Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Плата за користування надрами для видобування корисних копалин » Порядок обчислення та сплати

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

До платників плати за користування надрами для видобування корисних копалин не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є підприємства (установи, організації), до складу яких входять філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.

Читати далі »

І. Який коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства застосовується у 2011 році при обчисленні податкових зобов’язань із плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Платники, у яких не проведена державна експертиза матеріалів геолого-економічного вивчення запасів корисних копалин родовища, при обчисленні податкових зобов’язань із плати за користування надрами для видобування корисних копалин у звітних податкових періодах 2011 року застосовують величину коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства, рівну 0,2.

Читати далі »

ІІ. Який коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства застосовується у 2011 році при обчисленні податкових зобов’язань із плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Таким чином, платники, у яких не проведена державна експертиза матеріалів геолого-економічного вивчення запасів корисних копалин родовища, при обчисленні податкових зобов’язань із плати за користування надрами для видобування корисних копалин у звітних податкових періодах 2...

Читати далі »

І. До якого бюджету платники податків сплачують податкові зобов’язання із плати за користування надрами для видобування корисних копалин (державного чи місцевого)?

25.08.2011

Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин перераховують суми плати на рахунки бюджетів, відкриті в територіальних органах Державного казначейства на коди бюджетної класифікації: 13030100 „Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення”; 13030200 „Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення”; 13030400 „Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони”. Переліки корисних копалин загальнодержавного значення та місцевого значення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року N 827 із змінами та доповненнями.

Читати далі »

ІІ. До якого бюджету платники податків сплачують податкові зобов’язання із плати за користування надрами для видобування корисних копалин (державного чи місцевого)?

25.08.2011

(початок див.І) Відповідно до статті 8 БКУ Міністерство фінансів України наказом від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” затвердило, зокрема, „Класифікацію доходів бюджету”, якою передбачено коди бюджетної класифікації на які зараховується плата за користування надрами: 13030000 „...

Читати далі »

Який порядок визначення обсягу (кількості) видобутої корисної копалини та обсягу погашених запасів корисних копалин?

25.08.2011

Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин визначається платником самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр. Кількість видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або кількість погашених запасів корисних копалин визначається в одиницях маси або об’єму.

Читати далі »

І Який порядок обчислення вартості одиниці видобутої корисної копалини (мінеральної сировини)?

25.08.2011

Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин: за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини); за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Порядок обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначено п.263.6 ст.263 Податкового кодексу України.

Читати далі »

ІІ Який порядок обчислення вартості одиниці видобутої корисної копалини (мінеральної сировини)?

25.08.2011

Закінчення. Початок див. І. Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов’язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських ...

Читати далі »

За який податковий період (квартал) вперше подається податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин ?

25.08.2011

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається суб’єктом господарювання, що отримав спеціальний дозвіл на користування надрами (в тому числі дозвіл на спеціальне водокористування для здійснення видобування підземних вод) починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому суб’єкт господарювання отримав такий дозвіл (незалежно від того, чи провадив суб’єкт господарювання господарську діяльність).

Читати далі »

І Який порядок обчислення розрахункової вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини?

25.08.2011

Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється за формулою наведеною у пп. 263.6.9 п.263.9 ст.263 Податкового кодексу України.

Читати далі »

ІІ Який порядок обчислення розрахункової вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини?

25.08.2011

Закінчення. Початок див. І. в) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу витрат згідно з розділом ІІІ цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копали...

Читати далі »

І. Який порядок подання податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплати податкових зобов’язань?

25.08.2011

Форма Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджена наказом ДПА України від 24.12.10 № 1013. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за встановленою формою податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу органу державної податкової служби: за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини; за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України. У разі якщо місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника Протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період платник сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, визначеній в розрахунку з плати: за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини; за місцем обліку платника в разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Читати далі »

ІІ. Який порядок подання податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплати податкових зобов’язань?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Згідно із п.263.12 ст.263 ПКУ платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, ви...

Читати далі »

Який порядок проведення заокруглення значень у відповідних колонках розрахунку та додатках по з плати за користування надрами, якщо ставки визначено в абсолютних?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 560, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

За яким рядком додатка 3 до податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин зазначається категорія запасів корисних копалин при видобуванні підземних вод у рядку 2 додатку 1 до податкового розрахунку?

25.08.2011

При видобуванні підземних вод у рядку 2 додатку 1 до податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин „категорія запасів корисних копалин, що визначає об’єкт оподаткування” зазначається за рядком 2.1.1 додатку 3, а саме: „видобуті корисні копалини балансових запасів, для обчислення податкових зобов’язань, з яких не застосовується коригуючий коефіцієнт”.

Читати далі »

I Як обчислюються податкові зобов’язання платежів за користування надрами, у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних?

25.08.2011

Для видів корисних копалин, для яких встановлено ставки у відносних показниках (відсотках), податкові зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за формулою наведеною у п.263.7.1 ПКУ. До Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних додається додаток 2, які є його невід'ємною частиною. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток № 3) не заповнюється, тому що він носить інформаційний характер. Також, з метою упередження помилкового визначення назв корисних копалин, листом ДПАУ №14964 від 27.05.2011р. розроблено еталонний довідник назв корисних копалин, яким необхідно керуватись платникам податків для заповнення рядка 3.2 додатка 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Читати далі »

II Як обчислюються податкові зобов’язання платежів за користування надрами, у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних?

25.08.2011

Повна: Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин визначається платником самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр. Залежно від відповідного виду погашених запасів корисних копалин їх кількість визначається в одиниця...

Читати далі »

Який порядок обчислення податкових зобов’язань плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у разі застосування ставок плати, що належать до абсолютних величин (за одиницю видобутих або погашених запасів корисних копалин)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 560, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок обчислення обсягу видобутої щебеневої продукції, сировини для бутового каменю тощо (якщо видобувається горна маса)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 560, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Як обчислюється та заповнюється рядки 5.1-5.2.6 поля 5 додатку 2 (у відносних показниках) до розрахунку з плати за користування надрами, якщо у звітному кварталі (ах) продукція не реалізується, а складується на складі?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 560, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »