Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009
 

Додаток 4
до Методики 

 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
___________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

  

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) 

 

ПЕРЕЛІК
необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

__________________________________________________________________
(повна назва підприємства) 

________________________________
                     (код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса ________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

 

 

На підставі результатів ___________________ інвентаризації майна станом на
                                                          (попередньої/повної)
___ ____________ 200_ р. ___________________________________________,
                                                                                             (повна назва підприємства)
проведеної інвентаризаційною комісією, що утворена наказом
___ ____________ 200_ р. ___________________________________________
                                                                         (посада керівника органу, що утворив комісію)
від ___ ____________ 200_ р. N ___, незалежній оцінці підлягають такі необоротні активи:

N
п/п 

Інвентарний номер 

Назва активу 

Дата введення в експлуатацію 

Вартість, гривень 

первісна 

зносу 

залишкова (на дату оцінки) 

  

  

Нематеріальні активи, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Незавершене будівництво, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Основні засоби, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

  

  

  

  

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

  

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

Відстрочені податкові активи 

  

  

  

  

  

  

Інші необоротні активи 

  

  

  

  

  

  

Необоротні активи, що не включаються до статутного фонду відкритого акціонерного товариства 

  

  

  

  

 

Керівник підприємства 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________________
(посада відповідального працівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) або голова комісії з приватизації (корпоратизації)) 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р. 

  

  

 

 

Додаток 5
до Методики 

 

 

БАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду, станом на 1 січня 2001 року

Дата укладення договору оренди, період 

Коефіцієнт збільшення, разів 

До 1 жовтня 1992 р. 

9393 

1 жовтня 1992 р. - 1 січня 1993 р. 

5501 

1 січня 1993 р. - 1 квітня 1993 р. 

2598 

1 квітня 1993 р. - 1 липня 1993 р. 

1249 

1 липня 1993 р. - 1 жовтня 1993 р. 

489 

1 жовтня 1993 р. - 1 січня 1994 р. 

178 

1 січня 1994 р. - 1 квітня 1994 р. 

67 

1 квітня 1994 р. - 1 липня 1994 р. 

45 

1 липня 1994 р. - 1 жовтня 1994 р. 

34 

1 жовтня 1994 р. - 1 січня 1995 р. 

23 

1 січня 1995 р. - 1 квітня 1995 р. 

10,4 

1 квітня 1995 р. - 1 липня 1995 р. 

6,7 

1 липня 1995 р. - 1 жовтня 1995 р. 

5,2 

1 жовтня 1995 р. - 1 січня 1996 р. 

4,1 

1 січня 1996 р. - 1 квітня 1996 р. 

2,7 

1 квітня 1996 р. - 1 липня 1996 р. 

2,7 

1 липня 1996 р. - 1 жовтня 1996 р. 

2,5 

1 жовтня 1996 р. - 1 січня 1997 р. 

2,2 

З 1 січня 1997 р. 

1,8 

Індекс інфляції: 

  

за 2001 рік 

106,1 

за 2002 рік 

99,4 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.