Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Колдоговори »

Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників

Надрукувати документ
19.06.2008

 

Положення про порядок забезпечення

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників

ЗАТ "___"

 

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону праці" та статті 163 кодексу Законів про працю України на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що повязані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, робітникам і службовцям (далі-працівникам) видаються базплатно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) згідно з ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". Вказані норми визначають для власника обов'язковий мінімум безплатної видачі ЗІЗ.

1.2. Це положення поширюється на підприємство, незалежно від форм власності і видів діяльності, для працівників яких є обов'язковим застосування під час трудового процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

1.3. Положення встановлює порядок забезпечення працівників підприємства необхідним для трудового процесу спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

1.4. З врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів  і нормативних актів з охорони праці,  за узгодженням з представниками ради трудового колективу підприємства , за рішенням трудового колективу підприємства працівникам може видаватися спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад передбачені норми.

1.5. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, власник може за погодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу підприємства замінювати:

Комбінезон бавовняний  -   костюм бавовняний і навпаки;

черевики (напівчоботи) шкіряні   -  чоботами гумовими і навпаки;

костюм бавовняний -  напівкомбінезоном бавовняним і навпаки; 

костюм брезентовий  -  костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням;

черевики (напівчоботи) шкіряні -  чоботами кирзовими і навпаки;

валянки - чоботами кирзовими.

Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.6.  У тих випадках, коли такі засоби індивідуального захисту, як запобіжний пояс, діелектричні галоші і рукавиці, захисні окуляри і щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, каска, шумозахисні шоломи, віброзахисні рукавиці та інші ЗІЗ, не вказані в Типових нормах, але передбачені нормативними актами з охорони праці, вони повинні бути видані працівникам в залежності від характеру і умов робіт, що виконуються, на строк носіння-до зношення.

 

 

 2. Порядок визначення потреби, придбання і зберігання спецодягу, спецвзуття та інших  ЗІЗ

 

2.1. Визначення  потреби  в ЗІЗ на підприємстві здійснюється з урахуванням чисельності працівників за професіями і посадами, передбаченими у Типових галузевих норм безплатної  видачі робітникам і службовцям ЗІЗ.

Об'єктом нормативного  регулювання є  види виробництва, цехи, дільниці та робочі місця працівників підприємства, професії та посади, що пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або забрудненням.

При визначенні потреби  в ЗІЗ     власник повинен передбачити  спецодяг і спецвзуття окремо для чоловіків і жінок, вказуючи найменування ЗІЗ,  техумови, моделі, призначення за захисними властивостями, розмір, зріст т.п.

2.2. Власником закріпляється відповідальна особа, яка веде облік  видачі , термін носіння ЗІЗ, подачу заявки на придбання, приймання та   видачі.

2.3.  Взяті на зберігання ЗІЗ, що були в ужитку, повинні бути піддані дезинфекції, ретельно очищені від забруднень і пилу, висушені і відремонтовані. Засоби індивідуального захисту, що були в користуванні, можуть бути видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезинфекції та ремонту,   при видачі іншим працівникам, строк носіння таких  ЗІЗ встановлюється в залежності від ступеня їх зношеності.

 

3. Порядок видачі ЗІЗ

 

3.1. Спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру і умовам їхнього застосування і забезпечувати безпеку праці.

3.2. Норми і строк носіння ЗІЗ для працівників підприємства розроблені відповідно Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 10.06.1998р. № 117

3.3. ЗІЗ що видаються працівникам, вважаються власністью підприємства, обліковуються як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, при переведенні на іншу роботу, а також по закінченні строків їх носіння замість одержу вальних нових ЗІЗ.

3.3. Черговий  спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ індивідуального  захисту колективного користування повинні  видаватися під відповідальність  начальників підрозділів  і утримуватися  у  них, а  видаватися працівникам тільки під час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, або  можуть бути закріплені за певними робочими місцями. При цьому строки носіння чергових ЗІЗ не повинні бути коротшими у порівнянні з строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими галузевими нормами або відповідними галузевими нормами.

3.4. Враховуючи специфіку  виробництва при  проведенні зовнішніх  робіт у відкритих  зернових приміщеннях та відкритому повітрі,  для захисту від понижених  температур   видавати спеціальний одяг (куртки на утепленій прокладці) і спеціальне взуття (утеплені ботинки) працівникам  підприємства з настанням холодної пори року у відповідності до встановленних норм.  Час користування і порядок їх зберігання  з настанням холодної пори року  встановлюється власником спільно з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці і  керівника ради трудового колективу.

3.5. Бригадирам, майстрам, начальникам підрозділів, виконуючим обов'язки бригадирів, помічникам і підручним робітників, професії яких передбачені в Типових галузевих нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або в галузевих нормах, видаються такі самі ЗІС, як і робітникам відповідних професій.

3.6. Передбачені в Типових галузевих нормах або відповідних галузевих нормах спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту для робітників і службовців (включаючи інженерно-технічних працівників) повинні видаватися вказаним працівникам також і в тому випадку, якщо вони за займаною посадою є старшими (старшим інспектором, старшим майстром тощо) і виконують безпосередньо ті роботи, що дають право на одержання цього спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Видача працівникам ЗІЗ повинні обліковуватися в особистій картці встановленої форми.

3.7. Власник підприємства зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів та на які є сертифікати відповідності, згідно з Положенням, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за №667/1692. Засоби індивідуального захисту, що видаються, повинні відповідати своєму призначенню за захисними властивостями, а також розмірові і зросту працівників.

 

4. Порядок користування ЗІЗ.

 

4.1. Працівники під час виконання роботи зобов'язані користуватися виданими їм ЗІЗ, і використовувати за призначенням та бережно ставитися до виданих в їх користування ЗІЗ.

4.2. Строки носіння встановленні календарні і обчислюються з дня їх фактичної видачі працівникам.

4.3. При видачі респіраторів, запобіжних поясів, електрозахисних засобів власник повинен провести навчання і перевірку знань працівників, щодо правил користування і способи перевірки придатності цих засобів.

4.4. Для зберігання виданого працівникам спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ підприємство надає відповідно санітарних норм спеціально обладнані приміщення (гардеробні) де встановленні шафи. Відповідальність за збереження ЗІЗ при не здачі на склад, покладається на самих працівників.

 

5. Інші питання, пов'язані з порядком зберігання, видачі і користування ЗІЗ

 

5.1. Трудові спори з питань видачі і користування ЗІЗ розглядаються комісіями по трудових спорах.

5.2. Громадський контроль за виконанням власником даного Положення покладається на трудовий колектив підприємства через обрану ним раду трудового колективу.

 

 

Колективний договір

 

  


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.