Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації

Надрукувати документ
04.10.2010

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.07.2010 р. N 15371/7/10-3017

Про направлення Методичних рекомендацій

Державна податкова адміністрація України з метою формування належної доказової бази у справах про скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання, налагодження належної взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при встановленні місцезнаходження платника податків, анулюванні свідоцтва платника ПДВ, уникнення безпідставного відшкодування ПДВ, руйнування схем ухилення від оподаткування та у зв'язку із набранням чинності Законом України від 20.05.2010 N 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації) (далі - Методичні рекомендації).

Зобов'язую голів ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести Методичні рекомендації до підпорядкованих структурних підрозділів та забезпечити належну взаємодію між підрозділами органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації).

Додаток: на 19 арк.

 

Перший заступник Голови -
начальник податкової міліції,
генерал-майор  

 
 
В. В. Шейбут 

 

 

Додаток 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації)

I. Загальні положення

Взаємодія між структурними підрозділами органів ДПС при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації) здійснюється на підставі таких нормативних актів та розпорядчих документів ДПА України:

Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України);

Цивільного кодексу України (далі - ЦК України);

Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПКУ);

Кримінальний кодекс України (далі - КК України);

Господарський кодекс України (далі - ГК України);

Господарський процесуальний кодекс України (ділі - ГПК України);

Закону України від 04.12.90 N 509-IIX "Про державну податкову службу в Україні" (далі - Закон N 509);

Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон N 168);

Закону України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755);

Закону України від 14.05.92 N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон N 2343);

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 N 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за N 208/4429 (із змінами) (далі - Положення N 79);

Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 N 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (у редакції наказу ДПА України від 17.11.98 N 552), зі змінами (далі - Порядок N 80);

Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 28.02.2007 N 110 (із змінами) (далі - Порядок N 110);

Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.05.2010 N 336 (далі - Положення N 336);

Порядку взаємодії структурних підрозділів органів державної податкової служби під час підготовки та супроводження справ у судах і ведення претензійно-позовної роботи, затвердженого наказом ДПА України від 22.02.2008 N 106 "Про організацію роботи юридичних підрозділів в органах державної податкової служби", зі змінами та доповненнями (далі - Порядок N 106);

Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 14.03.2001 N 103 (далі - Порядок N 103);

Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 N 355 (далі - Методичні рекомендацій N 355);

Єдиного порядку ведення процедур банкрутства в органах ДПС, затвердженого наказом ДПА України від 19.07.2002 N 353 (далі - Порядок N 353);

Методичних рекомендацій по супроводженню справ в судах, господарських судах працівниками юридичних підрозділів в органах ДПС, затверджених наказом ДПА України від 18.02.2005 N 72, зі змінами і доповненнями (далі - Методичні рекомендації N 72);

Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 01.07.98 N 315, зі змінами (далі - Типова інструкція з діловодства).

II. Взаємодія підрозділів органів ДПС при встановленні місцезнаходження платника податків та підготовці матеріалів для звернення до суду з позовом про скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання

2.1. Обмін інформацією з державним реєстратором

Обмін інформацією між органами ДПС та державним реєстратором щодо вчинення реєстраційних дій, у тому числі із створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб, здійснюється на підставі норм Закону N 755.

Відповідно до ст. 6 Закону N 755 державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, крім інших дій:

проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

передає органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб.

На підставі відомостей з реєстраційної картки, переданих державним реєстратором, підрозділ реєстрації та обліку платників податків не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей бере на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників податків, зборів (обов'язкових платежів).

Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків (юридичних осіб та самозайнятих осіб) підрозділ реєстрації та обліку платників податків передає списки платників податків, взятих на облік, до підрозділу податкової міліції для реалізації покладених законом повноважень та підтвердження місцезнаходження платників.

Керівник підрозділу податкової міліції за результатами розгляду списків платників податків, взятих на облік, приймає рішення про проведення заходів щодо підтвердження місцезнаходження платників-юридичних осіб, взятих на облік.

