Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Плата за користування надрами для видобування корисних копалин » Порядок подання розрахунків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЗа якою формою подається податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та який порядок її заповнення?

25.08.2011

Форма Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджена наказом ДПА України від 24.12.10 № 1013. До Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин додаються додатки 1 - 3, які є його невід'ємною частиною. У Податковому розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та додатках до нього підлягають заповненню всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність значення рядки прокреслюються.

Читати далі »

Чи подається платником плати за користування надрами для видобування корисних податковий розрахунок по цій платі, за звітний період в якому відсутній об’єкт оподаткування (не було діяльності) та який порядок заповнення в цьому випадку податкового розрахун

25.08.2011

Незалежно від того, чи провадив суб’єкт господарювання господарську діяльність у звітному періоді він зобов’язаний за кожний звітний період (квартал) подавати податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та додатки, які є їх невід'ємною частиною, оскільки він є платником цієї плати. У податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та додатках до нього підлягають заповненню обов’язкові реквізити та всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність значення рядки прокреслюються. Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та додаток 1 і додаток 2 до нього повинні бути підписані керівником (або фізичною особою-підприємцем) та головним бухгалтером.

Читати далі »

І.Який порядок заповнення додатку 2 та додатку 3 до податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток № 3) не заповнюється, тому що він носить інформаційний характер для заповнення додатку 1 та додатку 2 до податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копали. Додаток 2 складається платником окремо: для кожної категорії запасів корисних копалин, що визначають об'єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини; для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 3.3 цього додатка у випадку обчислення податкових зобов'язань для такого виду корисних копалин, для якого ставка плати встановлена для вартості видобутих корисних копалин. У додатку 2 підлягають заповненню всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність значення рядки прокреслюються.

Читати далі »

ІІ.Який порядок заповнення додатку 2 та додатку 3 до податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) рядку 3.2 - назва корисної копалини відповідно до визначеної у п.263.9 ст.263 розділу ХІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставки, за якою обчислюються податкові зобов'язання у цьому додатку; рядку 3.3 - назва к...

Читати далі »

ІІІ.Який порядок заповнення додатку 2 та додатку 3 до податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

(початок див.І, ІІ) Повна: рядку 9 -сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 8 додатка 2 раніше поданого податкового розрахунку, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виявленням помилки; рядку 10 - розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі самостійного вияв...

Читати далі »

І. Чи застосовуються норми розділу ІІІ Податкового кодексу України при обчисленні вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю за І квартал 2011 року?

25.08.2011

Норми розділу ІІІ Податкового кодексу України застосовуються при обчисленні вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю за І квартал 2011 року згідно із пп.263.6.5 п.263.6 ст.263 цього Кодексу.

Читати далі »

ІІ. Чи застосовуються норми розділу ІІІ Податкового кодексу України при обчисленні вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю за І квартал 2011 року?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються: а) сума нарахованої амортизації, що визначається згідно з розділом ІІІ цього Кодексу, крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нема...

Читати далі »

Чи включаються операції первинної переробки (збагачення) мінеральної сировини до витрат при обчисленні вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю?

25.08.2011

Операції первинної переробки (збагачення) мінеральної сировини у значенні, наведеному у пп.14.1.150 п.14.1 ст.14 розділу І Податкового Кодексу України, включаються до витрат при обчисленні вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю.

Читати далі »

Який порядок подання уточнюючого розрахунку плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі самостійного виявлення платником фактів заниження (завищення) податкового зобов'язання минулих періодів, після 01.01.2011 року (форма розраху

25.08.2011

Якщо платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин, до початку його перевірки органом ДПС самостійно виявляє факт заниження (завищення) податкового зобов’язання минулих податкових періодів, то він може подати уточнюючий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку, з урахуванням строку давності, і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Який порядок подання податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, якщо СГ видобуває корисні копалини на декількох ділянках надр (КОАТУУ різні)?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який видобуває корисні копалини на декількох ділянках надр у межах кількох населених пунктів (сіл, селищ, міст) або за їх межами (код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні) подають податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин окремо по кожній корисній копалині щодо кожної ділянки надр окремо до органу ДПС за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини.

Читати далі »

І.Як заповнюються поля 2, 3, 4, 5 загальної частини податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Поле 2,3,4,5 податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – розрахунок) заповнюється на підставі реєстраційних документів, спеціального дозволу на користування надрами, отриманого суб’єктом господарювання, державної експертизи запасів корисних копалин ділянки надр проведеної суб’єктом господарювання.

Читати далі »

ІІ.Як заповнюються поля 2, 3, 4, 5 загальної частини податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

25.08.2011

Повна: (Початок див.І) У полі 5 розрахунку заповнюється інформація щодо державної експертизи запасів корисних копалин ділянки надр: рядок 5.1 - "номер"; рядок 5.2 - "дата складання"; рядок 5.3 - "рік затвердження запасів корисних копалин"; рядок 5.4 - "коефіцієнт рентабельності гірничодобувного п...

Читати далі »

Який порядок подання та заповнення Розрахунку та додатків до нього у випадку видобування декількох видів корисних копалин в межах однієї ділянки надр, у тому числі на які видано окремі дозволи?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами і видобуває декілька видів корисних копалин у межах однієї ділянки надр, подає податковий розрахунок з плати за користування надрами разом із відповідними додатками у яких визначаються зобов’язання за кожним із видів корисних копалин. У випадку отримання спеціальних дозволів окремо на кожний вид корисної копалини, тоді суб’єкт господарювання подає стільки податкових розрахунків з відповідним додатком, скільки отримано спецдозволів.

Читати далі »

Який порядок заповнення уточнюючого розрахунку плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі самостійного виявлення платником помилок, не пов”язаних з цифровими показниками (наприклад: замість рядка 4.4.1 позначено рядок 4.4.3) і я

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 560, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »