Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Страхування »

Проблемні питання законодавчого забезпечення визначення страхування життя та сучасна перспектива розвитку ринку страхування життя

Надрукувати документ
07.02.2009

   Звідси можна зробити висновок, що пенсійне забезпечення та страхування життя є синонімами, а це не так, оскільки ЗУ "Про страхування" надає наступне визначення поняття страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.

Таблиця 1

Визначення понять зі страхування життя в законах України

Поняття

Визначення поняття

Джерело

1

2

3

Страхування життя

Це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.

ЗУ "Про страхування"

 

Страхова  організація

Страховик,  який отримав  ліцензію  на страхування життя.

ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Страхова  організація  

Юридична особа,  виключним  видом діяльності якої є  страхування  життя,  має  відповідну  ліцензію, видану   в  порядку,  встановленому законодавством,  та  здійснює страхування і виплату довічних пенсій

ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Недержавне    пенсійне   забезпечення

Пенсійне забезпечення,  яке  здійснюється  недержавними пенсійними фондами, страховими  організаціям та банками відповідно до Закону України "Про  недержавне пенсійне забезпечення". 

ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств"

Пенсійний  внесок 

Кошти, внесені до недержавного пенсійного   фонду,   страхової   організації   або  на  пенсійний депозитний  рахунок  до  банківської установи у межах недержавного пенсійного   забезпечення   відповідно   до Закону  України  "Про недержавне   пенсійне   забезпечення".  

ЗУ "Про податок з доходів фізичних осіб"

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія)

Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.

ЗУ "Про страхування"

 

Страхова виплата

Грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

ЗУ "Про страхування"

 

Пенсійна  виплата

Грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям,  що здійснюється  за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у  випадках, передбачених цим Законом.

ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Пенсійні     виплати   

Грошові    виплати    в   системі загальнообов'язкового державного пенсійного  страхування,  що здійснюються  у  вигляді  пенсії,  довічної пенсії або одноразової виплати.

ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

 

   В законі варто було б уточнити, що недержавне пенсійне забезпечення є складовою страхування життя і дати визначення таких понять, як пенсійне страхування та довгострокове страхування життя або вказати, що ці поняття є ідентичними. По суті недержавне пенсійне страхування відрізняється від довгострокового страхування життя тим, що недержавне пенсійне страхування здійснюється Недержавним пенсійним фондом, а довгострокове страхування життя здійснюють страхові компанії. Отже, чи варто виокремлювати ці поняття як дві окремі категорії?

   Ще одним цікавим моментом в законодавстві є те, що в ЗУ "Про податок з доходів фізичних осіб" сказано: "Пенсійний  внесок  - кошти, внесені до недержавного пенсійного   фонду,   страхової   організації   або  на  пенсійний депозитний  рахунок  до  банківської установи у межах недержавного пенсійного   забезпечення   відповідно   до Закону  України  "Про недержавне   пенсійне забезпечення", хоча ні в ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" ні в ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" таке поняття взагалі не наводиться і не вживається. Проте в ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" наводиться такий термін, як страхові внески, тобто, кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов'язкове  державне  пенсійне  страхування,  сплачені згідно  із  законодавством,  що діяло раніше;  кошти,  сплачені на загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування  відповідно  до цього Закону. ЗУ "Про страхування"  дає тільки загальне поняття "страховий платіж", тобто плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Сам же ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" не передбачає визначення понять пов'язаних із такими термінами, як пенсійний внесок, страхові внески, страховий платіж чи схожі до цих поняття.    

   Отже, що являє собою довгострокове страхування життя? Аналізуючи інформацію, наведену в законодавстві, можна дати наступне визначення: довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне страхування) це - накопичувальне страхування для забезпечення додаткового періодичного доходу протягом певного терміну чи довічно, після виходу на пенсію чи досягнення певного віку.

      Ще одна невідповідність існує при визначенні поняття пенсійна виплата. Відповідно до ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" пенсійна виплата це - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям,  що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у  випадках, передбачених цим Законом. Згідно ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійні     виплати  - грошові    виплати    в   системі загальнообов'язкового державного пенсійного  страхування,  що здійснюються  у  вигляді  пенсії,  довічної пенсії або одноразової виплати.

   В такому разі потрібно розмежувати дане визначення на недержавну пенсійну виплату та державну пенсійну виплату. Хоча нічого неправомірного в трактуванні одного і того ж поняття в різних законах по різному нема, так як, на приклад, поняття "платник податку" в різних законах про податки визначається по різному. Проте в даній ситуації слід поділити поняття пенсійна виплата на дві окремі категорії, оскільки ці закони тісно взаємопов'язані між собою.

   Отже, виникає питання, чи можна продовжувати розвивати страховий ринок України зі страхування життя, якщо в понятійному апараті страхування життя є стільки невідповідностей, враховуючи те, що даний вид страхування займає лідируючі позиції на ринку страхування провідних країн світу і ми хочемо до них приєднатися.

   Підводячи підсумки вищесказаного слід відзначити, що для подальшого успішного розвитку ринку довгострокового страхування життя в Україні необхідно:

- привести Закон України "Про страхування" у відповідність із Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

- внести зміни до законодавства щодо розвитку довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення;

- запровадити стимулюючу податкову політику для розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, шляхом віднесення внесків з цього виду страхування до валових витрат юридичних осіб та удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб.

 

1. Закон України "Про страхування" N 85/96-ВР від 7 березня 1996 року.

2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" N 1058-IV від 9 липня 2003 року.

3. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" N 1057-IV від 9 липня 2003 року.

4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 334/94-ВР від 28 грудня 1994 року.

5. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб " N 889-IV від 22 травня 2003 року.

6. Указ Президента України "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" №615/98 від 11 червня 1998 року. 7.Розпорядження Кабінету міністрів України "Про схвалення концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року" №369-р від 23 серпня 2005 року.

8. Залетов А.Н. Страхование в Украине. Под ред. Доктора экономических наук О.А. Слюсаренко. - К.:Международная агенция «BeeZone», 2002.-452 с. 9.Гуцалова Кристина. Страхування в законі, деякі проблемні аспекти законодавчого регулювання страхового ринку України// Юридичнийжурнал.-2004-№12.

10. http://www.uainsur.com/files/forall/zvit2006_insurance.pdf

 

Дата підготовки: 07.02.2009 р.

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.