За результатами перевірки місцезнаходження платника податків - юридичної особи підрозділ податкової міліції у місячний строк від дня надходження списків платників податків, взятих на облік, передає підрозділу реєстрації та обліку платників податків довідку (додаток 2 до Положення N 336) про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків, у якій вказується фактичне місцезнаходження платника податків або зроблено висновок про неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника податків.

Якщо за результатами заходів (розділ 2.3 Методичних рекомендацій) щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою N 18-ОПП передбаченою додатком 17 до Порядку N 80 (при прийнятті такого рішення керівник ОДПС повинен врахувати висновки структурних підрозділів щодо доцільності направлення такого повідомлення якщо юридична особа задіяна у схемах ухилення від оподаткування, мінімізації податкових зобов'язань або незаконного формування від'ємного значення з ПДВ тощо).

Державний реєстратор у разі надходження від органу державної податкової служби повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням відповідно до п. 12 ст. 19 Закону N 755 направляє юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки (далі - ЄДР).

Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою, державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням.

Після отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням підрозділ реєстрації та обліку платників податків не пізніше наступного дня повідомляє про це відповідні структурні підрозділи органу ДПС.

Протягом десяти днів структурні підрозділи надають висновки щодо доцільності подання позову про прийняття судового рішення про припинення та документи (довідки), необхідні для звернення до суду (довідку про відсутність заборгованості, інформацію від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності тощо). За результатами розгляду висновків та після отримання витягу з ЄДР підрозділ реєстрації та обліку платників податків здійснює заходи, передбачені пунктом 6.2 Порядку N 110.

Якщо до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням внесено не за ініціативою органу державної податкової служби, то після отримання відомостей про внесення такого запису підрозділ реєстрації та обліку платників податків направляє запит на встановлення місцезнаходження платника податків до підрозділу податкової міліції та інформує про внесення такого запису підрозділи оподаткування юридичних осіб, погашення прострочених зобов'язань, податкового контролю юридичних осіб для упередження та виявлення фактів порушення податкового законодавства та ухилення від сплати податків.

2.2. Підготовка та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів щодо встановлення місцезнаходження платника податків

2.2.1. Встановлення відсутності платника податків під час проведення перевірки

У разі встановлення під час організації виїзної планової чи позапланової перевірки відсутності платника податків (посадових осіб платника податків) за місцезнаходженням або їх переховування, у той же день складається відповідний акт (довільної форми), який реєструється у спеціальному журналі реєстрації актів відповідно до встановленого порядку оформлення та реалізації матеріалів перевірок органами державної податкової служби (копія акта щодо невстановлення місцезнаходження платника податків згідно з до пп. 1.15 розділу 1 Методичних рекомендацій N 355 надається підрозділу обліку платників податків та підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб для зміни стану платника податків).

Не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, передається окремий запит (форму запиту передбачено Положенням N 336) про встановлення місцезнаходження платника податків.

Підрозділи податкового контролю юридичних осіб під час виходу за юридичною (фактичною) адресою платника у разі його незнаходження складають також акт обстеження приміщення (як в середині, так і ззовні) у довільної форми з обов'язковим зазначенням відповідності такого приміщення офісному (виробничому).

2.2.2. Встановлення відсутності платника податків під час направлення запитів

Пунктом 11.3 Порядку N 80 та пп. 5.2.4 п. 5.2 Порядку N 110 передбачено, що у разі коли орган державної податкової служби та пошта не можуть вручити платнику податків податкове повідомлення, податкові вимоги, довідку, свідоцтво, лист чи будь-який інший документ або повідомлення органу державної податкової служби у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням, то замість акта перевірки місцезнаходження платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа чи повідомлення платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності).

Така довідка складається працівником того структурного підрозділу органу державної податкової служби, яким надсилався (вручався) платнику податків документ або повідомлення, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, даних про розміщення податкового повідомлення або податкової вимоги на дошці податкових оголошень, або на підставі іншої інформації органу державної податкової служби.

Акт перевірки місцезнаходження платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками органів державної податкової служби, якщо до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням.

Відповідно до пункту 11.4 Порядку N 80 щодо кожного платника податків, за яким виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу державної податкової служби, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, затвердженою Положенням N 336. До Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб вносяться дані про подання запиту.

2.2.3. Дії структурних підрозділів перед направленням запитів до органів податкової міліції на встановлення місцезнаходження платника податків

Перед направленням запиту до органів податкової міліції про встановлення місцезнаходження платника податків відповідний структурний підрозділ органу ДПС проводить заходи, передбачені п. 3.1 розділу 3 Положення N 336, а саме:

шляхом спілкування (телефон, пошта, факс, виїзд за місцезнаходженням тощо) із платником податків з'ясовує його фактичне місцезнаходження (місце проживання);

за допомогою Єдиного банку даних платників податків встановлює місце проживання засновників і керівників платника податків та отримує інформацію стосовно інших платників податків, де зазначені особи є засновниками чи керівниками.

Згідно із пунктом 11.2 Порядку N 80 підрозділи органу державної податкової служби:

стосовно платників податків, якими не подано в зазначені терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму податкового зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового зобов'язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із скорочення податкового боргу з використанням права податкової застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші заходи.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні документальної перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, відповідальних та афілійованих осіб.

У разі підтвердження відсутності платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) структурний підрозділ органу ДПС готує у двох примірниках запит про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків та перший екземпляр якого передає підрозділу податкової міліції (додаток 1 до Положення N 336), а другий - підрозділу реєстрації та обліку платників податків для внесення даних про подання такого запиту до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб.

2.3. Дії підрозділів податкової міліції при отриманні запитів про встановлення місцезнаходження платника податків

Дії підрозділів податкової міліції при отриманні запитів про встановлення місцезнаходження платника податків передбачені розділом IV Положення N 336.

Підрозділи податкової міліції у ході здійснення заходів щодо встановлення місцезнаходження платників податків проводять перевірки та приймають рішення згідно з ст. 97 КПК України у разі встановлення фактів реєстрації юридичних осіб:

за винагороду або шляхом обману засновника;

на підставі неправдивих даних;

на громадян, які не знали або не могли знати про існування юридичної особи та свою участь у заснуванні і реєстрації юридичної особи;

з порушеннями, які не можна усунути;

без уявлення засновником мети та цілей створення підприємства;

без дійсного наміру і волевиявлення засновника щодо створення підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності, укладення статуту (правочину) без наміру створення правових наслідків, які ним обумовлені;

внаслідок домовленостей засновника з іншими зацікавленими особами;

на особу, яка не має необхідного обсягу цивільної дієздатності;

на особу, яка не має (не мала) практичної можливості здійснювати діяльність або керувати підприємством, впливати та контролювати як засновник діяльність підприємства;

засновник якої фактично не мав чи не вносив коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи, не формував такий капітал та не наділяв активами юридичну особу;

на особу, яка не брала участі у державній реєстрації юридичної особи або якій невідомий зміст установчих документів юридичної особи, місцезнаходження таких документів, печаток і штампів підприємства, свідоцтв про державну реєстрацію тощо;

на керівника та/або бухгалтера, якими не підписувалась та не подавалась податкова звітність, не укладались угоди, акти виконаних робіт, не призначались керівники юридичної особи, не приймались інші управлінські рішення;

на особу, яка фактично не має відношення до діяльності юридичної особи, не знає, де фактично знаходиться підприємство, бухгалтерсько-фінансові документи та керівний орган, або особу, яка категорично відмовляється від причетності до юридичної особи.

Після отримання від підрозділу податкової міліції матеріалів про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків та за наявності доказів здійснення "фіктивної" господарської діяльності керівником органу ДПС приймається рішення про:

зміну стану платника податків;

проведення юридичним підрозділом відповідної позовної роботи;

направлення матеріалів згідно зі ст. 112 КПК України за підслідністю до органів дізнання та слідства МВС України, СБУ України та прокуратури у випадку встановлення податковою міліцією при проведенні перевірки ознак злочину, передбачених КК України, які відповідно до кримінально-процесуального законодавства за підслідністю не підвідомчі слідчим органам податкової міліції, для перевірки викладених обставин у порядку ст. 97 КПК України.

III. Організація роботи щодо зняття з обліку платника податків за рішенням суду (господарського суду) про припинення платника податків

Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи передбачені ч. 2 ст. 38 Закону N 755, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - ч. 2 ст. 46 Закону N 755.

Відповідно до п. 8.6 Порядку N 80 та пп. 6.2.1 п. 6.2 Порядку N 110 якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі:

неподання протягом одного року до органів ДПС податкових декларацій, документів податкової звітності;

якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству;

наявності в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за вказаним місцезнаходженням;

наявності в органі ДПС передбачених законами інших підстав для постановлення судового рішення про припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, керівник органу ДПС приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до них.

Органи ДПС також можуть бути позивачами у суді щодо визнання банкрутом неплатоспроможного платника податків.

Згідно із пп. 6.2.2 п. 6.2 Порядку N 110 відповідальними за відбір платників податків, підготовку відповідного розпорядження та переліків платників податків, організацію робіт з підготовки матеріалів для подання позовів до суду є такі підрозділи органів ДПС:

оподаткування юридичних (фізичних) осіб - щодо платників податків, які не мають заборгованості перед бюджетом та не подають протягом одного року до органів ДПС податкових декларацій, документів податкової звітності;

реєстрації та обліку платників податків - щодо платників податків, стосовно яких до ЄДР внесено запис про відсутність юридичної особи за вказаним місцезнаходженням;

погашення прострочених податкових зобов'язань - щодо платників податків, які мають податкову заборгованість (борг), з метою визнання банкрутами (у тому числі щодо відсутніх боржників);

податкової міліції - щодо суб'єктів фіктивного підприємництва та платників податків, установчі документи яких суперечать чинному законодавству або містять неправдиві відомості, з метою визнання недійсними статутних документів таких платників податків;

податкового контролю юридичних осіб та/або податкової міліції - щодо платників податків, провадження діяльності яких суперечить установчим документам та законодавству.

Крім того, участь у підготовці матеріалів для подання позовів до суду є підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо:

платників податків, які не мають заборгованості перед бюджетом та не подають протягом одного року до органів ДПС податкових декларацій, документів податкової звітності;

суб'єктів фіктивного підприємництва та платників податків, установчі документи яких суперечать чинному законодавству або містять неправдиві відомості, з метою визнання недійсними статутних документів таких платників податків;

платників податків, провадження діяльності яких суперечить установчим документам та законодавству.

3.1. Звернення з позовною заявою про скасування державної реєстрації платника податків

Скасування державної реєстрації - це законодавчо встановлена підстава ліквідації суб'єкта господарювання, що є одним із шляхів припинення його діяльності з виключенням із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Чинним законодавством визначено, що діяльність суб'єкта господарювання припиняється у день внесення державним реєстратором відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Визначальною особливістю механізму скасування державної реєстрації за позовами органів державної податкової служби є його примусовість: суб'єкт господарювання втрачає свій статус не за власним бажанням, а на підставі рішення суду.

Відповідно до п. 17 ст. 11 Закону N 509 органам державної податкової служби надано право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Вказана норма Закону є підставою для організації ОДПС роботи із скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання та у подальшому виключення їх з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Якщо ОДПС звертається до суду з вимогою про припинення юридичної особи у зв'язку із здійсненням юридичною особою діяльності, забороненої законом, податковий орган повинен обґрунтувати, що заборонена законом діяльність юридичної особи спрямована саме на порушення правил оподаткування, зокрема, на навмисну несплату податків.

Збирання та підтвердження зазначених фактів здійснюється підрозділами податкового контролю юридичних осіб та податкової міліції органу ДПС.

Порядок дій структурних підрозділів органів ДПС під час підготовки та подачі позовних заяв про припинення суб'єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації) врегульовано Порядком N 106.

