Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.9 Облік витрат і доходів

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.

Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВИТРАТ І ДОХОДІВ 

Карта 9 

Лист 1 

Листів 2 

Облік витрат і доходів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік доходів 

Облік доходів від реалізації продукції 

Рахунок (відомість) - 1 позиція 

0,25 

Облік доходів від надання послуг, виконання робіт 

Те ж 

0,25 

Визнання доходу за бартерними операціями 

- " - 

0,25 

Облік інших операційних доходів 

- " - 

0,10 

Облік доходів від участі в капіталі 

- " - 

0,20 

Облік інших фінансових доходів 

- " - 

0,20 

Облік інших доходів 

- " - 

0,20 

Визнання доходу від цільового фінансування 

- " - 

0,20 

Облік надзвичайних доходів 

- " - 

0,20 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ВИТРАТ І ДОХОДІВ 

Карта 9 

Лист 2 

Листів 2 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік витрат

10 

Облік витрат за елементами 

Рахунок, відомість - 1 позиція 

0,20 

11 

Облік витрат за видами діяльності: 

  

  

- облік витрат на виробництво; 

Те ж 

0,20 

- облік адміністративних витрат; 

- " - 

0,15 

- обік витрат на збут; 

- " - 

0,15 

- облік інших операційних витрат; 

- " - 

0,15 

- облік фінансових витрат; 

- " - 

0,15 

- облік втрат від участі в капіталі; 

- " - 

0,15 

- облік інших витрат звичайної діяльності; 

- " - 

0,15 

- облік надзвичайних витрат; 

- " - 

0,15 

- облік податку на прибуток; 

- " - 

0,15 

12 

Облік фінансових результатів: 

  

  

- списання витрат підприємствами; 

- " - 

0,25 

- списання доходів від здійснення господарської діяльності підприємства; 

- " - 

0,25 

- закриття рахунку "Фінансові результати" 

- " - 

0,25 

13 

Облік витрат і доходів майбутніх періодів: 

  

0,20 

- облік витрат майбутніх періодів; 

- " - 

0,20 

- облік доходів майбутніх періодів 

- " - 

0,20 

 

1.10 Фінансова звітність та показники фінансового аналізу
1.10.1 Баланс підприємства

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал.

Бухгалтерський баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення активів підприємства, а у правій, що називається пасивом, - капітал, забезпечення та зобов'язання підприємства.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 1 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Складання балансу підприємства чисельністю до: 

  

  

50 чол. 

Один баланс 

2,5 

51 - 100 чол. 

Те ж 

3,0 

101 - 500 чол. 

- " - 

4,5 

501 - 1000 чол. 

- " - 

7,5 

1001 - 5000 чол. 

- " - 

15,0 

5001 - 10000 чол. 

- " - 

22,5 

Більше 10000 чол. 

- " - 

30,0 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.