Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.3 Облік розрахунків з оплати праці

Загальні положення - під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, що підлягає виплаті працівникам підприємства згідно із здійсненими ними витратами праці або за результатами роботи.

Система оплати праці регулюється на основі Кодексу законів про працю (КЗпП) та системою угод, що укладаються на відповідних рівнях: генеральна угода, галузева (регіональна) угода, колективний договір та індивідуальний трудовий договір.

Основним законодавчим актом у сфері трудових відносин є Кодекс законів про працю. Він регулює трудові відносини працівників усіх підприємств незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої приналежності.

На державному рівні укладається Генеральна угода, яка передбачає основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема, щодо мінімальних соціальних гарантій з оплати праці і доходів всіх соціальних груп.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Карта 3 

Лист 1 

Листів 3 

Нарахування заробітної плати 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

1

Нарахування заробітної плати працівникам за виконані роботи 

Відомість - 1 позиція 

0,15 

Нарахування працівникам допомоги, нагороди за вислугу літ та інших премій 

Те ж 

0,15 

Погашення надмірно отриманої суми 

- " - 

0,15 

Нарахування заробітної плати за роботи, які належать до витрат майбутніх періодів, нарахування відпусток 

- " - 

0,15 

Індексація грошових коштів 

- " - 

0,15 

Облік відпусток 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Нарахування відпускних 

Відомість - 1 позиція 

0,10 

Проведення нарахування на соціальні заходи від суми нарахованих відпускних 

Те ж 

0,10 

Утримання від суми нарахованих відпускних прибуткового податку 

- " - 

0,10 

Утримання від суми нарахованих відпускних внеску до Пенсійного фонду 

- " - 

0,10 

10 

Утримання від суми нарахованих відпускних внеску у фонд соціального страхування у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю 

- " - 

0,10 

11 

Утримання від суми нарахованих відпускних внеску у фонд соціального страхування на випадок безробіття 

- " - 

0,10 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Карта 3 

Лист 2 

Листів 3 

Облік утримань заробітної плати 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

12 

Утримання прибуткового податку 

Відомість - 1 позиція 

0,10 

13 

Утримання до Пенсійного фонду 

Те ж 

0,15 

14 

Утримання до фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 

- " - 

0,15 

15 

Утримання до фонду соціального страхування на випадок безробіття 

- " - 

0,15 

16 

Утримання за виконавчими листами 

- " - 

0,15 

17 

Утримання профспілкових внесків 

- " - 

0,15 

Облік нарахувань на фонд оплати праці 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

18 

Розрахунки за пенсійним забезпеченням 

Відомість - 1 позиція 

0,10 

19 

Розрахунки за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням 

Те ж 

0,15 

20 

Розрахунки за соціальним страхуванням на випадок безробіття 

- " - 

0,15 

21 

Розрахунки за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

- " - 

0,15 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Карта 3 

Лист 3 

Листів 3 

Облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

22 

Розрахунок середньої заробітної плати застрахованої особи для нарахування суми допомоги 

Відомість - 1 позиція 

0,15 

23 

Нарахування суми допомоги за період тимчасової непрацездатності 

Те ж 

0,15 

 

1.4 Облік грошових коштів

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Карта 4 

Лист 1 

Листів 1 

Облік грошових коштів у касі 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Документальне оформлення надходження готівкою 

Прибутковий касовий ордер - 1 позиція 

0,2 

Реєстрація прибуткових касових ордерів 

Журнал реєстрації - 1 позиція 

0,05 

Документальне оформлення видачі готівкою 

Платіжна відомість - 1 позиція 

0,05 

Інвентаризація каси 

Відомість - 1 позиція 

0,10 

Облік готівкових коштів 

Те ж 

0,05 

Облік грошових коштів на рахунках в банку 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік операцій надходження коштів на рахунки 

Рахунок (відомість) - 1 позиція 

0,10 

Облік списання, видачі коштів з рахунку 

Те ж 

0,10 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.