Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Інші »

Скарга до Пенсійного фонду щодо неправомірно нарахованих штрафних санкцій та пені

Надрукувати документ
14.08.2007

Начальнику Управління
Пенсійного Фонду України

в ____ р-ні м.Києва

____________________

м. Київ, вул. _____________

Скаржник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"___"

адреса

Вих. № _____ від __. __. 200_ р. 

 

СКАРГА

в порядку п.5.2.2. статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ, та на підставі  п.9.7 Інструкції Пенсійного Фонду від 19.12.2003 р. №21  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України".

 

__ 200__ р. в приміщенні Управління Пенсійного Фонду України в __ районі м.Києва за адресою: м. Київ, вул.____ представником ТОВ "__" було отримане Рішення Управління Пенсійного Фонду України в ___ районі м.Києва (без зазначення належних номера та дати) про застосування фінансових санкцій та нарахування пені.

У рішенні зазначено, що внаслідок порушення пункту 2 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003 р., на підставі даних картки особового рахунку платника Підприємству нарахована штрафна санкція в розмірі ____ грн. та пеня в розмірі ___ грн. 

Згідно з п. 2 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до страхувальників фінансові санкції:

- за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф залежно від строку затримки платежу.

ТОВ "___" не погоджується з Рішенням, вважаючи його незаконним, таким що не відповідає обставинам справи і встановленим фактам, через що оскаржує Рішення в апеляційному порядку.

Згідно зі ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до преамбули Закону України "Про систему оподаткування" податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV „Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство".

Відповідно до статті 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003 р., платниками страхових внесків до солідарної системи є страхувальники, зазначені в статті 14 цього Закону, до яких також відносяться юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, тощо.

При цьому, відповідно до п.6 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 року № 727/98, суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003 р. страхові внески це кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до цього Закону. Як зрозуміло із наведеного, поняття "страхових внесків" є правоприємним по відношенню до збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 

З метою уникнення надмірної сплати страхових внесків за найманих працівників платниками єдиного податку згідно з Листом ПФУ від 01.06.2005 р. N 6320/04 сума коштів, що спрямовується до Пенсійного фонду у вигляді частини ставки єдиного податку (42%) у 2004 році, та починаючи з другого кварталу 2005 р. зараховувалася в рахунок сплати страхових внесків (31,8%).

Відповідно до п. 3 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 року № 727/98 суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

- до Державного бюджету України - 20 відсотків;

- до місцевого бюджету - 23 відсотки;

- до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

- на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

При цьому відповідно до п. 9 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003 р. "...днем сплати страхових внесків вважається:

...у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду або у випадках, передбачених цим Законом, на рахунок Накопичувального фонду - день списання установою банку, установою Державного казначейства України суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду..."  

Механізм нарахування внесків, їх сплати та звітування, викладено в Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України №21-1 від 19.12.2003 р. Щодо надання звітності наше підприємство виконало всі вимоги зазначеної Інструкції. Дана Інструкція не містить вимог щодо надання платником внесків до органів Пенсійного фонду платіжних доручень.  

Таким чином, підприємство своєчасно та в повному обсязі нараховувало та сплачувало суму єдиного податку до бюджету, підтвердженням чому є банківські виписки та платіжні доручення підприємства. Зважаючи на те, що Закон №1058-IV та Інструкція №21-1 не містять жодної вимоги щодо надання платником копій платіжних доручень про сплату єдиного податку до органів Пенсійного Фонду, а вказана вимога зазначається ПФУ тільки у його листах, без жодних посилань на нормативні акти, вважаємо нарахування штрафу в сумі ___  грн., та пені в розмірі ___ грн. безпідставними та такими, що суперечать вимогам чинного законодавства.

Керуючись наведеним, просимо:

скасувати Рішення Управління Пенсійного Фонду України в ___ районі м.Києва без зазначення належних номера та дати, про застосування сум фінансових санкцій та нарахування пені за порушення пункту 2 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003р.

Повідомляємо, що до суду з приводу оскарження вищевказаного рішення ТОВ "___" не зверталось.

Відповідь за результатами розгляду скарги просимо надіслати за адресою: м. Київ, вул.___

До скарги додаються:

  1. Копія Рішення б/н б/дати про застосування фінансових санкцій та нарахування пені.
  2. Копія Розрахунку фінансової санкції та пені (без реквізитів, без підписів).

 

Директор

ТОВ "___"                          підпис                           П.І.Б.

 

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.