Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Статути »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2)

Надрукувати документ
11.06.2008

Частка кожного Учасника в статутному фонді Товариства становить:

7.1.1. ПІБ - 81 000,00 (Вісімдесят одна тисяча) гривень 00 коп., що становить 90% статутного фонду.

7.1.2. ПІБ - 9 000,00 (Дев'ять тисяч) гривень 00 коп., що становить 10% статутного фонду.

7.2. Кожний з Учасників на момент реєстрації вносить не менше 50% розміру свого внеску в статутному фонді на тимчасовий рахунок Товариства в банківську установу. Після реєстрації Товариства та відкриття поточного рахунку ці кошти перераховуються на поточний рахунок Товариства.

7.3. Решту свого внеску в статутний фонд Учасники вносять на протязі 12 місяців з моменту реєстрації Товариства на поточний рахунок Товариства.

7.4. Учасник, що прострочив виконання зобов'язання відповідно до п. 7.3. цього Статуту, сплачує штраф у розмірі 10 відсотків річних з невнесеної суми внеску. Якщо після стягнення штрафних санкцій Учасник і надалі не виконує вимог п. 7.3. інші Учасники мають право прийняти рішення про виключення його з складу Товариства. В такому випадку йому повертається фактично внесена частка в статутному фонді, при цьому до складу Товариства може бути прийнятий інший Учасник (фізична чи юридична особа), або ця частка може бути придбаною іншим Учасником.

7.5. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного фонду і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

7.6. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного фонду, Товариство підлягає ліквідації.

7.7. Зменшення статутного фонду Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

7.8. Учасники можуть вносити додаткові внески до статутного фонду, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Рішення про внесення додаткових внесків приймаються Зборами Учасників. Після внесення Учасниками додаткових внесків їх частки в статутному фонді збільшуються, що впливає на розподіл прибутку між ними.

7.9. Оцінка негрошових внесків Учасників проводиться Зборами Учасників Товариства.

7.10. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.

7.11. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

7.12. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

7.13. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

7.14. Частка у статутному фонді Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства, лише за згодою інших Учасників Товариства.

7.15. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

 

8. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25% статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5% суми чистого прибутку.

Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо Резервний (страховий) фонд буде витрачено повністю або частково.

8.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Зборів Учасників.

8.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Зборами Учасників.

 

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

9.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

9.2. Визначення умов та строків виплати частки прибутку (дивідендів) здійснюється за рішенням Зборів Учасників.

9.3. Належна Учасникам частина прибутку може бути сплачена як грошовими коштами (у готівковому або безготівковому порядку), так і майном (рухомим або нерухомим) чи майновими правами (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності). Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Зборів Учасників.

9.4. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

9.5. В разі недостатності коштів Резервного фонду Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

 

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

10.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників.

10.2. Проведення Зборів.

10.2.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників.

10.2.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Зборів.

Не пізніш як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

10.2.3. Учасники Зборів, які беруть участь в Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.

10.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

10.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

10.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного фонду.

10.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7
> читати далі


[на головну]

Коментарі (1)

  • host11

    26.02.2009, 09:40

    В этом образце нет пункта "Місцезнаходження Товариства"!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.