Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Інші збори (плата, внески), не встановлені ПКУ як загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як обов’язкові платежі » Загальні питання

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 20.05.2011 Хто є платником збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Платником збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів є підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення за наявності дозволів та за відповідну плату.

Читати далі »

Хто є платниками збору за спеціальне використання диких тварин?

25.08.2011

Платниками платежів за спеціальне використання диких тварин є підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють спеціальне використання диких тварин за винятком: - наукових установ та організацій, окремих науковців України, які здійснюють використання диких тварин у наукових цілях, а також іноземних юридичних та фізичних осіб, які залучаються для спільних наукових досліджень, погоджених з центральними органами державної виконавчої влади; - державних зоологічних парків та інших установ і організацій, які здійснюють використання диких тварин у виховних цілях, а також з метою їх штучного утримання чи розведення; - підприємств, установ, організацій та громадян, які у встановленому законодавством порядку проводять регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я і безпеки населення, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу і народному господарству.

Читати далі »

Що відноситься до спеціального використання водних живих ресурсів?

25.08.2011

До спеціального використання водних живих ресурсів належать усі види користування водними живими ресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах (їх ділянках) загального користування, що здійснюються з їх вилученням (виловом, добуванням, збиранням) з природного середовища.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Що є об’єктом обчислення плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів ?

25.08.2011

До спеціального використання належать усі види користування водними живими ресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з природного середовища. Об’єктом обчислення плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів є види рибних та інших водних живих ресурсів (надалі - водні живі ресурси) - сукупність водних організмів, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних живих ресурсів належать: прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку; круглороті; морські ссавці; водні безхребетні, у тому числі молюски головоногі, черевоногі, двостулкові; ракоподібні, черв’яки, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини; водорості, вищі водні рослини; живі об’єкти рибного господарства - водні живі ресурси, які використовуються в процесі ведення рибного господарства і здійснення рибальства.

Читати далі »

Що належить до спеціального використання диких тварин та який порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин?

25.08.2011

Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу справляється за такі види спеціального використання об'єктів тваринного світу: - мисливство; - рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; - використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; - добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі; - використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях у разі їх вилучення з природного середовища з метою отримання прибутку. Плата обчислюється і сплачується платником до початку спеціального використання диких тварин. Підставою для сплати є одержання письмового повідомлення Мінекобезпеки про виділення платнику ліміту (дозволеного обсягу) спеціального використання диких тварин і встановлення строку, протягом якого дозволяється здійснювати це використання

Читати далі »

Що відноситься до загального і до спеціального використання об'єктів тваринного світу?

25.08.2011

Загальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову). До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування). Спеціальне використання здійснюється лише за відповідними дозволами.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Яким нормативним документом передбачені нормативи плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Розмір плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів плати і квоти вилову. Нормативи плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року №449 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 року №231)

Читати далі »

Як правильно заповнювати "Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів" наростаючим підсумком з початку року або щокварталу?

25.08.2011

Користувач зобов'язаний вести облік вилучених водних живих ресурсів наростаючим підсумком з початку року та щокварталу складати в двох примірниках розрахунок за встановленою формою згідно з додатком. Один примірник розрахунку подається державному податковому органу за місцем реєстрації користувача як суб'єкта господарської діяльності, другий - органу рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Який порядок обчислення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Справляння плати здійснюється після отримання в установленому порядку користувачами квот на спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів плати і квоти вилову. Існують особливості обчислення плати за спеціальне використання водних живих ресурсів. Якщо одночасно здійснюється спеціальне використання декількох видів водних живих ресурсів, то плата розраховується за кожний вид окремо. Обчислення плати за групу видів водних живих ресурсів, у тому числі віднесених до крупного й дрібного частика, не розподіленого за видами риб, здійснюється за видом, що переважає в уловах.

Читати далі »

Чи передбачено подання до органів ДПС розрахунків або декларації збору за спеціальне використання диких тварин?

25.08.2011

Ні, для платників не передбачено подання звітності до ДПС.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Який термін внесення плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Розмір плати за спеціальне використання водних живих ресурсів обчислюється користувачем самостійно. Якщо одночасно здійснюється спеціальне використання декількох видів водних живих ресурсів, то плата розраховується за кожний вид окремо. Обчислення плати за групу видів водних живих ресурсів, у тому числі й тих, що віднесені до крупного i дрібного частика, не розподіленого за видами риб, здійснюється за видом, що переважає в уловах. Аванс за спеціальне використання водних живих ресурсів уноситься користувачем після отримання повідомлення Держкомрибгоспу України про виділення квоти. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів — це сума авансового платежу за одержання користувачами квот вилову в розмірі 5 відсотків вартості квоти, щоквартальна плата за фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на суму авансового платежу i витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.У разі спеціального використання рибних та інших водних живих ресурсів, для яких не встановлено ліміти (квоти) на їх спеціальне використання, а також коли вилов зазначених ресурсів здійснюється без квотування в межах загального ліміту, розмір плати обчислюється на основі нормативів плати та фактичних обсягів вилову у звітному періоді. В таких випадках плата справляється щоквартально. Платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів уносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Який розмір плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Розмір плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів, нормативів плати і квоти вилову. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів – це сума авансового платежу за одержання користувачами квот вилову в розмірі 5% від вартості квоти, щоквартальна плата за фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із зменшенням на суму авансового платежу і витрат на здійснення в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.

Читати далі »

Яка передбачена відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) посадовими особами платіжних доручень на перерахування плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 За які види використання рибних та інших водних живих ресурсів не справляється плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів не справляється з: - користувачів, які використовують рибні та інші водні живі ресурси для подальшого відтворення, у тому числі штучного, інтродукції, акліматизації та реакліматизації, а також тих, що здійснюють вилучення рибних та інших водних живих ресурсів під час проведення науково-дослідних, контрольних, меліоративних та інших ловів, пов’язаних з природоохоронною діяльністю та поліпшенням довкілля, а також ловів, пов’язаних з проведенням дослідно-конструкторських робіт із створення нових конструкцій знарядь лову; -спеціальних господарств, що займаються розведенням та вирощуванням рибних та інших водних живих ресурсів у переданих їм у користування водних об’єктах.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Які державні органи контролюють плату за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють органи рибоохорони Держкомрибгоспу. Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють органи державної податкової служби та органи рибоохорони Держкомрибгоспу.

Читати далі »

Діє до 20.05.2011 Чи відноситься плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів суб’єктами господорювання на витрати виробництва?

25.08.2011

Так. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів у межах установлених лімітів (квот) відноситься на витрати виробництва.

Читати далі »

Чи здійснюється адміністрування збору за використання мисливських тварин, як природного ресурсу загальнодержавного значення органами ДПС?

25.08.2011

Органи ДПС не здійснюють адміністрування збору за використання мисливських тварин, як природного ресурсу загальнодержавного значення. Для отримання відповіді на зазначене запитання пропонуємо звернутися письмово до Мінприроди, одним із завдань якого є розроблення відповідно до законодавства норма...

Читати далі »

Чи є платник ЄП платником збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який сплачує єдиний податок, є платником збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів у разі спеціального використання рибних та інших водних живих ресурсів на підставі дозволу.

Читати далі »

Який порядок обчислення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 600, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Хто є платником збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів та відповідно до яких нормативно-правових актів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 600, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Які у звітних періодах 2011р. застосовуються розміри збору (ставки) за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 600, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок подання розрахунку (скільки) у випадку зміни ставок у середині звітного періоду за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 600, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »