Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

 

 

 

 

 

 

 

________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 1,
відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

N запису 

Дата звіту касира 

31 "Раху-
нки в банках" 

33 "Інші кошти" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків 

Сальдо на початок місяця ___________________ 

N запису 

Дата звіту касира 

31 "Раху-
нки в банках" 

34 "Коротко-
строкові векселі одер-
жані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

 

Сальдо на кінець місяця ___________ 

III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

33 "Інші кошти" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

64 "Розра-
хунки за подат-
ками й плате-
жами" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 

14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків 

Сальдо на початок місяця ___________ 

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

34 "Коротко-
строкові векселі одержані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

69 "Доходи майбут-
ніх періодів" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

 

Сальдо на кінець місяця ___________ 

V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків

N запису 

Дата виписок банку (звіту касира) 

31 "Раху-
нки в банках" 

37 "Розра-
хунки з різними дебіто-
рами" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

92 "Адмініст-
ративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати" 

15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями" 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків 

Сальдо на початок місяця ___________ 

N запису 

Дата виписок банку (звіту касира) 

16 "Довго-
строкова дебітор-
ська заборго-
ваність" 

30 "Каса" 

31 "Рахунки в банках" 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

50 "Довго-
строкові позики" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

Усього 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

 

Сальдо на кінець місяця ___________ 

VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33

N з/п 

Найменування рахунку (субрахунку) 

Надійшло за місяць від 

Усього надійшло за місяць 

Усього з початку року 

Витрачено за місяць на 

Усього витра-
чено за місяць 

Усього з початку року 

операційної діяльності 

інвести-
ційної діяльності 

фінан-
сової діяль-
ності 

операційну діяльність 

інвес-
тиційну діяль-
ність 

фінан-
сову діяль-
ність 

нереалі-
зованих курсових різниць 

 

 

нереалі-
зовані курсові різниці 

 

 

301 "Каса в національній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302 "Каса в іноземній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рахунком 30 "Каса" (сума рядків 1 - 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 "Поточні рахунки в національній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Усього (сума рядків 11 - 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" _______________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" _______________ 20__ р.

Виконавець _____________________________
                                                           (підпис) 

Головний бухгалтер ______________________
                                                                     (підпис) 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.