Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів 

 

 

 

 

 

 

Приклади розрахунку вартості вибуття запасів за методами оцінки вибуття запасів

Приклад 1. Розрахунок за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

N з/п 

Показник (група/вид запасів) 

Залишок на початок місяця 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець місяця 

кіль кість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

Запаси А 

 

 

 

11.01 

10 

30 

300 

 

 

 

 

10 

30 

300 

Усього за січень 

 

 

 

 

10 

300 

 

 

 

 

10 

300 

Запаси А 

10 

30 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

30 

300 

Запаси Б 

 

 

 

09.02 

15 

33 

495 

 

 

 

 

15 

33 

495 

Усього за лютий 

10 

300 

 

15 

495 

 

 

 

 

25 

795 

Запаси А 

10 

30 

300 

 

 

 

 

10.03 

30 

270 

30 

30 

Запаси Б 

15 

33 

495 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

33 

495 

Усього за березень 

25 

795 

 

 

 

 

 

270 

16 

525 

Запаси А 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

10 

Запаси Б 

15 

33 

495 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

33 

495 

11 

Запаси В 

 

 

 

14.04 

20 

39 

780 

 

 

 

 

20 

39 

780 

12 

Усього за квітень 

16 

525 

 

20 

780 

 

 

 

 

36 

1305 

13 

Запаси А 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

14 

Запаси Б 

15 

33 

495 

 

 

 

 

10.05 

15 

33 

495 

15 

Запаси В 

20 

39 

780 

 

 

 

 

10.05 

15 

39 

585 

39 

195 

16 

Усього за травень 

36 

1305 

 

 

 

 

 

30 

1080 

225 

17 

Запаси А 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

18 

Запаси В 

39 

195 

 

 

 

 

21.06 

39 

195 

 

 

 

19 

Запаси Г 

 

 

 

19.06 

45 

35 

1575 

23.06 

34 

35 

1190 

11 

35 

385 

20 

Усього за червень 

225 

 

45 

1575 

 

39 

1385 

12 

415 

 

Приклад 2. Розрахунок за методом середньозваженої собівартості

N з/п 

Показник (група/вид запасів) 

Залишок на початок місяця 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець місяця 

кіль кість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кіль кість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кіль кість 

вартість за одиницю 

сума 

кіль кість 

середньозважена вартість одиниці запасів на кінець місяця 

сума 

Запаси Д 

 

 

 

11.01 

10 

30 

300 

 

 

 

 

10 

30 

300 

Усього за січень 

 

 

 

 

10 

30 

300 

 

 

 

 

10 

30 

300 

Запаси Д 

10 

30 

300 

09.02 

15 

33 

495 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси Д 

 

 

 

25.02 

10 

32 

320 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за лютий 

10 

30 

300 

 

25 

815 

 

 

 

 

35 

31.861) 

1115 

Запаси Д 

35 

31,86 

1115 

 

 

 

 

10.03 

31,86 

286,74 

 

 

 

Усього за березень 

35 

31,86 

1115 

 

31,86 

286,74 

26 

31,86 

828,26 

 

У разі, якщо оцінка вибуття запасів здійснюється за середньозваженою собівартістю на кінець звітного періоду

Запаси Д 

26 

31,86 

828,26 

 

 

 

 

05.04 

20 

34,98 

699,6 

 

 

 

Запаси Д 

 

 

 

14.04 

20 

39 

780 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 

10 

34,98 

349,8 

 

 

 

11 

Запаси Д 

 

 

 

20.04 

45 

35 

1575 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

15 

34,98 

524,7 

 

 

 

13 

Усього за квітень 

26 

31,86 

828,26 

 

65 

2355 

 

45 

34,98 

1574,1 

46 

34,982) 

1609,16 

 

У разі, якщо оцінка кожної операції з вибуття запасів оцінюється за середньозваженою собівартістю на дату операції

14 

Запаси Д 

26 

31,86 

828,26 

 

 

 

 

05.04 

20 

31,86 

637,2 

 

 

 

15 

Запаси Д 

 

 

 

14.04 

20 

39 

780 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 

10 

37,343) 

373,4 

 

 

 

17 

Запаси Д 

 

 

 

20.04 

45 

35 

1575 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

15 

35,624) 

534,3 

 

 

 

19 

Усього за квітень 

21 

31,86 

828,26 

 

65 

2355 

 

45 

1544,9 

46 

35,62 

1638,36 

 

____________
1) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на кінець лютого

300 + (15 * 33) + (10 * 32) 

 

______________________ 

= 31,86 

10 + 25 

 

 

2) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на кінець квітня

828,26 + (20 * 39) + (45 * 35) 

 

_________________________ 

= 34,98 

26 + 65 

 

 

3) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції 16.04

828,26 + (20 * 39) - (20 * 31,86) 

 

___________________________ 

= 37,34 

26 + 20 - 20 

 

 

4) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції 30.04

828,26 + (20 * 39) + (45 * 35) - (10 * 37,34) - (20 * 31,86) 

 

_________________________________________________ 

= 35,62 

26 + 20 - 20 + 35 

 

 

Приклад 3. Розрахунок за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

N з/п 

Показник (група/вид запасів) 

Залишок на початок місяця 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець місяця 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

Партія 1 

 

 

 

11.01 

10 

30 

300 

 

 

 

 

10 

30 

300 

Усього за січень 

 

 

 

 

10 

300 

 

 

 

 

10 

300 

Партія 1 

10 

30 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

30 

300 

Партія 2 

 

 

 

09.02 

15 

33 

495 

 

 

 

 

15 

33 

495 

Усього за лютий 

10 

300 

 

15 

495 

 

 

 

 

25 

795 

Партія 1 

10 

30 

300 

 

 

 

 

10.03 

30 

270 

30 

30 

Партія 2 

15 

33 

495 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

33 

495 

Усього за березень 

25 

795 

 

 

 

 

 

270 

16 

525 

Партія 1 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

30 

10 

Партія 2 

15 

33 

495 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

33 

495 

11 

Партія 3 

 

 

 

14.04 

20 

39 

780 

 

 

 

 

20 

39 

780 

12 

Усього за квітень 

16 

525 

 

20 

780 

 

 

 

 

36 

1305 

13 

Партія 1 

30 

30 

 

 

 

 

10.05 

30 

30 

14 

Партія 2 

15 

33 

495 

 

 

 

 

10.05 

15 

33 

495 

15 

Партія 3 

20 

39 

780 

 

 

 

 

10.05 

14 

39 

546 

39 

234 

16 

Усього за травень 

36 

1305 

 

 

 

 

 

30 

1071 

234 

17 

Партія 3 

39 

234 

 

 

 

 

21.06 

39 

234 

18 

Партія 4 

 

 

 

19.06 

45 

35 

1575 

 

33 

35 

1155 

12 

35 

420 

19 

Усього за червень 

234 

 

45 

1575 

 

39 

1389 

12 

420 

 

Приклад 4. Розрахунок за методом нормативних затрат

N з/п 

Показник (група/вид запасів) 

Залишок на початок місяця 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець місяця 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

дата 

кількість 

вартість одиницю 

сума 

дата 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

кількість 

вартість за одиницю 

сума 

Запаси Д 

 

 

 

09.01 

15 

33 

495 

 

 

 

 

25 

33,5 

837,5 

Запаси Д 

 

 

 

25.01 

10 

33 

330 

 

 

 

 

 

 

 

Доведення до фактичної собівартості 

 

 

 

 

25 

0,5 

12,5 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за січень 

 

 

 

 

25 

 

837,5 

 

 

 

 

25 

 

837,5 

Запаси Д 

25 

33,5 

837,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

10.02 

25 

33,5 

837,5 

 

 

 

Доведення до фактичної собівартості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за лютий 

25 

33,5 

837,5 

 

 

 

 

 

25 

33,5 

837,5 

 

 

 

Запаси Д 

 

 

 

14.03 

30 

33 

990 

 

 

 

 

32 

160 

10 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

16.03 

10 

33 

330 

 

 

 

11 

Запаси Д 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 

15 

33 

495 

 

 

 

12 

Доведення до фактичної собівартості 

 

 

 

 

30 

(1) 

(30) 

 

25 

(1) 

(25) 

 

 

 

13 

Усього за березень 

 

 

 

 

30 

32 

960 

 

25 

32 

800 

32 

160 

 

Нормативна вартість одиниці продукції - 33 грн.

Фактична собівартість одиниці продукції у січні становила 33,5 грн.

Фактична собівартість одиниці продукції у березні становила 32 грн.

Доведення до фактичної собівартості продукції, оціненої за методом нормативних затрат, у березні відображається:

1) за дебетом рахунку 26 "Готова продукція" та кредитом рахунку 23 "Виробництво" на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною вартістю готової продукції - (30) грн.;

2) за дебетом субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" та кредитом рахунку 26 "Готова продукція" на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною вартістю готової продукції, реалізованої у звітному періоді - (25) грн.

Приклад 5. Розрахунок за методом ціни продажу

N з/п 

Показник (група запасів) 

Залишок на початок місяця 

Надходження 

Вибуття 

Залишок на кінець місяця 

кіль кість 

продажна вартість 

націнка 

дата 

кіль-
кість 

ціна прид-
бання 

собі-
вартість придбання 

націнка 

продажна вартість 

дата 

кіль-
кість 

ціна 

продажна вартість 

націнка 

собі-
вартість 

кіль кість 

продаж на вартість 

націнка 

собі-
вартість 

Запаси К 

 

 

 

02.01 

10 

5,0 

50,0 

10,0 

60,0 

12.01 

6,0 

30,0 

 

 

5,0 

30,0 

 

 

Запаси Л 

 

 

 

03.01 

15 

4,0 

60,0 

12,0 

72,0 

15.01 

4,8 

33,6 

 

 

8,0 

38,4 

 

 

Запаси М 

 

 

 

05.01 

20 

6,0 

120,0 

30,0 

150,0 

17.01 

12 

7,5 

90,0 

 

 

8,0 

60,0 

 

 

Усього за січень 

 

45 

 

230,0 

52,0 

282,0 

 

24 

 

153,6 

28,321) 

125,28 

21 

128,4 

23,68 

104,72 

Запаси К 

30,0 

 

09.02 

25 

5,0 

125,0 

25,0 

150,0 

 

 

 

 

 

 

30 

180,0 

 

 

Запаси Л 

38,4 

 

09.02 

10 

4,0 

40,0 

8,0 

48,0 

30,02 

16 

4,8 

76,8 

 

 

9,6 

 

 

Запаси М 

60,0 

 

10.02 

11 

6,0 

66,0 

16,5 

82,5 

 

 

 

 

 

 

19 

142,5 

 

 

Усього за лютий 

21 

128,4 

23,68 

 

46 

 

231,0 

49,5 

280,5 

 

16 

 

76,8 

13,752)

63,05 

51 

332,1 

59,43 

272,67 

Запаси К 

30 

180,0 

 

 

 

 

 

 

 

28.03 

30 

6,0 

180.0 

 

 

 

 

 

10 

Запаси Л 

9,6 

 

 

 

 

 

 

 

28.03 

4,8 

9,6 

 

 

 

 

 

11 

Запаси М 

19 

142,5 

 

 

 

 

 

 

 

28.03 

19 

7,5 

142,5 

 

 

 

 

 

12 

Усього за березень 

51 

332,1 

59,43 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

332,1 

59,443) 

272,66 

272,66 

 

____________
1) Розрахунок суми торговельної націнки на суму реалізованого товару за січень

Визначення середнього відсотка торговельної націнки:

Сер. відсоток 

 

52 

 

 

___ 

х 100 % = 18,44 % 

торг. націнка 

 

282 

 

 

Визначення суми торговельної націнки:

Торг. націнки = 153,6 * 18,44 % / 100 % = 28,32

Визначення собівартості реалізованих товарів:

Собівартість товарів = 153,6 - 28,32 = 125,28

2) Розрахунок суми торговельної націнки на суму реалізованого товару за лютий:

Визначення середнього відсотка торговельної націнки на кінець лютого:

Сер. відсоток 

 

(23,68 + 49,5) 

 

 

______________ 

х 100 % = 17,9 % 

торг. націнки 

 

(128,4 + 280,5) 

 

 

Визначення суми торговельної націнки

Торг. націнка = 76,8 * 17,9 % / 100 % = 13,75

Визначення собівартості реалізованих товарів:

Собівартість товарів = 76,8 - 13,75 = 63,05

3) Розрахунок середнього відсотка торговельної націнки на кінець березня:

Визначення середнього відсотка торговельної націнки:

Сер. відсоток 

 

59,43 

 

 

_______ 

х 100 % = 17,9 % 

торг. націнки 

 

332,1 

 

 

Визначення суми торговельної націнки:

Торг. націнка = 332,1 * 17,9 % / 100 % = 59,44

Визначення собівартості реалізованих товарів:

Собівартість товарів = 332,1 - 59,44 = 272,66

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.