Засобами доказування фактів, визначених частиною 2 ст. 38 Закону N 755, є такі документи:

1. Для юридичних осіб:

а) витяг із ЄДР (із зазначенням ідентифікаційного коду, найменування, даних про місцезнаходження, засновників, організаційно-правової форми юридичної особи та інших відомостей про юридичну особу, передбачених відповідними формами запитів для отримання витягу) або, якщо юридична особа не включена до ЄДР, довідка про відсутність запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи та витяг з ЄДПОУ (із зазначенням аналогічних даних, що надаються із ЄДРПОУ);

б) копія статуту (витяг зі сторінок про юридичну особу, юридичну адресу, засновників, організаційну форму) у випадку, якщо діяльність юр. особи суперечить установчим документам (для товариства - статут або засновницький договір між учасниками; для установи - індивідуальний або спільний установчий акт, складений засновником (засновниками));

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності);

г) копія довідки про взяття підприємства на податковий облік;

д) копія останньої декларації про доходи;

е) акт про ненадання податкової звітності;

є) довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;

ж) довідка адресного бюро;

з) акт про невстановлення місцезнаходження за юридичною адресою;

и) копія повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (Форма N 18-ОПП);

і) перелік взятих на облік в органах ДПС рахунків юридичної особи, відкритих у фінансових установах;

ї) копія листа МРЕВ ДАІ;

й) копія листа БТІ;

к) зворотний бік облікової картки платника податків (дозволяє побачити стан сплати податків платником податків);

л) копії листів до ВПМ платника податків тощо;

м) документи, що підтверджують постійне провадження діяльності, що суперечить установчим документам або заборонена законом (угоди, документальні підтвердження їх реалізації, письмові пояснення учасників юридичної особи, довідки (листи) органів державної влади або управління, акт перевірки, судові рішення, якими встановлено факт недійсності укладених та реалізованих угод з підстав суперечності закону або установчим документам (за їх наявності), тощо).

Зазначені документи надаються до юридичних підрозділів підрозділами оподаткування юридичних осіб, реєстрації та обліку платників податків органів ДПС, податкової міліції, погашення прострочених податкових зобов'язань та іншими зацікавленими структурними підрозділами.

2. Для фізичних осіб - підприємців:

а) витяг із ЄДР якщо особа включена до ЄДР або довідка про відсутність запису в ЄДР про реєстрацію фізичної особи - підприємця;

б) акти обстеження;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г) копія довідка про взяття на податковий облік;

д) копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності в обліковій справі платника податків) або дані з ДРФО про реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі із зазначенням ідентифікаційного номера;

е) копія реєстраційної картки (за наявності в обліковій справі платника податків);

є) копія паспорту (за наявності);

ж) акт про неподання податкової звітності;

з) довідка ОДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом;

и) довідка з адресного бюро;

і) копія останньої декларації про доходи;

ї) зворотній бік облікової картки платника податків (дозволяє побачити стан сплати податків платником податків);

й) копії листів до ВПМ платника податків тощо.

Зазначені документи надаються до юридичних підрозділів підрозділами оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, реєстрації та обліку платників податків органів ДПС, податкової міліції, погашення прострочених податкових зобов'язань та іншими зацікавленими структурними підрозділами.

Постанови, ухвали та рішення суду (господарського суду) щодо справ про припинення платників податків чи їх копії не пізніше наступного робочого дня після отримання в обов'язковому порядку передаються до підрозділу реєстрації та обліку платників податків для внесення даних до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб та подальшого формування реєстраційної частини облікової справи платника податків.

У разі отримання структурним підрозділом органу ДПС інформації про наявність судових справ, за результатами розгляду яких можуть бути прийняті рішення про припинення, скасування державної реєстрації або визнання недійсними установчих документів платника податків, та не участь або не залучення органу ДПС до розгляду такої справи, така інформація у вигляді службової записки протягом трьох робочих днів надається до юридичного підрозділу. Водночас така інформація надається до підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань, підрозділу обліку та звітності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб, підрозділу податкової міліції, які надають до юридичного підрозділу висновки щодо доцільності участі органу ДПС у такій судовій справі. За результатами вивчення матеріалів юридичний підрозділ інформує керівника органу ДПС та надає пропозиції щодо необхідності та порядку залучення органу ДПС до розгляду такої судової справи (пп. 6.2.9 п. 6.2 Порядку N 110).

У разі отримання структурним підрозділом органу ДПС інформації про наявність судового рішення про припинення суб'єкта господарювання, та незалучення органу ДПС до розгляду такої справи, така інформація в письмовому порядку в той же день надається юридичному підрозділу для надання пропозицій керівнику щодо можливості оскарження такого рішення.

3.2. Банкрутство та ліквідація боржника

Органи державної податкової служби з метою забезпечення надходжень до державного бюджету та погашення податкового боргу відповідно до ст. 1 ГПК України мають право звертатися до господарських судів із заявами про визнання боржника банкрутом.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють процедури банкрутства або відновлення платоспроможності боржника є Закон N 2343, ГПК України, ГК України, ЦК України та інші нормативно-правові акти.

Справи про банкрутство ініціюються органами державної податкової служби відповідно до Закону N 2343 з урахуванням положень таких статей:

ст. 6 - заява подається, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

ст. 52 - заява подається, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за місцезнаходженням або у разі ненадання боржником протягом року до органів ДПС згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань (спрощена процедура).

На підставі ст. 14 Закону N 2343 органи ДПС можуть виступати як конкурсні кредитори та приєднуватись зі своїми кредиторським вимогами. Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подають до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника та документи, що їх підтверджують.

Порядок дій структурних підрозділів органів ДПС при зверненні до суду із заявами про визнання боржників банкрутами, визнання банкрутом відсутнього боржника та приєднання з кредиторськими вимогами до справ про визнання боржника банкрутом передбачено Порядком N 353.

Крім того, Методичними рекомендаціями N 72 передбачено порядок дій структурних підрозділів під час підготовки доказової бази у вказаній категорії справ.

3.3. Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом

Відповідно до п. 9 ст. 39 Закону N 755 державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня від дати надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку.

Відповідно до пп. 6.2.8 п. 6.2 Порядку N 110 у разі отримання відомостей про державну реєстрацію припинення за рішенням суду про визнання банкрутом юридичної особи або фізичної особи - підприємця підрозділ реєстрації та обліку платників податків обробляє відомості з ЄДР, що надійшли від державного реєстратора, проводить заходи для виключення платника податків із всіх податкових реєстрів, надсилає до фінансових установ листи про наявність запису про припинення в ЄДР та передає інформацію про припинення до підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань, підрозділу обліку та звітності, підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб та інших структурних підрозділів органу ДПС.

IV. Анулювання свідоцтва платника ПДВ

Згідно зі статтею 2 Закону N 168 платником ПДВ може бути будь-яка особа, яка здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за добровільним рішенням як платник цього податку.

Реєстрація такої особи платником ПДВ передбачає дотримання вимог, установлених Конституцією України та законами України. При цьому окремі несумлінні платники податків зловживають правами при здійсненні діяльності і звітуванні, що підтверджується наявною судовою практикою.

Одним із наслідків зловживання правами, недобросовісної поведінки та невиконання положень Закону N 168 для платника податку є анулювання реєстрації як платника ПДВ (свідоцтва платника ПДВ) за ініціативою податкового органу.

Анулювання реєстрації платника податку на додану вартість як за ініціативою органу ДПС, так і ініціативою платника податку, здійснюється згідно з п. 9.8 ст. 9 Закону N 168 та п. 25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 N 79.

Так, згідно з п. 9.8 ст. 9 Закону N 168 реєстрація діє до дати анулювання, що відбувається у випадках, якщо:

а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону більше двадцяти чотирьох календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним підпунктом;

б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);

в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;

г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно до цього Закону спеціальний режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені у статтях 6 та 81 цього Закону;

ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання;

д) установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними;

е) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням.

4.1. Прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ

Податковий орган зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "б" - "е" п. 9.8 Закону N 168.

