Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 6
до Методики 

 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
___________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

  

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) 

 

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
інвентаризації майна

__________________________________________________________________
                                                                      (повна назва підприємства) 

складено ___ ____________ 200_ р. ___________________________________.
                                                                                                           (місце складення акта) 

Ми, що нижче підписалися, голова і члени інвентаризаційної комісії, утвореної згідно з наказом
__________________________________________________________________
                                                                (назва органу, що видав наказ)
__________________________________________________________________
від ___ ____________ 200_ р. N ___, у складі

 

голови інвентаризаційної комісії 

_____________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

та членів комісії 

_____________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

склали цей акт про те, що під час інвентаризації розглянуто первинні матеріали попередньої (повної) інвентаризації, станом на ___ ____________ 200_ р., які узагальнено в таблиці:

Номер типової форми 

Назва типової форми 

Фактична наявність 

За даними бухгалтерського обліку 

Кількість сторінок типової форми 

кількість, одиниць 

вартість, гривень 

кількість, одиниць 

вартість, гривень 

             

 

Інвентаризаційною комісією встановлено нестачі (надлишки) на суму:

основні засоби ____________________________________________________

незавершене будівництво ___________________________________________

запаси ____________________________________________________________

грошові кошти _____________________________________________________

розрахунки ________________________________________________________

Нестачі (надлишки) зафіксовано у відповідних типових формах первинної облікової документації з інвентаризації (додаються) для врегулювання розбіжностей та стягнення суми нестач з винних осіб відповідно до законодавства.

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

_________________
(підпис)
_________________
_________________ 

_________________________
(ініціали та прізвище)
_________________________
_________________________ 

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.