Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 6
до Методики 

 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
___________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

  

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) 

 

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
інвентаризації майна

__________________________________________________________________
                                                                      (повна назва підприємства) 

складено ___ ____________ 200_ р. ___________________________________.
                                                                                                           (місце складення акта) 

Ми, що нижче підписалися, голова і члени інвентаризаційної комісії, утвореної згідно з наказом
__________________________________________________________________
                                                                (назва органу, що видав наказ)
__________________________________________________________________
від ___ ____________ 200_ р. N ___, у складі

 

голови інвентаризаційної комісії 

_____________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

та членів комісії 

_____________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

склали цей акт про те, що під час інвентаризації розглянуто первинні матеріали попередньої (повної) інвентаризації, станом на ___ ____________ 200_ р., які узагальнено в таблиці:

Номер типової форми 

Назва типової форми 

Фактична наявність 

За даними бухгалтерського обліку 

Кількість сторінок типової форми 

кількість, одиниць 

вартість, гривень 

кількість, одиниць 

вартість, гривень 

             

 

Інвентаризаційною комісією встановлено нестачі (надлишки) на суму:

основні засоби ____________________________________________________

незавершене будівництво ___________________________________________

запаси ____________________________________________________________

грошові кошти _____________________________________________________

розрахунки ________________________________________________________

Нестачі (надлишки) зафіксовано у відповідних типових формах первинної облікової документації з інвентаризації (додаються) для врегулювання розбіжностей та стягнення суми нестач з винних осіб відповідно до законодавства.

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

_________________
(підпис)
_________________
_________________ 

_________________________
(ініціали та прізвище)
_________________________
_________________________ 

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.