Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 9
до Методики 

 

 

Зразок

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаних для об'єкта незавершеного будівництва матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на будівельний майданчик і не використаних для будівництва

__________________________________________________________________
    (місцезнаходження матеріалів, назва об'єкта і організації, на балансі якої перебуває майно) 

___ ____________ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
__________________________________________________________________
                                                                                   (назва)
__________________________________________________________________,
                                                                  (посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________,
                                                                  (посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________
                                                                  (посада, ініціали та прізвище)
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію, обмір та оцінку з урахуванням придатності для подальшого використання матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на майданчик і не використаних для будівництва, які підлягають включенню у вартість об'єкта незавершеного будівництва.

При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є такі матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва:

N
п/п 

Найменування матеріалів 

Одиниця виміру 

Кількість 

Вартість за даними балансу, гривень 

Примітка 

одиниці 

усього 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

  

  

  

  

  

 

Від балансоутримувача 

_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________ 

_____________________
(ініціали та прізвище)
_____________________
(ініціали та прізвище)
_____________________ 

 

 

Додаток 10
до Методики 

 

 

Зразок

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва устаткування, не переданого до монтажу, або такого, що не потребує монтажу

__________________________________________________________________
(місцезнаходження устаткування, назва об'єкта та організації, на балансі якої перебуває майно)

___ ____________ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
__________________________________________________________________
                                                                                      (назва)
__________________________________________________________________,
                                                                  (посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію устаткування, не переданого до монтажу, або такого, що не потребує монтажу, придбаного для об'єкта незавершеного будівництва.

При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є не передане до монтажу або таке, що не потребує монтажу, устаткування:

N
п/п 

Найменування матеріалів 

Одиниця виміру 

Кількість 

Вартість за даними балансу, гривень 

Примітка 

одиниці 

усього 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

 

Від балансоутримувача 

_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________ 

_____________________
(ініціали та прізвище)
_____________________
(ініціали та прізвище)
_____________________ 

 

 

Додаток 11
до Методики 

 

 

Зразок

ВІДОМІСТЬ
розрахунку первісної вартості основних засобів

_______________________________________
(повна назва підприємства)

N
п/п 

Найменування 

Інвентарний номер 

Дата введення в експлуатацію, місяць, рік 

Первісна вартість, тис. гривень 

Коефіцієнти збільшення первісної вартості основних засобів станом на 

Первісна вартість на дату оцінки, тис. гривень 

1 травня 1992 р. 

1 серпня 1993 р. 

1 січня 1995 р. 

1 квітня 1996 р. 

                   

 

Керівник підприємства 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

Додаток 12
до Методики 

 

Зразок

ВІДОМІСТЬ
розрахунку залишкової вартості основних засобів

_______________________________________
(повна назва підприємства)

N
п/п 

Найменування об'єкта 

Інвентарний номер 

Первісна вартість на дату оцінки, тис. гривень 

Шифр норми амортизації 

Річна норма амортизації, відсотків 

Місячна норма амортизації, відсотків 

Тривалість експлуатації, місяців (кварталів) 

Рівень зносу, відсотків 

Сума зносу, тис. гривень 

Залишкова вартість на дату оцінки, тис. гривень 

 

Керівник підприємства 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

Додаток 13
до Методики 

 

Зразок

ВІДОМІСТЬ
розрахунку балансової вартості незавершеного будівництва та устаткування для монтажу

_______________________________________
(повна назва підприємства)

N
п/п 

Найменування об'єкта 

Рік і квартал освоєння витрат (придбання) 

Вартість витрат за їх видами 

Коефіцієнт індексації 

Вартість на дату оцінки,
тис. гривень 

 

вид витрат (будівельно-
монтажні та інші роботи, устаткування), всього 

вартість* 

 

усього 

у тому числі 

 

за рахунок державних коштів 

за рахунок коштів орендаря 

 

 

____________
* У грошовій одиниці на момент здійснення витрат.

Керівник підприємства 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.