Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Оплата працi » Внески до ФСС »

Щодо подання звітності до фондів соцстрахування

Надрукувати документ
03.09.2008

Щодо надання звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. N 1105-XIV (далі - Закон) страхувальниками є роботодавці, а роботодавцем, відповідно до цього Закону, вважається власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю.

Відповідно до пункту сьомого частини другої статті 45 Закону роботодавець як страхувальник зобов'язаний подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві страхувальник притягується до відповідальності згідно із законом.

Виходячи з норм статті 1644 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з пунктом 2 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. N 36 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 р. за N 867/14134 (далі - Інструкція), статус платника страхових внесків мають:

2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи - об'єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які використовують найману працю.

2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю.

Відповідно до пункту 7 Інструкції обов'язок щодо подання звітності до Фонду покладено на юридичних осіб - платників страхових внесків та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 Інструкції, які перебувають на обліку у Фонді і не використовують або припинили використання найманої праці, тобто втратили статус платника страхових внесків, не зобов'язані подавати щоквартальну Розрахункову відомість за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Інструкції і на них не накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу за неподання або несвоєчасне подання звітності.

Щодо надання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділом 7 Інструкції про порядок надходження та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 N 16, із змінами та доповненнями, передбачено, що страхувальник зобов'язаний щоквартально подавати або надсилати поштою з повідомленням про вручення Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Згідно з методичними рекомендаціями по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, затверджених постановою правління від 18.05.2006 N 48, в разі відсутності у страхувальника найманих працівників звіт подається з прочерками у відповідних рядках, який фактично буде підтвердженням відсутності використання праці найманих працівників та, відповідно, зобов'язань по сплаті страхових внесків до Фонду. Адміністративної відповідальності у разі неподання або несвоєчасного подання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності чинним законодавством не передбачено.

 

Директор департаменту
політики державного
соціального страхування 

 
 
Т. Антоненко 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.