Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.5 Облік власного капіталу забезпечення зобов'язань

Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний капітал складається із:

  • статутного капіталу;
  • пайового капіталу;
  • додатково вкладеного капіталу;
  • іншого додаткового капіталу;
  • резервного капіталу;
  • нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
  • неоплаченого капіталу;
  • вилученого капіталу.

Для реальної оцінки показника власного капіталу сума неоплаченого капіталу, вилученого капіталу та непокритого збитку підприємства віднімається під час визначення підсумку власного капіталу в балансі підприємства.

Складові власного капіталу відображають суму, яку власники (засновники) передали в розпорядження підприємства як внески чи залишили у формі нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у своє розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Карта 5 

Лист 1 

Листів 5 

Облік статутного капіталу 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

1  

Збільшення статутного капіталу за рахунок: 

  

  

1.1 

Облік додаткових внесків учасників 

Відомість - 1 позиція 

0,10 

1.2 

Облік належних учасникам дивідендів 

Те ж 

0,10 

1.3 

Облік нерозподіленого прибутку 

- " - 

0,10 

1.4 

Облік збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості 

- " - 

0,10 

1.5 

Облік збільшення вартості акцій 

- " - 

0,10 

1.6 

Облік обміну облігацій на акції емітента 

- " - 

0,10 

2  

Зменшення статутного капіталу:  

  

  

2.1 

Облік зменшення статутного капіталу у розмірі внеску учасника 

Рахунок, відомість - 1 позиція 

0,2 

2.2 

Облік відображення вартості частини майна, що належить учаснику в разі виходу із товариства, пропорційно його внеску до статутного капіталу 

Те ж 

0,2 

2.3 

Облік нарахування частки прибутку, що отримано підприємством у поточному році, що підлягає виплаті учаснику в разі виходу із товариства 

- " - 

0,2 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Карта 5 

Лист 2 

Листів 5 

Облік пайового капіталу 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Відображення формування пайового капіталу за рахунок внесків учасників 

Рахунок - 1 позиція 

0,10 

Відображення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу 

Те ж 

0,10 

Відображення пайового капіталу за рахунок використання прибутку 

- " - 

0,10 

Формування пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства заборгованості підприємства за позиками, отриманими від останнього 

- " - 

0,08 

Відображення збільшення пайового капіталу шляхом погашення учасником підприємства, який є постачальником цього підприємства, заборгованості підприємства за отриману продукцію (товари, послуги) від учасника 

- " - 

0,08 

Відображення збільшення пайового капіталу за рахунок утримань із заробітної плати працівника підприємства 

- " - 

0,10 

Облік збільшення пайового капіталу за рахунок зменшення заборгованості підприємства перед засновниками цього підприємства 

- " - 

0,10 

10 

Відображення збільшення пайового капіталу за рахунок погашення пайовиком підприємства кредиторської заборгованості підприємства перед цим пайовиком 

- " - 

0,10 

11 

Відображення повернення пайових внесків 

- " - 

0,08 

12 

Облік пайових внесків, спрямованих на формування статутного капіталу 

- " - 

0,08 

13 

Облік списання непокритого збитку за рахунок пайового капіталу 

- " - 

0,10 

14 

Облік зменшення пайового капіталу за рахунок погашення заборгованості 

- " - 

0,10 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Карта 5 

 

Лист 3 

 

Листів 5 

 

Облік додаткового капіталу 

 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

 

15 
 

Облік емісійного доходу:
- відображення різниці між продажною і номінальною вартістю первинно розміщених акцій

 
Рахунок - 1 позиція 

 
0,2 

 
 

16 

Облік іншого вкладеного капіталу:
- відображення додаткових внесків засновників товариства без рішення про збільшення статутного капіталу підприємства: грошовими коштами, основними засобами, нематеріальними активами, товарно-матеріальними цінностями 

 
Рахунок - 1 позиція 

 
0,2 

 

17 

Облік дооцінки активів:
- відображення суми дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

 
Рахунок - 1 позиція 

 
0,2 

 

18 

Облік безоплатно отриманих необоротних активів:
- відображення зарахування до складу основних засобів, нематеріальних активів безоплатно отриманих основних засобів нематеріальних активів за їх достовірною вартістю; нарахування зносу з безоплатно отриманих основних засобів; відображення доходу в сумі нарахованого зносу 

 
Рахунок - 1 позиція 

 
0,2 

 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Карта 5 

Лист 4 

Листів 5 

Облік резервного капіталу 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

19 

Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку 

Рахунок - 1 позиція 

0,15 

20 

Облік збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу 

Те ж 

0,15 

21 

Облік погашення непокритих збитків минулих років за рахунок резервного капіталу 

- " - 

0,15 

22 

Створення резервного капіталу за рахунок додаткового капіталу 

- " - 

0,15 

Облік вилученого капіталу 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

23 

Облік вилученого капіталу 

Рахунок - 1 позиція 

0,15 

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

24 

Облік списання суми прибутків, які використано у звітному періоді, за рахунок нерозподіленого прибутку 

Рахунок - 1 позиція 

0,15 

25 

Облік списання у звітному періоді на непокриті збитки 

Те ж 

0,15 

26 

Облік списання непокритих збитків за рахунок коштів резервного і додаткового капіталу 

- " - 

0,15 

27 

Облік нарахування дивідендів власникам 

- " - 

0,15 

28 

Облік використання прибутку на виплату премії за випущеними облігаціями 

- " - 

0,15 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Карта 5 

Лист 5 

Листів 5 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

29 

Облік проведення відрахування до резервного капіталу 

Рахунок - 1 позиція 

0,15 

30 

Облік списання фінансового результату на нерозподілений прибуток 

Те ж 

0,15 

31 

Облік списання на непокриті збитки 

- " - 

0,15 

Облік неоплаченого капіталу 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

32 

Облік відображення заборгованості засновників (учасників) товариства з внесків до статутного капіталу підприємства 

Рахунок (відомість) - 1 позиція 

0,12 

33 

Облік погашення заборгованості 

Те ж 

0,12 

Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

34 

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Рахунок (відомість) - 1 позиція 

0,20 

35 

Облік забезпечень гарантійних зобов'язань 

Те ж 

0,20 

Облік цільового фінансування та цільових надходжень 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

36 

Нарахування надходження з бюджету компенсаційних витрат 

Рахунок (відомість) - 1 позиція 

0,15 

37 

Відображення цільового фінансування капітального будівництва 

Те ж 

0,15 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.