Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Колдоговори »

Колективний договір (3)

Надрукувати документ
10.06.2008

 

Колективний договір

ВАТ «___»

на 2008 рік

 

 1. Загальні положення.

 

1. Сторонами даного колективного договору є :

- Адміністрація ВАТ «___» в особі голови правління ___

- Профспілкова організація в особі її голови ___.

2. Предметом даного договору є переважно додаткові, порівняно з чинним законодавством положення з оплати і умов праці, соціального і житлово-побутового обслуговування працівників підприємства, гарантії і пільги, які надаються адміністрацією.

3. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов'язань і обов'язковість виконання умов даного договору.

 

2. Забезпечення зайнятості працівників.

 

1. Адміністрація зобов'язується офіційно повідомляти профспілковий комітет:

            а) Про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання підприємства не пізніше як за 6 місяців.

            б) Про зміни в організації виробництва і праці не пізніше як за 3 місяці.

2. Сторони зобов'язуються при виникненні загрози масових звільнень (понад 5% працюючих) протягом 30-ти денного періоду приступити до переговорів з метою повного використання всіх факторів, які впливають на збереження або розширення зайнятості.

3. Адміністрація помісячно надає профкому інформацію про наявність вільних робочих місць, про надання тривалих неоплачуваних відпусток про переведення працівників на неповний робочий час без збереження заробітної плати.

 

3. Робочий час і оплата праці.

 

1. При регулюванні робочого часу сторони виходять з того, що тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень, як це встановлено законодавством.

2. Сторони домовились, що у вихідні і святкові дні на підприємстві можуть запроваджуватися чергування, які не входять до кола обов'язків працівників, які залучаються до чергування.

3. Запроваджувати неоплачувані відпустки з ініціативи адміністрації, як виняток, лише в період тимчасових економічних труднощів.

4. Скорочений робочий час з ініціативи адміністрації запроваджувати, як виняток, лише на період тимчасових економічних труднощів, але не більше як на 2 години в день, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки.

5. Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на годину.

6. Виплачувати (при наявності прибутку) винагороди за результатами роботи за рік та за вислугу років.

7. Частину заробітної плати, при згоді працівника, виплачувати натурою, а саме: ___в місяць по відпускній ціні підприємства, зменшеній на 20%, а більше вказаних розмірів - по відпускній ціні підприємства.

 

4. Час відпочинку.

 

1. Сторони домовились, що адміністрація у виняткових випадках в інтересах колективу для створення кращих умов відпочинку перенесе вихідний день на інший, щоб об'єднати з найближчим святковим днем.

2. Надавати гарантовану щорічну оплачувану відпустку згідно з додатком 1.

3. Працівникам без зволікань надаються короткострокові неоплачувані відпустки, окрім передбачених законодавством, у зв'язку з:

            а) з одруженням самого працівника - 10 днів;

            б) одруженням дітей - 5 днів;

            в) смертю членів сім'ї - до 10 днів;

            г) народженням дитини - 3 дні.

4. Жінкам, що мають 2 і більше дітей віком до 15-ти років, або дитину інваліда, за її бажанням надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів (без урахування вихідних).

 

5. Охорона праці.

 

1. Адміністрація зобов'язується організувати виконання всіх робіт при безумовному дотриманні Закону «Про охорону праці».

2. На виконання міроприємств по покращенню умов і охорони праці на 2008 рік виділити не менше 500 грн. на кожного робітника.

3. Адміністрація і профком зобов'язуються чітко виконувати законодавство відносно жінок, забезпечити використання всіх пільг.

4. Адміністрація профкому зобов'язується кожний рік організовувати медогляд робітників, виявлених хворих брати на облік і надавати їм допомогу.

5. Адміністрація зобов'язується забезпечити всіх робітників спецодягом, засобами захисту (Додаток 2). Не допускати до роботи працівників, прийнятих на роботу без вступного інструктажу.

6. Адміністрація зобов'язується відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому одноразову допомогу. Ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний процент втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не менше 5-ти річного заробітку і, крім того, не менше однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця, а також на його дитину, яка народилася після смерті.

7. Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшений до 50%. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією по розслідуванню нещасного випадку.

8. Відшкодування потерпілому витрат на лікування, по догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку.

9. Згідно ст.11 Закону України «Про охорону праці» в разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання адміністрація виплачує потерпілому одноразову допомогу на додаткові витрати на лікування в слідуючих розмірах:

            а) при втраті працездатності до 10 днів - 200 грн.

            б) при втраті працездатності від 10 до 20 днів - 400 грн.

