Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Відповідальність » Штрафні (фінансові) санкції

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за несплату в установлений термін узгодженої суми податкового зобов’язання?

25.08.2011

У разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах: - при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; - при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу; - при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі 50% погашеної суми податкового боргу. Пеня нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність за порушення платником терміну подання податкової декларації (розрахунку)?

25.08.2011

Платник податків, що не подає податкову декларацію(розрахунок) у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи складається податкове повідомлення – рішення на філію відділення, інший відокремлений підрозділ, по результатах перевірки (планової, позапланової)?

25.08.2011

По результатах перевірки (планової, позапланової) філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу, зареєстрованого як платника податків, податкові повідомлення – рішення складаються на філію, відділення, інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи, якщо на них згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках платнику податків може бути нараховане податкове зобов’язання без дотримання строку давності працівниками органів ДПС?

25.08.2011

Податкове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, у разі коли: а) податкову декларацію за період, коли виникло податкове зобов'язання, не було подано; б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюються строки давності на застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених сум податкових зобов’язань?

25.08.2011

Поширюються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На кого накладаються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, визначені ст. 17 Закону України №2181?

25.08.2011

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на платника податків. До платників податків належать юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що означає поняття „окремий податок” згідно Закону України №2181?

25.08.2011

Під терміном „окремий податок" слід розуміти кожний з податків, встановлених Законом України „Про систему оподаткування".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо працівниками органу ДПС, не застосовані штрафні санкції (в термін 1095 днів від дня їх виникнення) по п.17.1.7, ст.17 ЗУ № 2181, чи підлягають вони анулюванню?

25.08.2011

Строки давності, визначені п.п.15.1.1 п.15.1 ст.15 Закону №2181, поширюються на застосування штрафних санкцій згідно з п.п. 17.1.7 п.17.1 ст.17 Закону №2181. За результатами прийнятого рішення відповідного керівника органу ДПС здійснюється сторнування (анулювання) не застосованих штрафних санкцій в термін 1095 днів від дня їх виникнення і податкове повідомлення не приймається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність, якщо під час камеральної перевірки виявлено заниження податкового зобов’язання внаслідок допущення арифметичної або методологічної помилки у поданій платником податковій декларації (розрахунку)?

25.08.2011

Платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність у разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків, за неподання у встановлені строки податкової декларації (розрахунку)?

25.08.2011

У разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків за неподання у встановлені строки податкової декларації, то додатково до штрафу, (за не подання у встановлені строки податкової декларації, платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку), платник податків сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків від суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін необхідно сплатити штрафну санкцію, нараховану згідно ст.17 Закону України №2181?

25.08.2011

Сплата штрафних санкцій нарахованих згідно ст.17 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" здійснюється відповідно до пп.5.3 ст.5 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник самостійно нарахувати та сплатити штрафні санкції по ст.17.1.7 ЗУ №2181?

25.08.2011

Платник податків не може сам нарахувати штрафні санкції по ст.17.1.7 Закону України №2181, оскільки рішення про застосування штрафних санкцій приймається керівником органу державної податкової служби. Щодо сплати самостійно розрахованих штрафних санкцій обмежень чинним законодавством України немає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативними документами повинні керуватись працівники органу ДПС у разі виявлення факту не своєчасної сплати узгоджених сум податкового зобов’язання по ст.17.1.7 ЗУ №2181?

25.08.2011

Працівники органів ДПС у разі виявлення факту несвоєчасної сплати узгоджених сум податкового зобов’язання по ст.17.1.7 Закону України №2181 повинні керуватись наступними нормативними документами: наказом ДПА України від 17.03.01 № 110 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби", наказом ДПА України від 21.06.01 №253 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій" та наказом ДПА України від 10.08.05 №327 "Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції за арифметичну або методологічну помилку в податковій декларації (розрахунку), яка не призвела до заниження суми податкових зобов’язань (тобто - завищення суми податкових зобов’язань)?

25.08.2011

В випадку коли помилка не призвела до заниження податкових зобов’язань штрафні санкції Законом №2181 не передбачені.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується штрафна санкція у разі повторного невизнання податкової декларації (розрахунку) по податку на прибуток та інших податках і зборах?

