Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Платежі за користування надрами для видобування корисних копалин » Інші питання

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Який порядок надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами?

25.08.2011

Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України. Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб. Місцеві Ради народних депутатів при наданні земельної ділянки для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у користування і надра. Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу .

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які види користування надрами передбачено законодавством для СГД?

25.08.2011

Надра надаються у користування для: геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.); задоволення інших потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок надання надр СГД для геологічного вивчення?

25.08.2011

Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок надання СГД гірничих відводів та права на користування надрами?

25.08.2011

Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, надаються Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які строки користування надрами для СГД, передбачено законодавством?

25.08.2011

Надра надаються у постійне або тимчасове користування. Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку. Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до п'яти років) і довгостроковим (до двадцяти років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено. Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок надання СГД надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу?

25.08.2011

Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці та Міністерства охорони здоров'я України на місцях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто має право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення, торф або прісні підземні води?

25.08.2011

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чим відрізняються балансові, умовно балансові та позабалансові запаси корисних копалин.

25.08.2011

Балансові - запаси, які на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати. Умовно балансові - запаси, ефективність видобутку і використання яких на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть бути використані на момент оцінки. Позабалансові - запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки є економічно недоцільними, але в майбутньому вони можуть стати об'єктом промислового значення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На які види користування надрами надаються дозволи у 2008 році?

25.08.2011

Дозволи у 2008 році надаються Мінприроди на такі види користування надрами: 1) геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; 2) видобування корисних копалин; 3) геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ); 4) будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод; 5) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення; 6) задоволення інших потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На який термін надаються дозволи на користування надрами у 2008 році?

25.08.2011

Дозволи у 2008 році надаються Мінприроди на: - геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, - не більш як на 10 років; - видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років; - геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ), - на строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші та не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України; - будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20 років; будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років; - задоволення інших потреб - не більш як на 10 років. Дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення, надаються без обмеження строку дії. У разі перебування цілісних майнових комплексів з видобування та переробки корисних копалин в оренді строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди зазначених комплексів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I. Які дозволи на користування надрами у 2008 році надаються без проведення аукціонів?

25.08.2011

Без проведення аукціону дозвіл на користування надрами надається Мінприроди відповідно до вимог п.7 Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року N273 із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II. Які дозволи на користування надрами у 2008 році надаються без проведення аукціонів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.I) Повна: 14) геологічного вивчення та видобування корисних копалин, якщо заявник погодив із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері вугільної промисловості інвестиційний проект щодо будівництва нових, реконструкції або технічного пер...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого періоду діють зміни, внесені постановою КМУ від 27.08.08 №751 до Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Зміни внесені Постановою від 27 серпня 2008р. №751 до Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин набувають чинності з 02.09.2008р. та враховуються платниками податків, при розрахунку платежів за користування надрами починаючи з ІУ кварталу 2008 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якою організацією та на які види користування надрами надаються дозволи у 2009 році?

25.08.2011

Дозволи у 2009 році надаються Мінприроди на такі види користування надрами: 1) геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; 2) видобування корисних копалин; 3) геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ); 4) будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу, інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод; 5) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення; 6) задоволення інших потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким органом здійснюється ведення державного реєстру податкових обмежень та обтяжень та куди необхідно звернутися для отримання довідки з державного реєстру податкових обмежень та обтяжень (з метою отримання спеціальних дозволів на корис

25.08.2011

Реєстрація податкової застави проводиться державним підприємством „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України та його філіями, до якого необхідно звертатися у разі необхідності отримання довідки з державного реєстру обтяжень.

Читати далі »