            в) при втраті працездатності на строк більше 20 днів - 600 грн.

10. Працівники підприємства зобов'язуються :

  • виконувати вимоги правил і нормативних актів по охороні праці;
  • суворо дотримуватись правил експлуатації устаткування, норм, правил та інструкцій з охорони праці, встановлених вимог поводження з машинами, механізмами, інструментами;
  • застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту;
  • проходити в установленому порядку медичні огляди;
  • брати участь у створенні безпечних умов праці;
  • інформувати майстра чи начальника цеху про нещасний випадок.

       За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці притягувати до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, судової відповідальності, згідно зі статтею 49 Закону України «Про охорону праці» та іншими актами законодавства.

 

6. Соціальне і медичне обслуговування працівників.

 

1. Адміністрація зобов'язується здійснювати заходи, спрямовані на зменшення захворювання і травматизму.

2. Працівникам на виробництві з шкідливими умовами праці надається безкоштовно профілактичне харчування (молоко) 0,5 літрів за кожну зміну. (Додаток 3).

3. У зв'язку з тривалою хворобою працівникам надається грошова допомога в розмірі 10 окладів (при хворобі більше 3-х місяців).

4. Надавати одноразову грошову допомогу працівникам у зв'язку з сімейними обставинами:

            одруженням 1000 грн.

            народженням дитини 1000 грн.

            похованням працівника підприємства - 1000 грн.

            похованням близьких родичів(батьків і дітей) - 500 грн.

            похованням одиноких пенсіонерів підприємства - 500 грн.

5. Видавати безкоштовно продукти харчування з нагоди одруження, одруження дітей , призову до армії , поховання працівників, близьких родичів, пенсіонерів:

            ...

6. Надавати автотранспорт працівникам Підприємства на пільгових умовах 1 раз на рік з оплатою 20% вартості на дальність пробігу - 50 км, решта оплачується у 100% розмірі.

7. Надавати при наявності прибутку пільгові путівки з оплатою 90% вартості за рахунок підприємства на санаторно-курортне лікування.

8. Відраховувати на рахунок профкому кошти в розмірі 0,3% від фонду оплати праці на культурно-спортивну роботу.

9. Виплачувати всім працівникам одноразову допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

10. Виплачувати одноразову матеріальну допомогу працівникам, які виходять на пенсію за віком та скороченням чисельності в зв'язку з виходом на пенсію за віком у сумі:

для чоловіків зі стажем роботи на підприємстві

            до 25 років - 1000 грн.

            більше 25 років - 2000 грн.

для жінок зі стажем роботи на підприємстві

            до 20 років - 1000 грн.

            більше 20 років - 2000 грн.

12. Надавати одноразову матеріальну допомогу з нагоди 50-річчя, 60-річчя і 55-річчя жінкам з дня народження у сумі 5000 грн.

 

7. Гарантії діяльності профспілок.

 

1. Адміністрація зобов'язується створити необхідні умови для нормальної діяльності профспілок.

2. Адміністрація зобов'язується відраховувати профспілкові внески з зарплати і перераховувати їх в 10-тиденний термін на розрахунковий рахунок профкому.

3. Профспілковий комітет в особі його членів має право :

            а) безперешкодно відвідувати і оглядати виробничі дільниці на підприємстві;

            б) перевіряти роботу цехів та служб заводу, соціально-побутової сфери і при виявлення порушень вимагати їх усунення;

            в) проводити перевірку дотримання на підприємстві трудового законодавства, умов охорони праці та інші;

            г) перевіряти правильність ведення трудових книжок і використання відпусток.

 

8. Заключні положення.

 

1. Даний колективний договір укладений терміном на 1 рік та діє до укладання нового колективного договору.

2. Зміни і доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін.

 

 

 

Голова правління                                                    Голова профспілкового

ВАТ «____»                                                             комітету

 

 ...

 

 

 

Додаток  3

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці,  які мають право на одержання безкоштовного молока (0,5 л/зміну).

 

1. Газозварювальник, електрозварювальник.

2. Слюсарі ремонтники компресорного цеху, котельні.

3. Складальник-фасувальник.

4. Оператор котельні.

5. Апаратник хімводоочистки.

6. Машиніст хододильних установок.

7. Монтажник внутрішніх сантехнічних систем і обладнання.

8. Апаратник очистки стічних вод.

9. Машиніст-грубник котельні (очисні споруди).

10. Оператор централізованої мийки.

11. Лаборант хіманалізу очисних споруд.

12. Зливальник- розливальник.

13. Акумуляторник.

14. Токар.

 

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.