Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Положення »

Положення про преміювання

Надрукувати документ
20.06.2008

 

 

Положення про преміювання

робітників, інженерно-технічних працівників

та керівного складу ТОВ "_"

 

1. Дане положення розроблене з метою підвищення зацікавленості трудового колективу в результатах його діяльності.

2. Основним принципом преміювання є індивідуальний підхід до оцінки трудового внеску кожного працюючого на підприємстві.

3. Система преміювання згідно з даним положенням передбачає встановлення певних розмірів премій відповідно до визначених критеріїв при виконанні встановлених умов і позбавлення премій при їх невиконанні. Критерії визначаються окремо для робітників та інженерно-технічних працівників, керівників служб і підрозділів, а також для директора підприємства.

4. Основою для нарахування премій згідно з цим положенням є оцінка робочого місця за відпрацьований місяць, яка фіксується у табелі оцінки за відповідний місяць. Оцінка робочого місця підлеглих здійснюється їх керівниками за нижченаведеними критеріями кожного тижня та проставляється у табелі оцінки. Оцінювання здійснюється на підставі власного судження особи, яка оцінює.

5. Преміювання за цим положенням проводиться за результатами кожного місяця.

 

 

1. Порядок  визначення  розміру премій  робітників та інженерно-технічних працівників

 

1. Оцінка робочого місця робітників та ІТП здійснюється на підставі критеріїв, вказаних у таблиці.

2. Кожному критерію відповідає вказаний у таблиці розмір премії.

3. Кожен з критеріїв оцінюється за 3-бальною шкалою:

- відмінно

- задовільно

- незадовільно.

4. При визначенні розміру премії кожен критерій множать на коефіцієнт, що визначається в залежності від оцінки в балах згідно з наступним:

- відмінно = коефіцієнт 1,0

- задовільно = коефіцієнт 0,5

- незадовільно = коефіцієнт 0

У табелі оцінки щотижня проставляється % премії по кожному із визначених критеріїв (наприклад, 0, 10% чи 20%).

У кінці місяця визначається % премії за місяць, який розраховується як середнє арифметичне з щотижневих % премій по кожному із критеріїв, після чого ці середні значення по кожному із критеріїв додаються.

Одержаний результат є відсотком премії від суми, яка розрахунково встановлюється Наказом керівника щомісяця для здійснення преміювання.

 

 

Критерії, від яких залежить розмір премії

% суми премії, по відношенню до встановленого на підприємстві розрахункового розміру премій у поточному місяці

1

Виконавча дисципліна

20%

2

Санітарний стан закріпленої території та робочого місця

20%

3

Відповідальність за збереження ТМЦ і майна підприємства 

20%

4

Якість роботи, яка виконується, та/або якість продукції, що виробляється

20%

5

Відношення до роботи (запізнення, відсутність на робочому місці без поважних причин тощо.) *

20%

 

 

100%

 

* У випадку перебування в нетверезому вигляді, грубого порушення трудової дисципліни, непристойної поведінки, халатного відношення до виконання трудових обов'язків преміювання такого працівника у поточному місяці не здійснюється. Дія даного пункту поширюється на всі категорії  працюючих на підприємстві.

 

2. Порядок визначення розміру премій керівного складу підприємства (керівників підрозділів,  служб, відділів)

 

Порядок визначення розміру премій керівного складу підприємства аналогічний вищенаведеному, але враховуються наступні критерії:

 

 

Критерії, від яких залежить розмір премії

% суми премії, по відношенню до встановленого на підприємстві розрахункового розміру премій у поточному місяці

1

Виконання показників бюджету

30%

2

Санітарний стан закріпленої території чи зони відповідальності

10%

3

Відповідальність за збереження ТМЦ і майна підприємства

10%

4

Безаварійність і безперебійність роботи

10%

5

Якість роботи, яка виконується, та/або якість продукції, що виробляється

20%

6

Ініціативність в роботі

20%

 

 

100%

 

 

3. Порядок визначення розміру премії директора

 

Премія директора, яка виплачується згідно з цим положенням, визначається як середня величина від розміру премій керівного складу підприємства (керівників підрозділів, служб, відділів).

 

 

Положення про оплату праці

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.