Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Роз'яснення »

Роз'яснення Міністерства фінансів України щодо форм квартальної фінансової звітності

Надрукувати документ
04.09.2008

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 20.06.2008 р.

Щодо форм квартальної фінансової звітності

У зв'язку з численними зверненнями щодо використання форм квартальної фінансової звітності повідомляється, що такі форми фінансової звітності затверджені в редакції наказів Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (форма N 2 "Звіт про фінансові результати") і від 11.12.2006 N 1176 (форми N 1 "Баланс", N 1-м "Баланс", N 2-м "Звіт про фінансові результати"). Одночасно за наявності відповідних показників до зазначених форм фінансової звітності підприємства включають (вписують) такі рядки (статті).

Перелік додаткових (вписуваних) показників фінансової звітності

N п/п 

Назва показника 

N (розділу, рядка) 

Підстава 

пункти положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

наказ Міністерства фінансів України 

1 

2 

3 

4 

5 

Форма N 1 "Баланс" 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 

055 

16.2 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 

056 

16.2 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Знос інвестиційної нерухомості 

057 

16.2 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Гудвіл 

065 

5 ПБО 19 

25.11.2002 N 989 

Необоротні активи та групи вибуття 

IV. 275 

36.1 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Сума страхових резервів 

415 

45.1 ПБО 2 

30.11.2000 N 304 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 

416 

45.1 ПБО 2 

30.11.2000 N 304 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 

417 

45.2 ПБО 2 

22.11.2004 N 731 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 

418 

45.2 ПБО 2 

22.11.2004 N 731 

10 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 

60.1 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" 

11 

У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 

061 

21 ПБО 3 

11.12.2006 N 1176 

12 

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091 

24 ПБО 3 

11.12.2006 N 1176 

13 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 

165 

14 ПБО 22 

28.02.2002 N 147 

14 

У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

176 

32.1 ПБО 3, 4 розділу III ПБО 27 

05.03.2008 N 353 

15 

У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

177 

32.1 ПБО 3, 4 розділу III ПБО 27 

05.03.2008 N 353 

16 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 

185 

18 ПБО 17, поз. 20 Порів. табл. наказ МФУ 14.12.2007 N 1413 

28.12.2000 N 353
14.12.2007 N 1413 

17 

Забезпечення матеріального заохочення 

226 

<...> 1.2 розділу IV наказ МФУ N 1213 

<...> 19.12.2006 N 1213
(у ред. 05.03.2008 N 353) 

Форма N 1-м "Баланс" 

18 

Необоротні активи та групи вибуття 

IV. 275 

18.1 ПБО 25 

05.03.2008 N 353 

19 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 

32.1 ПБО 25 

05.03.2008 N 353 

Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" 

20 

У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

041 

38 ПБО 25 

11.12.2006 N 1176 

21 

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

132 

39 ПБО 25 

11.12.2006 N 1176 

22 

Собівартість реалізованих товарів 

140 

45 ПБО 25 

24.02.2001 N 101 

23 

Забезпечення матеріального заохочення 

195 

<...> 1.2 розділу IV наказ МФУ N 1213 

19.12.2006 N 1213
(у ред. 05.03.2008 N 353) 

Консолідована фінансова звітність 

Форма N 1 "Баланс" 

24 

Гудвіл при консолідації 

075 

16 ПБО 20 

30.07.99 N 176 

25 

Накопичена курсова різниця 

375 

17 ПБО 20
12 ПБО 21 

30.07.99 N 176
10.08.2000 N 193 

26 

Частка меншості 

385 

13 ПБО 20 

30.07.99 N 176 

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" 

27 

Частка меншості 

215 

13 ПБО 20 

30.07.99 N 176 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.