Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru Чем могут быть вызваны боли в спине.

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Бланки форми » Фінансова звітність

Бланки форм фінансової та бухгалтерської звітності 

Форми фінансової звітності (зі звіту за 1 квартал 2013 р.)

10.04.2013

Форми фінансової звітності, затверджені Наказом МФУ від 07.02.13 №73

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма N 1
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма N 3
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма N 3-н
Звіт про власний капітал Форма N 4
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма N 1-к
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2-к
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма N 3-к
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма N 3-кн
Консолідований звіт про власний капітал Форма N 4-к

Примітки до річної фінансової звітності. Форма N 5 (із останніми змінами, внесеними наказом МФУ від 09.12.2011 N 1591)

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами". Форма N 6 (із останніми змінами, внесеними наказом МФУ від 25.09.2009 №1125)

Форми фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва із останніми змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми N 1-м, 2-м
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми N 1-мс, 2-мс

 

Читати далі »