Таке рішення може бути прийняте за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей):

- інформації ліквідатора чи ліквідаційної комісії про закінчення роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора) платника податку, оголошеного банкрутом (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- судового рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- заяви про припинення платника податків за формою N 8-ОПП (додаток 8 до Порядку N 80);

- будь-якого іншого повідомлення платника податку, уповноваженого ним органу чи особи щодо прийняття рішення про припинення платника податку за власним бажанням (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо: рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної особи в процесі припинення чи фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- повідомлення державного реєстратора чи відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (пп. "б" п. 9.8 ст. 9);

- Свідоцтва або корінця Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ставкою єдиного податку 10 відсотків (пп. "в" п. 9.8 статті 9);

- документа про застосування інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені Законом (пп. "в" п. 9.8 статті 9);

- судового рішення про анулювання податкової реєстрації чи Свідоцтва, про звільнення від сплати податку на додану вартість (пп. "в" п. 9.8 статті 9);

- документа, який свідчить, що згідно з відповідним законодавчим актом особа, яка зареєстрована як платник податку на додану вартість, звільняється від сплати цього податку, не є платником податку або не має права на збереження статусу платника податку (пп. "в" п. 9.8 статті 9);

- інформації органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про смерть фізичної особи - підприємця (пп. "в" п. 9.8 статті 9);

- судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою;

- судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою;

- судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності;

- інформації щодо рішення органів реєстрації актів цивільного стану про оголошення фізичної особи - підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру (пп. "в" п. 9.8 ст. 9);

- Свідоцтва або корінця Свідоцтва, яким підтверджується закінчення терміну дії Свідоцтва (пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону);

- документа, який підтверджує закінчення строку, на який було створено платника податку, укладено договір про спільну діяльність, угоду про розподіл продукції (пп. "в" п. 9.8 ст. 9 Закону);

- Свідоцтва або іншого документа про реєстрацію або обрання платником податку відповідно до Закону спеціального режиму оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в статті 6 та статті 81 Закону (пп. "г" п. 9.8 ст. 9);

- акта або довідки підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про неподання платником податку податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (пп. "г" п. 9.8 ст. 9);

- реєстру (переліку) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за дванадцять послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність у таких деклараціях (податкових розрахунках) оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9);

- повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру, відомостей з ЄДРПОУ чи інших державних реєстрів, якими підтверджується припинення (ліквідація) юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, представництва нерезидента (пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9);

- судового рішення, повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної реєстрації платника податку або визнання недійсними змін до установчих документів (пп. "ґ" п. 9.8 ст. 9);

- судового рішення, повідомлення державного реєстратора відомостей з Єдиного державного реєстру щодо визнання недійсними установчих документів (пп. "д" п. 9.8 ст. 9);

- повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням (пп. "е" п. 9.8 ст. 9).

Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за ініціативою податкового органу оформляється актом про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою N 6-ПДВ (додаток 5 до Положення N 79). Такий акт складається у двох примірниках відповідною комісією та затверджується керівником (заступником керівника) податкового органу.

Склад комісії затверджується розпорядженням відповідного органу ДПС, головою комісії призначається заступник керівника органу ДПС, який відповідно до розподілу обов'язків є куратором підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб, або керівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб.

Дата затвердження акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість вважається днем прийняття такого рішення.

У разі неподання платником податків заяви про анулювання реєстрації за наявності законодавчих підстав для такого анулювання, пропозиції та відповідні матеріали комісії з анулювання реєстрації платників ПДВ надають:

1) підрозділи реєстрації та обліку платників податків щодо платників ПДВ:

які ліквідуються за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);

які ліквідовані або термін дії Свідоцтва про реєстрацію платника податку яких закінчився (дія яких припинена);

установчі документи яких за рішенням суду визнані недійсними (у разі надходження відповідних відомостей з ЄДР або рішення суду до такого підрозділу);

щодо яких в ЄДР зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням;

2) підрозділи погашення податкових зобов'язань щодо платників ПДВ, які оголошені банкрутами та щодо яких закінчує роботу ліквідаційна комісія;

3) підрозділи оподаткування юридичних (фізичних) осіб щодо платників, які:

є юридичними особами та зареєстровані як платники єдиного податку за ставкою 10 відсотків або платників податків, які стають суб'єктами інших спрощених систем оподаткування, що визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від встановлених Законом;

не надають податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних податкових місяців;

подають декларацію з податку на додану вартість, яка свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців;

звільнені від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;

обирають спеціальний режим оподаткування за ставками іншими, ніж зазначені у статтях 6 та 81 Закону.

4) підрозділи податкової міліції та/або юридичні підрозділи щодо платників ПДВ, установчі документи яких за рішенням суду визнані недійсними (у разі надходження рішення суду до такого підрозділу).

Стосовно кожного платника податків, реєстрація якого підлягає анулюванню, відповідним підрозділом готується проект акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, який разом з документами, що підтверджують наявність підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, передається до комісії з проведення анулювання реєстрації платників податку на додану вартість.

Комісія розглядає надані пропозиції та приймає рішення щодо анулювання реєстрації платників податку на додану вартість.

Якщо комісією приймається рішення про відсутність підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою органу ДПС або необхідність доукомплектування документів, такі документи повертаються до підрозділу, який їх готував.

Якщо комісією приймається рішення про наявність підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу, голова та члени комісії підписують акт про анулювання реєстрації та подають його на затвердження керівнику органу ДПС.

У день затвердження акт про анулювання реєстрації (у двох примірниках) разом із підтверджуючими документами передається комісією з анулювання до відповідного підрозділу для:

реєстрації у Журналі обліку актів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за ф. N 6-РЖ. Номер акта відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі;

направлення одного примірника акта платнику податків (не пізніше наступного робочого дня після його затвердження) за місцезнаходженням (місцем проживання) такої особи, указаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення такої особи - за місцезнаходженням комісії;

передачі другого примірника акта про анулювання реєстрації платнику податків разом із підтверджуючими документами (не пізніше наступного робочого дня після його затвердження) до підрозділу реєстрації та обліку платників податків для проведення дій, відповідно до п. 4.36 Порядку N 110.

4.2. Повідомлення платника податків про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Не пізніше наступного робочого дня після внесення запису про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість до Реєстру платників податку на додану вартість один примірник акта надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, указаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) такої особи - за місцезнаходженням комісії.

Примірник акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість вважається надісланим (врученим) платнику податку на додану вартість, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податку чи представнику платника.

Не підлягає направленню поштою (врученню) примірник акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у разі, якщо анулювання здійснено на підставі пп. "е" п. 9.8 Закону N 168.

Якщо орган ДПС або пошта не може вручити платнику податку примірник акта про анулювання реєстрації у зв'язку:

з незнаходженням посадових осіб;

їх відмовою прийняти такий акт;

відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку, то працівник відповідного підрозділу на підставі інформації загального відділу (канцелярії) або іншої інформації оформляє відповідну довідку, в якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення акта про анулювання.

Зазначена довідка складається відповідно до пункту 2.1.7.9 Типової інструкції з діловодства та примірник акта передаються до підрозділу реєстрації та обліку платників податків (по юридичних особах) чи підрозділу оподаткування фізичних осіб (по фізичних особах - підприємцях) для зберігання в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.

Відповідно до п. 35 Положення N 79 для інформування платників податку Державна податкова адміністрація України не пізніше 2, 12 та 22 числа кожного місяця оприлюднює на web-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua):

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва або Спеціального свідоцтва, дати його початку дії;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку на додану вартість за заявою платника податку або з ініціативи органів державної податкової служби чи рішенням суду, а саме: про анульовані Свідоцтва та Спеціальні свідоцтва платників податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат, причин та підстав для анулювання свідоцтв.

Якщо за ініціативою органу державної податкової служби анульовано реєстрацію особи як платника податку на додану вартість або виключено особу з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та анульовано видане їй Спеціальне свідоцтво, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати отримання такою особою відповідного акта про анулювання. Якщо відомості про таке анулювання були оприлюднені відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону N 168 та пункту 35 Положення N 79 раніше, ніж особа отримала відповідний акт про анулювання, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати такого оприлюднення (п. 36 Положення N 79).

Порядок оприлюднення інформації на web-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua) передбачений розпорядженням ДПА України від 18.08.2005 N 177-р "Про оприлюднення на web-сайті інформації" (зі змінами та доповненнями).

 

Заступник директора
Юридичного департаменту  

 
С. О. Міняйло 

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.