Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Статути »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2)

Надрукувати документ
11.06.2008

6.1.6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів.

6.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

6.1.8. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

6.1.9. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

Учасники за рахунок власних додаткових коштів сприяють Товариству у заміні засобів виробництва, приймають практичні дії по розвитку і розширенню виробництва, будівництву нових об'єктів, в тому числі соціально-побутового  призначення, впровадженню у виробництво сучасних технологій. В цьому випадку збудовані об'єкти, придбане майно є спільною власністю Учасників пропорційно вкладеним коштам і витратам. Вказані кошти та витрати за згодою всіх Учасників  можуть збільшити їх долю в статутному фонді і відповідно впливають на розподіл прибутку.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

6.2.1. Додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

6.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

6.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

6.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом.

6.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду.

6.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6.3. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню цілей діяльності Товариства, може бути виключений зі складу Учасників Товариства на підставі рішення Загальних зборі Учасників, прийнятого відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

6.4.1. Від свого імені укладати договори (контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

6.4.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

6.4.3. Страхувати власне майно.

6.4.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

6.4.5. Створювати на території України та за її межами філії, дочірні підприємства і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

6.4.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.

6.4.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

6.4.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших договорів, з оплатою праці за домовленістю сторін.

6.4.9. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.

6.4.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для засновників і працівників Товариства.

6.4.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

6.4.12. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України.

6.4.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

6.4.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

6.4.15. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

6.4.16. На недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

6.4.17. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Товариство зобов'язане:

6.5.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

6.5.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

6.5.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

 

7. СТАТУТНИЙ ФОНД

7.1. В Товаристві створюється статутний фонд в розмірі 90 000,00 (Дев'яносто тисяч) гривень 00 коп. Статутний фонд може утворюватися з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, цінних паперів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також будь-якими майновими правами (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності).

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7
> читати далі


[на головну]

Коментарі (1)

  • host11

    26.02.2009, 09:40

    В этом образце нет пункта "Місцезнаходження Товариства"!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.