25.08.2011

У разі невизнання податкової декларації (розрахунку) штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень) застосовується за не подання декларації (розрахунку) у визначені законодавством строки або її затримку. При повторному невизнанні цієї ж податкової декларації (розрахунку) за цей же податковий період штрафні санкції не застосовуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачена відповідальність платника податків, який скористався роз’ясненням наданим на його запит стосовно оподаткування (індивідуальним), а пізніше було прийнято нове (інше) узагальнене податкове роз’яснення стосовно цього же напря

25.08.2011

Платник податків може користуватись роз’ясненням до моменту прийняття нового і не може бути притягнутим до відповідальності, відповідно до наданого йому податкового роз’яснення, тільки якщо у подальшому таке податкове роз’яснення чи узагальнююче податкове роз’яснення було змінено або скасовано, чи надано нове податкове роз’яснення такому платнику податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена до платника податків за здійснення діяльності, яка не передбачена статутом ЮО?

25.08.2011

Частиною другою статті 57 Господарського кодексу України передбачено, що в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування май...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи застосовуються до платника податків штрафні санкції, передбачені пп. 17.1.3 ЗУ №2181, якщо під час документальної перевірки подано (надіслано поштою) уточнюючий розрахунок з виправленнями?

25.08.2011

Якщо платник податку здійснює коригування заниженого податкового зобов'язання минулих податкових періодів шляхом подання (направлення поштою) уточнюючого розрахунку під час проведення документальної перевірки, то податковий орган має підстави для застосування до платника податків штрафних (фінансових) санкцій, передбачених пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181, незалежно від того, що суми недоплати сплачено до бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи застосовуються до платника податків штрафні санкції, передбачені пп. 17.1.3 ЗУ №2181, якщо під час документальної перевірки подано (надіслано поштою) уточнюючий розрахунок з виправленнями?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: ...... У разі коли дані документальної перевірки платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, і податковий орган виявляє суму недоплати відповідно до пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону №218...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І На яку суму боргу застосовуються штрафні санкції (по 17.1.7), якщо у повідомленні – рішенні форми "Р" визначено суми зобов’язання:усього; за основним платежем; за штрафними (фінансовими) санкціями?

25.08.2011

Штрафні санкції по пп.17.1.7 п.17.1 ст.17 Закону N2181 нараховуються органом державної податкової служби тільки до основного платежу, зазначеного у повідомленні-рішенні форми "Р", коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, за наявності факту погашення податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ На яку суму боргу застосовуються штрафні санкції (по 17.1.7), якщо у повідомленні – рішенні форми "Р" визначено суми зобов’язання:усього; за основним платежем; за штрафними (фінансовими) санкціями?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Згідно п.6.1.7 Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 17.03.01 № 110 із змінами та доповненнями, зазначенні штрафні (фінансові) санкції не поширюються на...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I Який порядок направлення податкових повідомлень та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій працівниками органів ДПС?

25.08.2011

Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв’язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків у день надходження до податкового органу такої інформації оформляється відповідний акт із зазначенням причини, яка призвела до неможливості вручення. У той самий день податкове повідомлення розміщується на дошці податкових оголошень (повідомлень), біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такого податкового повідомлення на дошці податкових оголошень (повідомлень), зафіксований в акті про неможливість його вручення платнику податків, вважається днем його вручення. Після складання, в той самий день, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій передається відповідному підрозділу, для надсилання (вручення) суб’єктам господарювання. Надсилання (вручення) податковими органами рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій суб’єктам господарювання здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 4.5 - 4.8 Порядку №253.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II Який порядок направлення податкових повідомлень та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій працівниками органів ДПС?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: ..........Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення (п. 4.6). Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) фіз...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I Чи вважається сума податкового зобов’язання узгодженою, якщо повідомлення-рішення направлене (вручено) з порушенням вимог наказу ДПА України №253?

25.08.2011

Сума податкового зобов’язання не буде вважатись узгодженою, якщо повідомлення-рішення направлене (вручено) з порушенням вимог наказу ДПА України №253.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II Чи вважається сума податкового зобов’язання узгодженою, якщо повідомлення-рішення направлене (вручено) з порушенням вимог наказу ДПА України №253?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Підпунктом 4.9 встановлено, якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) пла...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених сум податкових зобов’язань передбачених ст.17.1.7 Закону №2181?

25.08.2011

П.п.17.1.7. п.17.1. ст.17 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами (із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюються строки давності на застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання декларації (розрахунку)?

25.08.2011

У разі неподання податкової декларації строки давності застосовуватись не можуть, - податкове зобов'язання може бути нараховане без дотримання строків давності згідно підпункту 15.1.2 Закону №2181.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність за несвоєчасне перерахування коштів за оренду державного майна (22080000, 22080100, 22080200, 22080300, 22080400, 22080500)?

25.08.2011

Відповідальність за несвоєчасне перерахування коштів за оренду державного майна (22080000, 22080100, 22080200, 22080300, 22080400, 22080500) передбачає донарахування зазначених сум у частині, що підлягає сплаті до бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок застосування штрафних санкцій, у разі використання податкової пільги не за призначенням (пп.17.1.6? п.17 Закону № 2181)?

25.08.2011

Штрафні санкції до платників податків згідно із пп.17.1.6? п.17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" застосовуються у разі встановлення за результатами документальних перевірок, завершених після 1 січня 2010, використання податкової пільги не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання. У цьому випадку стягується сума податків, що підлягала нарахуванню без застосування податкової пільги, а також штраф у розмірі двохсот відсотків від такої суми. Сплата штрафу не звільняє від юридичної відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Штрафні санкції, за наслідками документальних перевірок, застосовуються відповідно до законодавства діючого на момент перевірки чи діючого на момент здійснення операції з оподаткування?

25.08.2011

За наслідками документальних перевірок, які здійснюються органами ДПС, штрафні санкції застосовуються у розмірах, передбачених законодавчими актами, чинними на день завершення таких перевірок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність, якщо під час документальної перевірки виявлено заниження платником податкового зобов’язання (в т. ч. коли платника податків засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник

25.08.2011

Платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми недоплати (заниження суми податкового зобов'язання) за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше п'ятдесяти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули. У разі коли платника податків (посадову особу платника податків) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник податків декларує переоцінені або недооцінені об'єкти оподаткування, що призводить до заниження податкового зобов'язання у великих розмірах, такий платник податків додатково до вищевказаних штрафів, сплачує штраф у розмірі п'ятдесяти відсотків від суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії СГ, підпадають під визначення терміну "арифметичної чи методологічної" помилки при заповненні звітності?

25.08.2011

Під „арифметичною помилкою ” слід розуміти помилку або описку, допущенну платником податку при заповненні декларацій (розрахунків) або додатків до них, зокрема, при виконанні арифметичних дій, передбачених при обчисленні об’єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов’язань з податку, збору, обов’язкового платежу (додавання або вирахування відповідних рядків), а також описку, допущену при перенесенні даних із додатків, на підставі яких заповнюються відповідні рядки декларації (неправильно поставлена кома при застосуванні одиниці виміру, неправильно перенесений підсумок з додатка та ін.). Під „методологічною помилкою ” слід розуміти помилку, допущену платником податків при складанні ним декларації, яка полягає у неправильному застосуванні або незастосуванні ставок оподаткування чи коефіцієнтів при визначенні податкового зобов’язання з того чи іншого податку, збору (обов’язкового платежу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Скільки податкових повідомлень-рішень (форма "Ш") складається при порушенні термінів сплати податкових зобов'язань, визначених платником податків за результатами декількох податкових (звітних) періодів, якщо загальний термін затримки спл

25.08.2011

Податкове повідомлення приймається одне на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період від 91 календарного дня до дня фактичного погашення всієї суми податкового зобов'язання, незалежно від кількості випадків сплати за цей період, та кількості декларацій (розрахунків).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи несуть відповідальність банки за порушення строків перерахування платежів до бюджету, та чи несуть відповідальність за це платники податків?

25.08.2011

Банківські установи несуть відповідальність за порушення строків перерахування платежів до бюджету у відповідності до п. 16.5 ст. 16 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" із змінами та доповненнями. Платники податків, зборів (обов'язкових платежів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право, органи ДПС, застосовувати штрафні санкції, пеню, адміністративний штраф до платника податку, який у разі не перерахування платежів банком, сплатив податкове зобов’язання із іншої установи банку?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право працівники органів ДПС, вказувати у одному повідомленні – рішенні форми "Р" загальну суму штрафу за різними пунктами ст.17 Закону 2181?

25.08.2011

Працівники органів ДПС мають право вказувати у одному повідомленні – рішенні форми "Р" щодо кожного окремого податку, збору (обов'язкового платежу) загальну суму штрафу за різними пунктами ст.17 Закону 2181.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які терміни прийняття керівником податкового органу (його заступником) податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) після проведення перевірки?

25.08.2011

Відповідно до пп.4.11 п. 4 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 10.08.2005р. №327 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна застосовувати штрафні санкції повторно при планової перевірки, якщо ДПІ вищого рівня вже прийняло рішення на користь платника (теж порушення і період), після оскарження повідомлення рішення за результатом попередньої позапланов

25.08.2011

У разі встановлення порушення податкового законодавства за результатами кожної окремої перевірки платнику податків направляються податкові повідомлення та застосовуються (за їх наявності) штрафні санкції. Враховуючи вищевикладене, в даному випадку скасування податкового повідомлення рішення, надісланого за результатами попереднього позапланової перевірки, не є підставою для неприйняття податкового повідомлення -рішення за результатами планової перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право виконуючий обов’язки керівника органу ДПС застосовувати та підписувати рішення (повідомлення) про стягнення сум штрафних (фінансових) санкції та пені за порушення податкового законодавства платників податків?

25.08.2011

В.о. керівника має право виконувати обов’язки керівника (заступника), у тому числі застосовувати санкції і підписувати повідомлення - рішення (рішення) про стягнення сум штрафних (фінансових) санкції та пені за порушення податкового та іншого законодавства платників податків, у разі оформлення відповідного наказу про призначення та при умові, що дані обов’язки були покладені на нього у встановленому законодавством порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок застосування штрафних санкцій, за порушення СГ термінів подання звітності передбачених пп.17.1.1 ЗУ №2181?

25.08.2011

Після направлення платнику письмового повідомлення про запрошення, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня запрошення (рекомендованим листом), для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), складається акт перевірки, в якому викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів та вказуються конкретні їх пункти і статті, а у разі необхідності кількість податкових періодів за які звітність не була подана. Податкове повідомлення складається за формою "Р", у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне неподання декларації або затримки з її подання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок застосування штрафних санкцій, за порушення СГ термінів подання звітності передбачених пп.17.1.1 ЗУ №2181?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Згідно п.11. Інструкці №110 Податкове повідомлення-рішення або рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за розглядом матеріалів перевірки приймає керівник органу державної податкової служби або його заступник за формою та згідно з вимогами, установленими Пор...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яке визначення терміну "податкова пільга" наданих законодавством по сплаті податків, зборів, інших платежів, у розумінні вимог пп.17.1.6? п.17 Закону № 2181 (пільги по прибутку, ПСП по ПДФО, по земельному податку тощо)?

25.08.2011

Під терміном податкова пільга слід розуміти повне або часткове звільнення від сплати податків окремих юридичних осіб і громадян - окремих категорій платників, які встановлюються у вигляді звільнення від сплати податку, зменшення його і визначення мінімуму доходів, що не оподатковується.

Читати далі »

У яких випадках особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу) є орган ДПС (пп. "г" п.4.2.2 ст.4 ЗУ №2181)?

25.08.2011

Орган ДПС є відповідальним, згідно абзацу "г" п.4.2.2 ст.4 ЗУ №2181, за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу) передбачених IV розділом Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" із змінами і доповненнями, ЗУ від 3 липня 1992 року N 2535-XII "Про плату за землю" із змінами і доповненнями (в редакції ЗУ від 19 вересня 1996 року N 378/96-ВР) та ЗУ від 2 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Який порядок та за якою формою застосовуються штрафні санкцій, якщо відповідальною за нарахування окремого податку або збору є орган ДПС ( встановлено порушення пп. "г" п.4.2.2 ст.4 ЗУ №2181)?

25.08.2011

Штрафні санкції не застосовуються у разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків за підставами, визначеними у підпункті "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 цього Закону №2181, за винятком випадків, які підпадають під дію підпункту 17.1.7 цього пункту. Згідно даного підпункту податковий орган здійснює розрахунок суми податкового зобов'язання та складає податкове повідомлення (форма "Ф") у випадках якщо згідно із законами з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є податковий орган.

Читати далі »

Чи застосовується штрафна санкція у разі своєчасної сплати платником узгодженої суми податкового зобов’язання відповідно до поданої ним декларації (розрахунку), якщо до подання цієї ж податкової декларації (розрахунку) авансові внески не були сплачені св

25.08.2011

У разі якщо платник податку (збору) подає до органів ДПС податкову декларацію (розрахунок) по якій протягом граничного строку, визначеного законодавством сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання, але до подання цієї ж податкові декларації (розрахунку) авансові внески були сплачені не своєчасно, то до такого платника не застосовуються штрафні санкції, визначені пп.17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Читати далі »

За який період застосовуються штрафні санкції згідно з пп.17.1.3 п.17.1 ст.17 ЗУ №2181 у разі якщо встановлена перевіркою сума недоплати виникла у зв’язку із поданням уточнюючого розрахунку?

25.08.2011

Штрафні санкції згідно з пп.17.1.3 п.17.3 ст.17 Закону України від 20 грудня 2000 року №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” застосовуються з податкового періоду, на який припадає недоплата, тобто з періоду, на який припадає граничний термін подання податкової декларації.

Читати далі »

До кого застосовуються штрафні санкції за неподання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення ЮО, якщо здійснюється перевірка договору про спільну діяльність?

25.08.2011

У разі виявлення факту несвоєчасної подачі податкового Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи застосовуються штрафні санкції відповідно до ст.17.1.1 Закону України №2181 до уповноваженої особи, зареєстрованої за номером із ТРДПАУ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються до СГ після припинення провадження у справі про банкрутство штрафи та пеня за несвоєчасну сплату податкових зобов'язань по податку на прибуток та інших податках і зборах, що виникли у період дії мораторію?

25.08.2011

У зв’язку з тим що законодавством передбачено різні підстави припинення провадження у справі, які можуть призвести до різних наслідків, в тому числі і до нарахування чи не донарахування штрафних санкцій та пені, для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України з ві...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011І Яка передбачена відповідальність за результатами документальної перевірки у разі самостійного виявлення платником податків до початку перевірки заниження податкового зобов'язання та відображенні помилки у складі поточної (або уточнюючої

25.08.2011

У разі, якщо до початку перевірки платник податків самостійно виявив факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів та відповідно до п.17.2 ст. 17 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" відкоригував ці суми шляхом подання уточнюючого розрахунку або відображення коригувань у відповідних рядках декларацій за наступні податкові періоди, але без нарахування і сплати 5 % штрафу, то до платника податку буде застосована лише штрафна санкція у розмірі п'яти відсотків від суми самостійно донарахованої платником податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Яка передбачена відповідальність за результатами документальної перевірки у разі самостійного виявлення платником податків до початку перевірки заниження податкового зобов'язання та відображенні помилки у складі поточної (або уточнююч

25.08.2011

Повна: Отже, штрафні (фінансові) санкції відповідно до пп.17.1.3 п.17.1 ст.17 Закону N 2181 застосовуються на визначені перевіркою суми занижень податкових зобов'язань (недоплат) за відповідні базові податкові (звітні) періоди без урахування встановлених перевіркою завищень податкових зобов'язань...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011І Скільки податкових повідомлень-рішень (ф."Ш") приймається при порушенні термінів сплати податкових зобов'язань, при терміні затримки сплати: до 30 календарних днів; від 31 до 90 календарних днів; більше 90 календарних днів?

25.08.2011

Одне податкове повідомлення-рішення приймається: 1) на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період з 1 до 30 календарного дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період; 2) на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період з 31 до 90 календарного дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період; 3) на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період від 91 календарного дня до дня фактичного погашення всієї суми податкового зобов'язання, незалежно від кількості випадків сплати за цей період. Якщо погашення частини податкового боргу відбулось з затримкою до 30 календарних днів включно, то на штраф у розмірі десяти відсотків від суми фактично сплаченого (погашеного) за цей період податкового боргу складається окреме податкове повідомлення по формі "Ш" з посиланням на відповідний акт, в якому обов'язково мають бути зазначені сума погашеного податкового боргу, розмір штрафної санкції (10%) та термін затримки. Аналогічно складаються окремі податкові повідомлення по формі "Ш" на штрафні санкції за затримку від 31 до 90 календарних днів включно та більше 90 календарних днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Скільки податкових повідомлень-рішень (ф."Ш") приймається при порушенні термінів сплати податкових зобов'язань, при терміні затримки сплати: до 30 календарних днів; від 31 до 90 календарних днів; більше 90 календарних днів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Отже, одне податкове повідомлення-рішення приймається: 1)на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період з 1 до 30 календарного дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період; 2)на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за періо...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І В який термін після дня фактично сплаченої (погашеної) суми податкового боргу має бути складений акт і податкове повідомлення-рішення за формою "Ш"?

25.08.2011

У разі виявлення працівниками органу ДПС порушення пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" платнику податків направляється запрошення для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів (обов'язкових платежів): 1) при затримці до 30 календарних днів, на наступний день після закінчення зазначених 30 календарних днів; 2) при затримці від 31 до 90 календарних днів, на наступний день після закінчення зазначених 90 календарних днів; 3) при затримці, що є більшою 90 календарних днів, на наступний день після фактичного погашення всієї суми податкового зобов'язання, незалежно від кількості випадків сплати за цей період. У разі явки або неявки платника податків до органу ДПС складається акт перевірки у відповідності до наказу ДПА України від 10.08.2005 № 327 "Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства". Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за розглядом матеріалів перевірки приймає керівник органу державної податкової служби або його заступник протягом десяти робочих днів від дня реєстрації акта перевірки або вручення його поштою платнику податків (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а за наявності заперечень посадових осіб платника податків щодо акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ В який термін після дня фактично сплаченої (погашеної) суми податкового боргу має бути складений акт і податкове повідомлення-рішення за формою "Ш"?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та доповненнями органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право запрош...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До кого застосовуються штрафні санкції за неподання звітності з ПДВ, якщо здійснюється перевірка договору про спільну діяльність?

25.08.2011

Штрафні санкції відповідно до пп.17.1.1 п.17.1 ст.17 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” застосовуються до платника ПДВ, в якості якого і зареєстровано договір про спільну діяльність.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується штрафна санкція за несвоєчасне подання розрахунку збору (збору за геологорозвідувальні роботи, платежів за користування надрами, збору за спеціальне водокористування), якщо за звітний період було подано розрахунок збору

25.08.2011

У разі подання за звітний період розрахунку збору (збору за геологорозвідувальні роботи, платежів за користування надрами, збору за спеціальне водокористування), у визначені законодавством строки та за відсутності зауважень у працівників органів ДПС до оформлення податкового розрахунку, коли він був зареєстрований, цей розрахунок вважається прийнятим і штрафна санкція за неподання розрахунку збору не застосовується, незважаючи на те, що податковим органом було рекомендовано подання за цей звітний період двох розрахунків (звітний період поділити на два періоди, у зв’язку із змінами порядку обчислення збору).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачена відповідальність для ЮО (ФО), що сплатила податкове зобов’язання за іншу ЮО (ФО), що виявлено під час документальної перевірки?

25.08.2011

Інша юридична (фізична) особа не може погасити борг платника податків, а також виступати гарантом погашення податкових зобов’язань платника податків, незважаючи на укладення між ними будь-якого договору. Чинним законодавством не передбачено відповідальності юридичної або фізичної особи, яка сплатила за іншу юридичну або фізичну особу податкові зобов’язання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Протягом якого часу (днів) мають знаходитись, розміщені на дошці податкових оголошень, податкові повідомлення та вимоги?

25.08.2011

Податкові повідомлення (вимоги), розміщені на дошці, мають знаходитись на ній до настання терміну виникнення права на здійснення податковим органом наступного заходу з погашення податкового боргу (протягом 10-ти календарних днів з дня розміщення для податкового повідомлення, протягом 30-ти календарних днів з дня розміщення для податкової вимоги). Після зняття з дошки податкове повідомлення (вимога) підшивається до справи платника податків.

Читати далі »