Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Інші »

Зразок позовної заяви щодо повернення депозиту

Надрукувати документ
18.02.2009
  ___________________районний суд  ________ 01000, м. _______, вул. __________буд.______, тел. ___________________________________  
Позивач: Петренко Петро Петрович 01000, м. ____, вул. ___________буд.___, кв.__ тел. ___________________________________  
Відповідач: ______________________________філія  Банку «__________________________» Код ЄДРПОУ ________, МФО ______________ 01033, м. ________, вул.__________буд._____, Тел. ___________________________________

Позовна заява
про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу, компенсацію понесених витрат та відшкодування моральної шкоди

Ціна позову _______ грн.        

____________200_ року в місті __________ між відповідачем по справі - ____________ Банком  "______" (далі по тексту Відповідач) в особі начальника ______________________________, та мною, позивачем по цій справі Петренко Петром Петровичем, було укладено Договір №_______ банківського вкладу (далі по тексту - Договір). Предметом Договору є розміщення мною у Відповідача депозитного вкладу в сумі ______________ гривень на строк _______ місяців з виплатою Відповідачем на мою користь відсотків на суму депозитного вкладу з розрахунку ___________ відсотків річних. Сплата процентів здійснюється Відповідачем щомісячно (в кінці строку, тощо).     

_____________200_ року я виконав свої зобов'язання по Договору та вніс готівкою на депозитний рахунок _________________ гривень що підтверджується Заявою на переказ готівки №__ від ______ р. та випискою  по рахунку №____________ від _________ р.          

Керуючись положеннями пунктів ______ Договору  та  п. 2 ст. 1060 Цивільного кодексу України я повідомив Відповідача про свій намір достроково розірвати Договір на умовах, зазначених Договором, шляхом подання Відповідачу письмової заяви, яку вручив представнику відповідача ________2009 р. (копія додається). Відмітка про вручення міститься на заяві.  Письмова заява містить прохання повернути мені суму депозитного вкладу готівкою з нарахованими відсотками.           

__________ 200_ р. я отримав  від Відповідача письмову відмову у видачі суми вкладу та нарахованих відсотків (у випадку відмови Відповідача надати  письмову відповідь на заяву, факт неповернення вкладу може бути підтверджений  Випискою історії операцій по відповідному рахунку, яку необхідно витребувати в банку).          

Таким чином, на момент подання цієї позовної заяви Відповідач не повернув мені суму депозитного вкладу та нарахованих відсотків, чим порушив свої зобов'язання по Договору. Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України, є недопустимою одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов, якщо інше не встановлено договором або законом. Ні договором ні жодним законом Відповідач свої дії не обґрунтовує, оскільки діючі закони такого права йому і не надають. Постанови ж Національного банку України силу закону не мають. Своїми діями Відповідач порушив також вимоги ст.ст. 629 та 1060 Цивільного Кодексу України, пункт 3.3 Постанови НБУ від 03.12.2003 року №516  "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 р. за N 1256/8577).          

Також, відмова Відповідача від дострокового повернення депозиту спричинили мені фізичні та душевні страждання, тяжкі переживання щодо долі своїх багаторічних заощаджень. Впродовж останніх місяців я та моя родина знаходяться у скрутному матеріальному становищі. Порушився попередній уклад сімейного життя. Унаслідок матеріальних проблем та хвилювань стали виникати сварки, скандали, чого раніше у родині не було. Важко переживаючи обставини, що склалися, в мене останнім часом виникли систематичні головні та серцеві болі, порушення сну, депресія (якщо такі факти були, вони підтверджуються відповідними медичними довідками та чеками про купівлю ліків). Я вимушений витрачати свій вільний час на здійснення дій по відновленню свого порушеного права. Крім того, я не можу забезпечити належний догляд та умови життя своїй родині.
Відповідно до ст.ст. 23 та 611 Цивільного Кодексу України Відповідач повинен відшкодувати мені нанесену  моральну шкоду шляхом виплати  грошової компенсації, розрахунок якої додається. 

Крім того, неповернення Відповідачем мені суми депозитного вкладу і нарахованих відсотків призводить до необхідності здійснення мною витрат для відновлення свого порушеного права (витрати на відправлення поштових рекомендованих листів, оплати юридичних послуг, транспортні витрати, тощо). Керуючись ст. 22 Цивільного Кодексу України Відповідач повинен відшкодувати понесені мною витрати, розрахунок яких додається.          

Враховуючи зазначене, на підставі та керуючись ст. 41 Конституції України, п.п.  _______________________ Договору, ст.ст. 22, 23, 386, 525, 611, 615, 629, 1060 Цивільного кодексу України, п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» №4 від 31.03.1995р., ст. 50 Закону України „Про власність", ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 3.3 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, п. 37 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. №7-93,

ПРОШУ  

1. Достроково розірвати Договір № ___ банківського вкладу від ____ та стягнути з Відповідача на мою користь  _________ грн. депозитного вкладу з нарахованими згідно умов Договору відсотками.
2. Стягнути з Відповідача на мою користь_________ грн. заподіяної мені моральної шкоди та  __________ грн. витрат юридичних, поштових та інших послуг  для відновлення свого порушеного права.
3. Звільнити мене від сплати держмита згідно з  положеннями п. 37 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. №7-93.
4. Судові витрати покласти на Відповідача.

Додатки:


1. Розрахунки заборгованості Відповідача перед мною на ___ арк.;
2. Копія Договору №___________ банківського вкладу від __________200_р.
3. Копія Заяви на переказ готівки №__ від ________200_ р. та копія Виписки по рахунку №_____________ від _______________2009 р.
4. Копія Заяви  від ____________2009р. про дострокове повернення депозитного вкладу.
5. Копія Листа  Відповідача №_________ від _________2009р.
6. Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.  

Позивач                                                                                       Петренко П.П.

_________ 2009 р.

 

Джерело: www.edc.org.ua

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.