Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Карта 1 

Лист 1 

Листів 5 

Облік находження основних засобів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Придбання основних засобів 

Реєстри (акти прийому, передачі, здачі) - 1 позиція 

0,15 

Надходження основних засобів від засновників 

Те ж 

0,15 

Безоплатне отримання основних засобів 

- " - 

0,15 

Придбання основних засобів у результаті обміну на інші активи 

- " - 

0,15 

Облік витрат на покращення основних засобів 

- " - 

0,15 

Облік витрат на ремонт основних засобів 

- " - 

0,15 

Облік вибуття основних засобів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Реалізація основних засобів 

Реєстри (акти прийому, передачі, здачі) - 1 позиція 

0,15 

Ліквідація основних засобів 

Те ж 

0,15 

Безоплатна передача основних засобів 

- " - 

0,15 

10 

Обмін на інші активи 

- " - 

0,15 

11 

Облік внесків до статутного капіталу інших підприємств 

- " - 

0,15 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Карта 1 

Лист 2 

Листів 5 

Облік переоцінки основних засобів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

12 

Дооцінка:  

  

  

- дооцінка основних засобів; 

Інвентарний список - 1 позиція  

0,10 

- відрахування суми зносу з дооцінки 

Те ж 

0,25 

13 

Уцінка: 

  

  

- здійснення уцінки основних засобів; 

- " - 

0,25 

- відрахування суми зносу з уцінки 

- " - 

0,25 

14 

Дооцінка раніше уцінених об'єктів: 

  

  

- збільшення доходу на суму попередньої уцінки; 

- " - 

0,25 

- дооцінка основних засобів; 

- " - 

0,25 

- відрахування суми зносу з дооцінки 

- " - 

0,25 

15 

Уцінка раніше дооцінених об'єктів: 

  

  

- списання суми попередньо проведеної дооцінки; 

- " - 

0,25 

- проведення оцінки основних засобів; 

- " - 

0,25 

- зменшення суми зносу уцінених основних засобів; 

- " - 

0,25 

- відображення витрат від зменшення корисності основних засобів 

- " - 

0,25 

Облік основних засобів на консервацію 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

16 

Облік основних засобів на консервації 

Інвентарний список - 1 позиція 

0,15 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Карта 1 

Лист 3 

Листів 5 

Амортизація основних засобів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

17 

Введення в експлуатацію об'єкта основних засобів 

Відомість - 1 позиція 

0,10 

18 

Нарахування амортизації об'єкта основних засобів протягом терміну експлуатації об'єкта 

Те ж 

0,20 

19 

Облік списання раніше нарахованого зносу та зменшення первісної вартості у разі вибуття основного засобу 

- " - 

0,20 

20 

Облік списання залишкової вартості реалізованого об'єкта основних засобів 

- " - 

0,20 

Облік інших необоротних активів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

21 

Придбання інших необоротних активів 

Картка обліку (відомість - 1 позиція) 

0,17 

22 

Створення іншого необоротного активу 

Те ж 

0,10 

23 

Одержання необоротного активу як внеску до статутного капіталу 

- " - 

0,10 

24 

Нарахування амортизації на інші необоротні активи 

- " - 

0,05 

25 

Реалізація інших необоротних активів 

- " - 

0,17 

26 

Безоплатна передача інших необоротних активів 

- " - 

0,12 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Карта 1 

Лист 4 

Листів 5 

Облік нематеріальних активів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

27 

Визнання і оцінка нематеріальних активів 

Відомість - 1 позиція (одне проведення) 

0,15 

28 

Переоцінка нематеріальних активів 

Те ж 

0,15 

29 

Амортизація нематеріальних активів 

- " - 

0,15 

30 

Облік зменшення корисності нематеріальних активів 

- " - 

0,15 

31 

Облік вибуття нематеріальних активів 

- " - 

0,15 

32 

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансового звіту 7 

- " - 

0,15 

Інвентаризація необоротних активів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

33 

Оприбуткування виявлених під час інвентаризації необоротні активи 

Інвентаризаційна відомість або інвентарна картка обліку -1 позиція 

0,05 

34 

Облік списання облікової вартості необоротних активів, яких не вистачає 

Те ж 

0,05 

35 

Віднесення на витрати звітного періоду суми податкового кредиту необоротних активів, яких не вистачає 

- " - 

0,05 

36 

Облік списання недостачі на фінансовий результат 

- " - 

0,05 

37 

Відображення в збалансованому обліку невідшкодованої недостачі 

- " - 

0,05 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Карта 1 

Лист 5 

Листів 5 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

38 

Відображення виникнення дебіторської заборгованості та доходу після становлення винної особи на загальну суму відшкодування шкоди 

Інвентаризаційна відомість або інвентарна картка обліку - 1 позиція 

0,05 

39 

Облік списання із забалансового обліку суму нестач 

Те ж 

0,05 

40 

Відображення утримання суми відшкодування із заробітної плати винної особи 

- " - 

0,05 

41 

Відображення суми, що підлягає перерахуванню до бюджету 

- " - 

0,05 

42 

Відображення доходу від раніше списаних активів на фінансовий результат 

- " - 

0,05 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.