Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Відповідальність » Пеня

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкий порядок нарахування пені у випадку коли судом прийнято рішення на користь органу ДПС щодо оскаржуваних податкових зобов’язань (cт.129)?

25.08.2011

Нарахування пені передбачено п.129.1. ст. 129 Податкового кодексу України. Якщо рішення прийнято на користь органу ДПС у суді щодо оскаржуваних податкових зобов’язань – пеня нараховується за весь період, включаючи період судового оскарження. У разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового зобов’язання (його частини) у порядку судового оскарження пеня за період заниження такого грошового зобов’язання (його частини) скасовується.

Читати далі »

Чи буде погашена нарахована сума пені (в тому числі згідно пп.129.1.2 ПКУ) у разі подання уточнюючої декларації про зменшення податкових зобов’язань та у разі прийняття платником рішення про зарахування належної йому суми бюджетного відшкодування у зменше

25.08.2011

Згідно із підпунктом 2.4 пункту 2 розділу ІІ Інструкції у разі погашення суми податкового боргу (його частини) шляхом розстрочення (відстрочення) сум платежів, подання платником податків декларацій (у тому числі уточнюючих) з від'ємним значенням суми податкових зобов'язань тощо, нарахування пені закінчується датою фактичного здійснення такого погашення, зафіксованою у відповідних документах. У разі подання уточнюючої податкової звітності про зменшення податкових зобов’язань та/або податкової звітності із сумами бюджетного відшкодування ПДВ, заявленими у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів, нараховані суми пені погашаються у загальному порядку.

Читати далі »

Який порядок нарахування пені у разі виявлення податковим органом заниження сум податкових зобов’язань та яким чином платнику податків повідомляється про нарахування такої пені?

25.08.2011

Пеня нараховується, у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження. При цьому, порядку про повідомлення платників податків про суми нарахованої пені органом ДПС чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Який порядок сплати пені, нарахованої органом ДПС?

25.08.2011

Нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником податків до бюджетів або державних цільових фондів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки. Джерелами погашення пені є будь-які власні кошти, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. У разі наявності у платника податку податкового боргу органи державної податкової служби зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

Читати далі »

Який порядок нарахування пені при адміністративному оскарженні повідомлення – рішення, у тому числи при продовженні термінів строків розгляду скарги СГ?

25.08.2011

Пеня нараховується у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), крім періоду, на який продовжено розгляд скарги понад строки, визначені статтею 56 цього Кодексу.

Читати далі »

Який порядок нарахування пені на занижену суму податкових зобов’язань при самостійному виправленні помилок у разі подання уточнюючої декларації (розрахунку) або уточнень у складі звітної (нової звітної) декларації (розрахунку)?

25.08.2011

При самостійному виявленні платником заниження суми податкового зобов’язання пеня нараховується на суму заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов’язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов’язання) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження.

Читати далі »

Який порядок нарахування пені на занижену суму податкових зобов’язань у разі подання уточнюючої звітності після граничного терміну подання, але до граничного терміну його сплати, при самостійному виправленні помилки?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 510., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок нарахування пені у разі несвоєчасної сплати узгодженої суми грошового зобов’язання (платником податків чи органом ДПС)?

25.08.2011

В картках особових рахунків платників податків органом ДПС в автоматичному режимі нараховується пеня, на суму податкового боргу (узгоджену суму грошового зобов’язання, сплачену несвоєчасно) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Читати далі »

Який порядок самостійного нарахування пені у випадку зменшення від’ємного значення об’єкту оподаткування (збитки)у разі подання уточнюючої звітності також на зменшення від’ємного значення об’єкту оподаткування ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 510., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи нараховується пеня за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання по штрафним санкціям?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 510., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок самостійного нарахування пені: у разі несвоєчасної сплати або у заниження суми зобов’язання?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 510., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яким чином сплачується пеня до бюджету (разом із сплатою зобов’язання або окремим платіжним документом)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 510., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »