Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Платежі за користування надрами для видобування корисних копалин » Порядок обчислення платежів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Відповідно яких даних, застосовується коефіцієнт рентабельності гірничо видобувного підприємства, для обчислення зобов’язань платежів за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства платникам платежів за користування надрами з метою обчислення податкових зобов’язань необхідно застосовувати з матеріалів: 1)техніко-економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (далі –ДКЗ) або за протоколом ДКЗ - для платників, які мають дозвіл на видобування корисних копалин; 2)з обґрунтування тимчасових кондицій на мінеральну сировину, апробовані ДКЗ – для платників, які мають дозволи на дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як розраховується обсяг готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, відповідно до вимог пункту 4 Порядку № 264 ?

25.08.2011

Порядок обліку обсягів готової продукції видобутих корисних копалин, як обсягу запасів (товарних запасів), визначається нормами П(С)БУ 9 „Запаси” та „Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів”, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07 № 2.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно до обсягу видобутих корисних копалин, додавати залишки готової продукції на складі, на початок звітного періоду?

25.08.2011

Обсяг видобутих корисних копалин, який перебував на складі готової продукції гірничовидобувного підприємства до початку звітного (податкового) періоду, не є об’єктом справляння платежів у такому звітному (податковому) періоді.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як обчислюються податкові зобов’язання платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних (%)?

25.08.2011

Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин при застосуванні відносних базових нормативів платежів обчислюються, як добуток величин: - обсягу (кількості) видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин; - значеннях базового нормативу платежів для видобутої корисної копалини; - коефіцієнта коригування податкових зобов’язань з платежів за користування надрами, зазначенено у додатку до Порядку; - вартості одиниці у звітному (податковому) періоді видобутих корисних копалин.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як обчислюються податкові зобов’язання платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних (%)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: 1) Фактична ціна реалізації у звітному (податковому) періоді видобутих корисних копалин розраховується як співвідношення: суми доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації у звітному (податковому) періоді видобутих корисних копалин, що визначається відповідно до стат...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІІ. Як обчислюються податкові зобов’язання платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних (%)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Під час обчислення розрахункової вартості видобутих корисних копалин також враховуються: 1) сума нарахованої амортизації, що визначається згідно із статтею 8 Закону № 334, крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нематеріальні активи, що підлягають амортизаці...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до обсягу (кількості) корисних копалин, за податковий (звітний) період (Vмп) – пункт 12 Порядку), обсяг готової продукції, що перебуває на складі?

25.08.2011

Включається та частина готової продукції, що була прийнята платником на облік у відповідному звітному (податковому) періоді як запаси, після завершення (пункт 10 Порядку) передбаченого відповідним проектом розробки родовища корисних копалин комплексу технологічних операцій (процесів) з видобутку корисних копалин.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається вартість видобутих корисних копалин (нормативи платежів яких належать до відносних величин) суб’єктом господарювання, який не реалізовує корисні копалини, а в повному обсязі використовує для власних потреб (виробництві

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який видобуває корисні копалини для власного виробництва будівельних матеріалів, тобто не реалізує видобуті корисні копалини, вартість видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин обчислює за розрахунковою вартістю видобутих корисних копалин. Формула за якою обчислюється розрахункова вартість видобутих корисних копалин наведена у п.12 Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року №264 із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який у 2009 році порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N264 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №264). Вартість видобутих корисних копалин за звітний (податковий) період обчислюється платником з урахуванням обсягу готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, та більшої її величини, обрахованої за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин або за їх розрахунковою вартістю. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається: за фактичною ціною реалізації корисних копалин - відповідно до положень пунктів 5-7 Порядку № 264; за розрахунковою вартістю – відповідно до положень пунктів 8-13 Порядку № 264. Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період обчислюються згідно з п.14 Порядку №264 за формулою залежно від застосування базових нормативів платежів (абсолютних (тобто для видобутих та погашених запасів)) та відносних величин (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин). У 2009 році до базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених у додатку №1 до Закону України від 3 червня 2008 року №309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", які належать до абсолютних величин, застосовується коефіцієнт 1,439 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід, замість нормативів у грошовому розмірі.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який у 2009 році порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Відповідно до п.15 Порядку №264 Платник до закінчення визначеного Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітни...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок справляння платежів за користування надрами для видобування руд золота та урану у 2009 році?

