Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендаціі з бухгалтерського обліку основних засобів

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008
 

 

Додаток
до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів 

 

 

 

 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

N
з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет 

Кредит  

1 

2 

3 

4 

1. Облік капітальних інвестицій 

Придбання устаткування, що потребує монтажу 

205 "Будівельні матеріали" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ) 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Передача устаткування у монтаж 

15 "Капітальні інвестиції" 

205 "Будівельні матеріали" 

Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо 

15 "Капітальні інвестиції" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Відображення сум ПДВ 

641 "Розрахунки за податками" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій 

15 "Капітальні інвестиції" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Відображення сум ПДВ в рахунках підрядників і проектних організацій 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 

15 "Капітальні інвестиції" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування 

641 "Розрахунки за податками" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"  

10 

Витрати на будівництво об'єкта господарським способом: 

  

  

а) 

матеріали 

15 "Капітальні інвестиції" 

205 "Будівельні матеріали" 

б) 

послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо) 

15 "Капітальні інвестиції" 

23 "Виробництво" 

в) 

оплата праці працівників, зайнятих у будівництві 

15 "Капітальні інвестиції" 

66 "Розрахунки з оплати праці"  

г) 

відрахування на соціальні заходи 

15 "Капітальні інвестиції" 

65 "Розрахунки за страхуванням"  

11 

Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об'єкті будівництва господарським способом 

15 "Капітальні інвестиції" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

12 

Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і механізмів 

641 "Розрахунки за податками" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

13 

Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів 

15 "Капітальні інвестиції" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

14 

Сума ПДВ 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

15 

Затрати на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі) 

15 "Капітальні інвестиції" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

16 

Відображення ПДВ 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

2. Облік надходження основних засобів 

17 

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію 

10 "Основні засоби" 

15 "Капітальні інвестиції" 

18 

Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів 

10 "Основні засоби" 

46 "Неоплачений капітал" 

19 

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 

10 "Основні засоби" 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

20 

Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 

10 "Основні засоби" 

15 "Капітальні інвестиції" 

21 

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 

10 "Основні засоби" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

22 

Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів 

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

23 

Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів 

106 "Інструменти, прилади та інвентар" 

74 "Інші доходи" 

3. Облік амортизації основних засобів 

24 

Нарахована амортизація основних засобів: 

  

  

а) 

об'єктів виробничого призначення, включаючи об'єкти, узяті у фінансову оренду 

23 "Виробництво"
91 "Загальновиробничі витрати" 

131 "Знос основних засобів" 

б) 

об'єктів, переданих в операційну оренду 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

131 "Знос основних засобів" 

в) 

об'єктів, що забезпечують збут продукції 

93 "Витрати на збут" 

131 "Знос основних засобів" 

г) 

об'єктів загальногосподарського призначення 

92 "Адміністративні витрати" 

131 "Знос основних засобів" 

д) 

об'єктів житлово-комунального призначення та соціально-культурного призначення 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

131 "Знос основних засобів" 

4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів 

25 

Зарахування затрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості 

10 "Основні засоби" 

15 "Капітальні інвестиції" 

26 

Затрати по закінченій реконструкції (добудові) об'єкта: 

  

  

а) 

операційної оренди 

109 "Інші основні засоби" 

15 "Капітальні інвестиції" 

б) 

фінансової оренди 

103 "Будинки та споруди" 

15 "Капітальні інвестиції" 

27 

Ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів 

23 "Виробництво"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності" 

20 "Виробничі запаси"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями" 

5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів 

28 

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму: 

  

  

а) 

дооцінки залишкової вартості 

10 "Основні засоби" 

423 "Дооцінка активів" 

б) 

дооцінки зносу 

423 "Дооцінка активів" 

131 "Знос основних засобів"  

29 

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму: 

  

  

а) 

уцінки зносу 

131 "Знос основних засобів" 

10 "Основні засоби" 

б) 

уцінки залишкової вартості 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

10 "Основні засоби" 

30 

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму: 

  

  

а) 

уцінки зносу 

131 "Знос основних засобів" 

10 "Основні засоби" 

б) 

