
                                                                         (посада керівника органу, що утворив комісію)
від ___ ____________ 200_ р. N ___, незалежній оцінці підлягають такі необоротні активи:

N
п/п 

Інвентарний номер 

Назва активу 

Дата введення в експлуатацію 

Вартість, гривень 

первісна 

зносу 

залишкова (на дату оцінки) 

  

  

Нематеріальні активи, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Незавершене будівництво, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Основні засоби, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

Відстрочені податкові активи 

  

  

  

  

  

  

Інші необоротні активи 

  

  

  

  

  

  

Необоротні активи, що не включаються до статутного фонду відкритого акціонерного товариства 

  

  

  

  

 

Керівник підприємства 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________________
(посада відповідального працівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) або голова комісії з приватизації (корпоратизації)) 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р. 

  

  

 

 

Додаток 5
до Методики 

 

 

БАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду, станом на 1 січня 2001 року

Дата укладення договору оренди, період 

Коефіцієнт збільшення, разів 

До 1 жовтня 1992 р. 

9393 

1 жовтня 1992 р. - 1 січня 1993 р. 

5501 

1 січня 1993 р. - 1 квітня 1993 р. 

2598 

1 квітня 1993 р. - 1 липня 1993 р. 

1249 

1 липня 1993 р. - 1 жовтня 1993 р. 

489 

1 жовтня 1993 р. - 1 січня 1994 р. 

178 

1 січня 1994 р. - 1 квітня 1994 р. 

67 

1 квітня 1994 р. - 1 липня 1994 р. 

45 

1 липня 1994 р. - 1 жовтня 1994 р. 

34 

1 жовтня 1994 р. - 1 січня 1995 р. 

23 

1 січня 1995 р. - 1 квітня 1995 р. 

10,4 

1 квітня 1995 р. - 1 липня 1995 р. 

6,7 

1 липня 1995 р. - 1 жовтня 1995 р. 

5,2 

1 жовтня 1995 р. - 1 січня 1996 р. 

4,1 

1 січня 1996 р. - 1 квітня 1996 р. 

2,7 

1 квітня 1996 р. - 1 липня 1996 р. 

2,7 

1 липня 1996 р. - 1 жовтня 1996 р. 

2,5 

1 жовтня 1996 р. - 1 січня 1997 р. 

2,2 

З 1 січня 1997 р. 

1,8 

Індекс інфляції: 

  

за 2001 рік 

106,1 

за 2002 рік 

99,4 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.