Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.8 Облік кредиторської заборгованості

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 8 

Лист 1 

Листів 4 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік списання кредиторської заборгованості внаслідок виявлення браку, здійсненого з вини постачальника 

Рахунок - 1 позиція 

0,17 

Облік погашення кредиторської заборгованості грошовими коштами 

Те ж 

0,15 

Оплата заборгованості передачею отриманого короткострокового векселя 

- " - 

0,15 

Зарахування заборгованості за відвантажену продукцію на погашення кредиторської заборгованості 

- " - 

0,15 

Проведення розрахунків в купівлі продукції через підзвітну особу 

- " - 

0,17 

Збільшення суми пайового капіталу на суму заборгованості перед постачальником 

- " - 

0,17 

Зарахування заборгованості за товари, послуги перед постачальниками в рахунок погашення їхньої заборгованості з внесків до статутного капіталу 

- " - 

0,15 

Погашення заборгованості перед постачальниками за рахунок цільового фінансування 

- " - 

0,12 

Оформлення заборгованості: довгостроковою позикою; короткостроковою позикою 

- " - 

0,15 

10 

Видання довгострокового векселя або облігації в рахунок погашення кредиторської заборгованості 

- " - 

0,15 

11 

Видання короткострокового векселя в рахунок погашення кредиторської заборгованості 

- " - 

0,15 

12 

Відображення курсової різниці під час розрахунків з іноземними постачальниками (у випадку підвищення курсу іноземної валюти) 

- " - 

0,12 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 8 

Лист 2 

Листів 4 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

13 

Відображення кредиторської заборгованості перед підрядниками за виправлення браку 

Рахунок - 1 позиція 

0,12 

14 

Облік списання простроченої кредиторської заборгованості 

Те ж 

0,15 

15 

Капіталовкладення, виконані підрядним способом 

- " - 

0,17 

16 

Оприбуткування матеріалів, МШП, товарів, що надійшли від постачальників 

- " - 

0,12 

17 

Виконання роботи, надання послуг підрядниками: загальновиробничого характеру; загальногосподарського характеру; пов'язаний із збутом 

- " - 

0,15 

18 

Нарахування фінансових санкцій - зобов'язання перед постачальниками і підрядниками 

- " - 

0,12 

19 

Виконання роботи з ліквідації наслідків надзвичайних подій підрядниками 

- " - 

0,12 

Облік кредитних операцій 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

20 

Облік довгострокових кредитів 

Рахунок - 1 позиція 

0,17 

21 

Облік короткострокових кредитів 

Те ж 

0,17 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 8 

Лист 3 

Листів 4 

Облік розрахунків за податками і платежами 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

22 

Облік розрахунків за податками: 

  

  

- податку на додану вартість; 

Рахунок - 1 позиція 

0,10 

- податку на прибуток; 

Те ж 

0,10 

- прибуткового податку; 

- " - 

0,10 

- акцизного збору; 

- " - 

0,10 

- податку з власників транспортних засобів; 

- " - 

0,10 

- комунального податку; 

- " - 

0,10 

- податку з реклами; 

- " - 

0,10 

- єдиного податку; 

- " - 

0,10 

- митний збір; 

- " - 

0,10 

- податок на землю; 

- " - 

0,10 

- штрафні санкції та пені 

- " - 

0,10 

23 

Облік розрахунків за обов'язковими платежами 

- " - 

0,12 

24 

Облік податкових зобов'язань 

- " - 

0,12 

25 

Облік податкового кредиту 

- " - 

0,12 

Облік розрахунків з учасниками 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

26 

Облік розрахунків за нарахованими дивідендами 

Рахунок - 1 позиція 

0,17 

27 

Облік розрахунків за іншими виплатами 

Те ж 

0,17 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 8 

Лист 4 

Листів 4 

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

28 

Облік погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями готівкою 

Рахунок - 1 позиція 

0,17 

29 

Облік погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями з розрахункового рахунку 

Те ж 

0,17 

30 

Облік погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями за рахунок передачі (переуступки) кредитору права вимоги з дебіторів підприємства погашення їх дебіторської заборгованості на користь такого кредитора 

- " - 

0,17 

31 

Облік погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями за рахунок довгострокової позики 

- " - 

0,17 

32 

Переведення поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями в короткострокову позику 

- " - 

0,17 

33 

Переведення поточної заборгованості за короткостроковими векселями виданими 

- " - 

0,17 

34 

Переведення довгострокової позики у поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в разі настання строку погашення протягом 12 місяців з дати складання балансу 

- " - 

0,17 

35 

Облік поточних зобов'язань, які переведено зі складу довгострокових векселів виданих 

- " - 

0,17 

36 

Облік поточних зобов'язань, які переведено зі складу довгострокових зобов'язань за облігаціями 

- " - 

0,17 

37 

Облік поточних зобов'язань, які переведені зі складу довгострокових зобов'язань з оренди в разі настання строку погашення протягом 12 місяців за дати балансу 

- " - 

0,17 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.