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок 

423 "Дооцінка активів" 

10 "Основні засоби" 

в) 

перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

10 "Основні засоби" 

31 

Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених: 

  

  

а) 

на суму дооцінки зносу основних засобів 

10 "Основні засоби" 

131 "Знос основних засобів" 

б) 

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 

10 "Основні засоби" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

в) 

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 

10 "Основні засоби" 

423 "Дооцінка активів" 

32 

Дооцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не уцінювався 

15 "Капітальні інвестиції" 

423 "Дооцінка активів" 

33 

Уцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не дооцінювався 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

15 "Капітальні інвестиції" 

34 

Дооцінка раніше уціненого об'єкта незавершеного будівництва: 

  

  

а) 

на суму дооцінки в межах попередніх уцінок 

15 "Капітальні інвестиції" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

б) 

на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок 

15 "Капітальні інвестиції" 

423 "Дооцінка активів" 

35 

Уцінка незавершеного будівництва раніше дооціненого: 

  

  

а) 

на суму уцінки в межах попередніх дооцінок 

423 "Дооцінка активів" 

10 "Основні засоби" 

б) 

на суму перевищення уцінки над попередніми дооцінками 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

10 "Основні засоби" 

36 

При введенні дооціненого об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію сальдована сума дооцінки заноситься до інвентарної картки (іншого регістру) аналітичного обліку основних засобів (буде списана на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" при його вибутті) 

  

  

37 

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

131 "Знос основних засобів" 

38 

Відновлення корисності об'єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності 

131 "Знос основних засобів" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

6. Облік вибуття основних засобів 

39 

Ліквідація основних засобів: 

  

  

а) 

первісна вартість ліквідованого об'єкта 

  

10 "Основні засоби" 

б) 

сума зносу об'єкта 

131 "Знос основних засобів" 

  

в) 

залишкова вартість 

976 "Списання необоротних активів" 

  

40 

Демонтаж об'єкта основних засобів: 

  

  

а) 

оплата праці 

976 "Списання необоротних активів" 

66 "Розрахунки з оплати праці" 

б) 

відрахування на соціальні заходи 

976 "Списання необоротних активів" 

65 "Розрахунки за страхуванням" 

в) 

послуги підрядника, інших сторонніх організацій 

976 "Списання необоротних активів" 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

г) 

одержані товарно-матеріальні цінності від ліквідації об'єкта 

20 "Виробничі запаси" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

41 

Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо по конкретному об'єкту (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів).
 У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації. 

423 "Дооцінка активів" 

441 "Прибуток нерозподілений" 

42 

Списання сальдо дооцінки об'єкта незавершеного будівництва при його вибутті 

423 "Дооцінка активів" 

441 "Прибуток нерозподілений" 

7. Облік основних засобів в оренді 

43 

Отримані основні (транспортні) засоби в оренду: 

  

  

а) 

операційну 

  

На позабалансовому рахунку
01 "Орендовані необоротні активи" здійснюється запис про одержання в операційну оренду із зазначенням вартості та інших характеристик 

б) 

фінансову 

15 "Капітальні інвестиції" 

531 "Зобов'язання з фінансової оренди" 

в) 

зарахування до складу основних засобів об'єкта фінансової оренди 

105 "Транспортні засоби" 

15 "Капітальні інвестиції"  

44 

Передано устаткування в оренду: 

  

 

а) 

операційну 

  

В аналітичному обліку на рахунку
10 "Основні засоби" зазначається факт знаходження об'єкта в операційній оренді 

б) 

підпункт виключено

 

 

в) 

підпункт виключено

 

 

г) 

підпункт виключено

 

 

д) 

підпункт виключено

 

 

45 

Включено об'єкт основних засобів до групи вибуття: 

  

  

а) 

сума зносу об'єкта  

13 "Знос основних засобів" 

10 "Основні засоби" 

б) 

сума перевищення залишкової вартості об'єкта над його справедливою вартістю 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

10 "Основні засоби" 

в) 

залишкова вартість об'єкта  

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

10 "Основні засоби" 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.03.2008 р. N 498)

____________

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.