Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

Надрукувати документ
19.07.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 квітня 2011 року N 236

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

(Витяг)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної податкової служби України
від 10 травня 2012 року N 390

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" з метою впровадження єдиного порядку направлення та обліку запитів на проведення зустрічних звірок, оформлення, накопичення та реалізації їх матеріалів органами державної податкової служби наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (додаються).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 01.10.2008 р. N 622 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податковою законодавства".

3. Вилучити:

3.1. абзаци четвертий, сьомий, десятий і одинадцятий пункту першого наказу ДПА України від 11.09.2008 р. N 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення", у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

3.2. абзаци четвертий - десятий підпункту 3.1.4 підпункту 3.1 пункту 3 розділу I та розділ III Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень, затверджених наказом ДПА України від 11.09.2008 р. N 584, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять перший розділу I вважати абзацами четвертим - чотирнадцятим.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України  

В. Ю. Захарченко 

 

 

Додаток 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою впровадження єдиного порядку направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами державної податкової служби.

1.2. При організації та проведенні зустрічних звірок необхідно керуватись вимогами Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" та іншими нормативно-правовими актами.

2. Відбір суб'єктів господарювання для здійснення зустрічних звірок

2.1. Для проведення зустрічних звірок відбираються суб'єкти господарювання (контрагенти платника податків), щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

2.2. Необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів державної податкової служби України (АІС ДПА України, Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту, Єдиний реєстр податкових накладних тощо), а також аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т. ч. від підрозділів податкової міліції тощо) або зовнішніх джерел (у т. ч. від платників податків), які свідчать (можуть свідчити) про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

2.3. При відборі для проведення зустрічних звірок (крім здійснення перевірок достовірності декларування сум бюджетного відшкодування ПДВ) особливу увагу слід звернути на таких суб'єктів господарювання:

  • 2.3.1. що мають стан, відмінний від нульового, зокрема: 3 "прийнято рішення про припинення", 4 "порушено провадження у справі про банкрутство", 5 "порушено провадження у справі про припинення", 7 "до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність підтвердження відомостей", 8 "до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність за місцезнаходженням", 9 "направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням", 14 "визнано банкрутом", 18 "триває процедура припинення, надана довідка про відсутність заборгованості", 19 "триває процедура припинення (довідка про відсутність заборгованості недійсна)", 21 "ліквідаційна процедура за рішенням (постановою) суду", 28 "триває процедура припинення (направлені заперечення органу ДПС)", 31 "триває спрощена процедура припинення", щодо відносин з якими існує ймовірність побудови схем мінімізації (ухилення від сплати) податкових зобов'язань (сума ПДВ за операціями з такими суб'єктами господарювання за податковий період становить більше 50,0 тис. грн.);
  • 2.3.2. щодо яких встановлено факти, які свідчать (можуть свідчити) про здійснення суб'єктом господарювання фіктивної діяльності за ознаками, визначеними у статті 551 Господарського кодексу України;
  • 2.3.3. щодо яких існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань (у сумі більше 50,0 тис. грн. за податковий період);
  • 2.3.4. по відносинах з якими платник податків задекларував у істотних обсягах коригування сум податкових зобов'язань (податкового кредиту) з податку на додану вартість та/або доходів (валових доходів)/витрат (валових витрат) з податку на прибуток (податку на доходи фізичних осіб), зокрема, у зв'язку із здійсненням коригування кількісних та/або вартісних обсягів продажу у сумі більше 500,0 тис. грн. за податковий період (щодо фізичних осіб - підприємців - у сумі більше 250,0 тис. гривень);
  • 2.3.5. щодо яких є інформація про використання схем мінімізації (ухилення) від сплати податків та необхідність дослідження проходження товарів (робіт) через покупців (постачальників) від виробника (імпортера) до кінцевого споживача з метою підтвердження або спростування такої інформації;
  • 2.3.6. з якими платником податків вчинено правочини, стосовно яких

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.3 згідно з наказом
 Державної податкової служби України від 10.05.2012 р. N 390)

2.4. Не направляються запити на проведення зустрічних звірок щодо контрагентів - великих платників податків, включених до Реєстру великих платників податків на відповідний рік, сума ПДВ за операціями з якими за податковий період становить менше 50,0 тис. грн.

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.4 згідно з наказом
 Державної податкової служби України від 10.05.2012 р. N 390)

3. Направлення запитів на проведення зустрічних звірок

3.1. З метою проведення зустрічної звірки орган ДПС, що ініціює проведення такої звірки (далі - орган ДПС - ініціатор) надсилає органу ДПС, на обліку в якому перебуває суб'єкт господарювання (далі - орган ДПС-виконавець), Запит про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (додаток 1) за допомогою Інформаційної системи "Зустрічні звірки" (далі - ІС "Зустрічні звірки").

