Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Методичні рекомендації з організації та ведення...

Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на...

Який порядок коригування податкового кредиту покупця в...

Діє до 01.01.2011 Чи має право скористатися податковим...

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (кодифікований станом на 07.09.2017 р.)

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про захист прав споживачів"

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку...

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право покупець – платник ПДВ...

На яку дату виникають податкові зобов’язання у комітента...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану...

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у...

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування

Нормування 

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

www.ligazakon.ua
14.11.2008

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

 

Читати далі »

Щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві

04.06.2009

если в структуре предприятия количество работников бухгалтерской службы отличается от рассчитанного с использованием указанных нормативов, то это может быть основанием для руководителя бухгалтерской службы (главного бухгалтера) предприятия обратиться к собственнику (собственникам) или уполномоченному органу (должностному лицу) предприятия, к компетенции которых в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" и учредительными документами относится вопрос организации бухгалтерского учета на предприятии, с предложением об изменении соответствующей численности.

 

Читати далі »