25.08.2011

У 2009 році застосовуються базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин - руд золота та урану в розмірі 0 відсотків до вартості видобутих цих корисних копалин, тобто податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітні періоди 2009 року дорівнюють нулю. Суб’єкти господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин - руд золота та урану, норматив платежу для яких встановлено за нульовою ставкою, подають за встановленою ДПА України формою податкові розрахунки з платежів органу державної податкової служби, за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини та копію податкового розрахунку з платежів подають органу державної податкової служби за місцем обліку платника, у разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок справляння платежів за користування надрами для видобування руд золота та урану у 2009 році?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: У разі, коли місце обліку платника, не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з платежів подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника ...

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 І. Який у 2010 році порядок справляння платежів за користування надрами для видобування піску?

25.08.2011

Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N264 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №264). Вартість видобутих корисних копалин за звітний (податковий) період обчислюється платником з урахуванням обсягу готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, та більшої її величини, обрахованої за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин або за їх розрахунковою вартістю. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається: за фактичною ціною реалізації корисних копалин - відповідно до положень пунктів 5-7 Порядку № 264; за розрахунковою вартістю – відповідно до положень пунктів 8-13 Порядку № 264. Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період обчислюються згідно з п.14 Порядку №264 за формулою залежно від застосування базових нормативів платежів (абсолютних (тобто для видобутих та погашених запасів)) та відносних величин (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин). В залежності від напрямку використання видобутого піску базові нормативи установлені, зокрема, для: піску кварцового для металургії - 7,5 % від вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції; піску формувального -12 грн. 95коп за тонну погашених запасів корисних копалин; піску для виробництва скла - 7,5% від вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції; сировини піщано-гравійної - 5% від вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 ІІ. Який у 2010 році порядок справляння платежів за користування надрами для видобування піску?

25.08.2011

Діє до 30.04.2010 (початок див.І) Повна: Згідно із п.4.9 Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію, затвердженої наказом Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який у 2010 році порядок обчислення платежів за користування надрами для видобування граніту (в тому числі придатного для виробництва щебеню та буту)?

25.08.2011

Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N264 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №264). Вартість видобутих корисних копалин за звітний (податковий) період обчислюється платником з урахуванням обсягу готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, та більшої її величини, обрахованої за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин або за їх розрахунковою вартістю. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається: за фактичною ціною реалізації корисних копалин - відповідно до положень пунктів 5-7 Порядку № 264; за розрахунковою вартістю – відповідно до положень пунктів 8-13 Порядку № 264. Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період, зокрема, для видобування граніту обчислюються згідно з п.14 Порядку №264 за формулою приведеною для застосування базових нормативів платежів у відносних величинах (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин). В залежності від напрямку видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню та буту або сировини для облицювальних матеріалів базові нормативи установлені, зокрема, для: бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції) - 7,5% від вартості видобутих корисних копалин; сировини для облицювальних матеріалів - 3,0% від вартості видобутих корисних копалин.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який у 2010 році порядок обчислення платежів за користування надрами для видобування граніту (в тому числі придатного для виробництва щебеню та буту)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (поаток див.І) Повна: Відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.05 № 747), граніти, що є сировиною для облиц...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок справляння платежів за користування надрами для видобування руд урану та золота у 2010 році?

25.08.2011

У 2010 році застосовуються базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин - руд золота та урану в розмірі 0 відсотків до вартості видобутих цих корисних копалин, тобто податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітні періоди 2010 року дорівнюють нулю. Суб’єкти господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин - руд золота та урану, норматив платежу для яких встановлено за нульовою ставкою, подають за встановленою ДПА України формою податкові розрахунки з платежів органу державної податкової служби, за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини та копію податкового розрахунку з платежів подають органу державної податкової служби за місцем обліку платника, у разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок справляння платежів за користування надрами для видобування руд урану та золота у 2010 році?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: У разі, коли місце обліку платника, не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з платежів подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника ...

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 І. Який у 2010 році порядок обчислення платежів за користування надрами для видобування глинистих порід (у тому числі: каоліну первинного, каоліну вторинного, глини вогнетривкої, глини тугоплавкої, сировини керамзитової, сировини цегельн

25.08.2011

Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N264 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №264). Вартість видобутих корисних копалин за звітний (податковий) період обчислюється платником з урахуванням обсягу готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, та більшої її величини, обрахованої за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин або за їх розрахунковою вартістю. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається: за фактичною ціною реалізації корисних копалин - відповідно до положень пунктів 5-7 Порядку № 264; за розрахунковою вартістю – відповідно до положень пунктів 8-13 Порядку № 264. Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період, зокрема, для видобування граніту обчислюються згідно з п.14 Порядку №264 за формулою приведеною для застосування базових нормативів платежів у відносних величинах (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин). У 2010 році нормативи платежів за користування надрами для видобування глинистих порід (у тому числі: каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична) застосовуються у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід. Вищевказані глинисті породи відносяться до корисних копалин місцевого значення та платежі за користування надрами за них спрямовуються до місцевих бюджетів.

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 ІІ. Який у 2010 році порядок обчислення платежів за користування надрами для видобування глинистих порід (у тому числі: каоліну первинного, каоліну вторинного, глини вогнетривкої, глини тугоплавкої, сировини керамзитової, сировини цегель

25.08.2011

Діє до 30.04.2010 (початок див.І) Повна: Законом України від 25 грудня 2008 року №798-VІ „Про внесення змін до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” внесені зміни до пункту 8 розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону № 309, запроваджено базовий норматив платежів ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який у 2010 році порядок обчислення платежів за користування надрами для видобування глинистих порід (у тому числі: каоліну первинного, каоліну вторинного, глини вогнетривкої, глини тугоплавкої, сировини керамзитової, сировини цегельно-ч

25.08.2011

Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N264 із змінами та доповненнями. У 2010 році нормативи платежів за користування надрами для видобування глинистих порід (у тому числі: каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична) застосовуються у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід. Вищевказані глинисті породи відносяться до корисних копалин місцевого значення та платежі за користування надрами за них спрямовуються до місцевих бюджетів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок обчислення платежів за користування надрами за фактичними цінами реалізації?

25.08.2011

Вартість одиниці видобутих корисних копалин за фактичною ціною реалізації визначається відповідно до положень пунктів 5 - 7 Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 264.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який у 2010 році порядок обчислення податкових зобов’язань платежів за користування надрами, у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до абсолютних (за одиницю видобутих або погашених запасів корисних копалин)?

25.08.2011

Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин при застосуванні абсолютних базових нормативів платежів (тобто для видобутих та погашених запасів) обчислюються, як добуток таких величин: обсягу (кількості) видобутих (погашених) корисних копалин у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму); величини визначеної в абсолютних значеннях базового нормативу платежів для видобування корисних копалин; коефіцієнту, зазначеному у додатку до Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 264. Базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що належать до абсолютних, встановлені у додатку N 1 до Закону України від 3 червня 2008 року N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон N 309) за одиницю видобутих корисних копалин або одиницю погашених запасів корисних копалин в залежності від виду корисної копалини. У 2010 році до базових нормативів, визначених у додатку N 1 до Закону N 309, що належать до абсолютних величин, із застосуванням коефіцієнта, який діяв у 2009 році (1,439), застосовується коефіцієнт 1,143 (з 30 квітня 2010 року) та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід, замість нормативів у абсолютних величинах. З 16 червня 2010 року, установлено, що у 2010 році не застосовуються коефіцієнти 1,439 та 1,143 до нормативів платежів за користування надрами для видобування доломіту, піску формувального, сировини високоглиноземної, за винятком глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту), вапняку (флюсового), які встановлені у додатку 1 до Закону N 309.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який у 2010 році порядок обчислення податкових зобов’язань платежів за користування надрами, у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до абсолютних (за одиницю видобутих або погашених запасів корисних копалин)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Статтею 9 Закону України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - Закон N 2154) установлено, що у 2010 році до базових нормативів, визначених у додатку N 1 до Закону N 309, що належать до абсолютних величин, із...

Читати далі »