Такий запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку.

Слід врахувати, що форма запиту є примірною та заповнюється залежно від наявних даних про платника податків та/або суб'єкта господарювання, виду здійснених господарських операцій та їх документального підтвердження.

Недотримання органом ДПС - ініціатором примірної форми запиту не є підставою для відмови органом ДПС - виконавцем у здійсненні зустрічної звірки.

При цьому з метою забезпечення результативності та оперативності проведення зустрічної звірки орган ДПС - ініціатор повинен максимально чітко та повно навести у запиті інформацію щодо здійснених господарських операцій платника податків із суб'єктом господарювання та навести повний і чіткий перелік питань, дослідити які необхідно при проведенні зустрічної звірки для з'ясування реальності здійснених операцій та повноти їх відображення в обліку платника податків.

Зустрічна звірка може бути проведена органом ДПС - ініціатором самостійно у разі коли суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тому самому органі ДПС, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

3.2. Отриманий органом ДПС - виконавцем запит реєструється як вхідна кореспонденція у загальному порядку.

З метою спрощення процедури проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання (особливо тих, які віднесені до категорії великих платників податків) за наявності інформації, зазначеної у запиті органу ДПС - ініціатора, та її документального підтвердження, орган ДПС - виконавець протягом трьох робочих днів проводить на їх підставі зустрічну звірку та складає Довідку про результати проведення зустрічної звірки відповідно до підпункту 4.6 пункту 4 Методичних рекомендацій.

При цьому інформація на запит та її документальне підтвердження можуть бути наявними в органі ДПС - виконавця у зв'язку із направленням суб'єктом господарювання за місцем реєстрації інформації відповідно до вимог статей 72 та 73 глави 7 розділу II та інших норм Кодексу, за результатами попередньо проведених звірок (перевірок) та отриманих відповідних документів суб'єкта господарювання тощо.

У разі відсутності в органі ДПС - виконавця запитуваної інформації та її документального підтвердження, такий орган протягом 2-х робочих днів з дня отримання запиту надсилає завірений печаткою Запит про надання інформації та її документального підтвердження (додаток 2) суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному (уповноваженому) представникові під розписку. Такий запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку.

3.3. Обов'язок здійснення відповідних заходів (направлення запитів, повторних запитів, здійснення моніторингу відповідей, що надходять, тощо) з метою забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення зустрічних звірок, у тому числі і по ланцюгу проходження ТМЦ (робіт, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) покладається на орган ДПС - ініціатора. При цьому обов'язок направлення запиту на адресу суб'єкта господарювання та забезпечення проведення зустрічної звірки покладається на орган ДПС - виконавця, в якому такий суб'єкт господарювання перебуває на обліку (крім випадків, визначених у абзаці шостому п. 3.1 Методичних рекомендацій).

3.4. З метою забезпечення належного контролю за повнотою та своєчасністю вжиття заходів щодо завершення всіх звірок суб'єктів господарювання керівник структурного підрозділу, який ініціював їх проведення (надсилав запити на проведення таких звірок до інших органів ДПС), забезпечує щоквартальне (станом на останній робочий день кварталу) проведення інвентаризації виконання направлених запитів на проведення зустрічних звірок за допомогою ІС "Зустрічні звірки".

За результатами інвентаризації по непроведених (незакінчених) звірках за письмовим поданням керівника такого структурного підрозділу щодо доцільності вжиття додаткових заходів з метою забезпечення подальшого проведення таких звірок чи припинення їх проведення із відповідним обґрунтуванням причин керівником органу ДПС або його заступником приймається письмове рішення.

Рішення про недоцільність подальшого проведення (ініціювання проведення) зустрічних звірок може бути прийнято, зокрема, у зв'язку із ліквідацією платника податків (суб'єкта господарювання) при отриманні наявної в органі ДПС - виконавця інформації щодо такої звірки, підтвердження у повному обсязі господарських відносин платника податків із суб'єктом господарювання по першому ланцюгу проходження ТМЦ (робіт, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) за відсутності сумнівів (на підставі баз даних органів ДПС) щодо їх подальшого проходження від виробника (імпортера) до кінцевого споживача тощо.

4. Проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів

4.1. Зустрічні звірки проводяться органом ДПС - виконавцем або органом ДПС - ініціатором - у випадках, встановлених пунктом 3.1 Методичних рекомендацій.

4.2. У разі необхідності до проведення зустрічних звірок органом ДПС - виконавцем можуть залучатися працівники інших органів ДПС (у тому числі органу ДПС - ініціатора) за погодженням з керівниками цих органів, про що видається відповідний наказ.

4.3. При отриманні запиту про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання структурний підрозділ органу ДПС, визначений керівником (заступником керівника) органу ДПС, відповідальним за її проведення (далі - відповідальний підрозділ), у той самий день проводить аналіз інформації та документального її підтвердження, які містяться в інформаційних базах органу ДПС та справі суб'єкта господарювання.

4.4. У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання (далі - Акт) (додаток 3), реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання Довідки про результати проведення зустрічної звірки) (далі - Журнал реєстрації довідок/актів) (додаток 4) та вживає відповідних заходів, передбачених актами ДПС України.

При подальшому залученні суб'єкта господарювання (посадових осіб суб'єкта господарювання) до проведення зустрічної звірки відповідальний підрозділ органу ДПС забезпечує проведення такої звірки.

4.5. При отриманні від суб'єкта господарювання (у встановлений статтею 73 Кодексу термін) інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження відповідальний підрозділ проводить зустрічну звірку суб'єкта господарювання протягом 3 робочих днів з дня, наступного за днем отримання такої інформації та її документального підтвердження.

4.6. За результатами проведення зустрічної звірки складається Довідка про результати проведення зустрічної звірки (далі - Довідка) (додаток 5) у двох примірниках та реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів не пізніше останнього робочого дня терміну, відведеного для проведення зустрічної звірки відповідно до пункту 3.2 або 4.5 Методичних рекомендацій.

4.7. Довідка підписується та вручається суб'єкту господарювання у порядку, передбаченому пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок", не пізніше наступного робочого дня від дати її складання. 

4.8. У разі відмови суб'єкта господарювання (законного чи уповноваженого представника) від підписання Довідки (неявки для підписання) посадовими особами органу ДПС складається відповідний акт в довільній формі, що засвідчує факт такої відмови (неявки), та реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів.

5. Передача результатів проведеної зустрічної звірки

5.1. Електронні копії підписаного керівником (заступником керівника) органу ДПС супровідного листа про результати проведення зустрічної звірки, складеної Довідки/Акта, інших документів та наданих суб'єктом господарювання матеріалів не пізніше наступного робочого дня від дати їх складання надсилаються до органу ДПС - ініціатора за допомогою ІС "Зустрічні звірки".

У разі непідтвердження господарських відносин із суб'єктом господарювання зазначені матеріали (один примірник складених працівниками органу ДПС Довідки/Акта та належним чином завірені копії отриманих від суб'єкта господарювання матеріалів) одночасно із направленням електронних копій надсилаються органу ДПС - ініціатору поштою із повідомленням про вручення, при цьому отримана від суб'єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження залишається органу ДПС - виконавцю.

У разі неможливості проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання разом із Актом органу ДПС - ініціатору надсилаються належним чином засвідчені копії наявних матеріалів, що підтверджують цей факт, матеріалів щодо вжитих заходів з метою проведення зустрічної звірки, а також інших наявних в органі ДПС матеріалів, що мають або можуть мати відношення до питань запиту і не підтверджують дані платника податків, наведені у такому запиті.

5.2. Отримана від суб'єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження в подальшому використовується для проведення зустрічних звірок та повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб'єкта господарювання при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб'єкта господарювання із метою підтвердження повноти відображення результатів здійснених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

6. Алгоритм направлення запитів на проведення зустрічних звірок, їх обліку та опрацювання, внесення даних та передача результатів проведених зустрічних звірок

6.1. Направлення запитів на проведення зустрічних звірок, їх автоматизований облік, зберігання та опрацювання, а також направлення відповідей на такі запити здійснюється за допомогою ІС "Зустрічні звірки".

6.2. Порядок використання ІС "Зустрічні звірки" доводиться окремим листом ДПА України.

7. Реалізація матеріалів проведеної зустрічної звірки

7.1. Результати проведеної зустрічної звірки суб'єкта господарювання підлягають врахуванню в результатах перевірки платника податків органом ДПС - ініціатором та долучаються до матеріалів такої перевірки.

7.2. При отриманні матеріалів зустрічної звірки після закінчення перевірки платника податків орган ДПС - ініціатор:

у разі підтвердження реальності здійснення господарських відносин із суб'єктом господарювання (їх виду, обсягу, якості, розрахунків тощо) - долучає матеріали зустрічної звірки до матеріалів перевірки;

у разі непідтвердження реальності здійснення господарських відносин із суб'єктом господарювання (їх виду, обсягу, якості, розрахунків тощо) - здійснює заходи щодо проведення документальної позапланової перевірки такого платника податків з урахуванням вимог Кодексу.

 

Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб ДПА України 

В. М. Андрухів 

 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.