Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

 

 

 

 

 

 

_________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 5

за __________________ 20__ р. 

За кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

23 "Виробництво",

24 "Брак у виробництві",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

28 "Товари",

39 "Витрати майбутніх періодів",

65 "Розрахунки за страхуванням",

66 "Розрахунки з оплати праці",

класу 9 "Витрати діяльності".

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 90 

N 92 

N 93 

N 94 

N 95 

N 96 

N 97 

N 98 

N 99 

10 

11 

12 

79 "Фінансові результати" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 

Усього 

 

 

 

 

 

2  

1 

Фінансові витрати 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Відсотки за кредит 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Інші фінансові витрати 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати" 

 

 

 

 

 

 

2 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

 

 

 

 

 

 

3 

Інші витрати 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Собівартість реалізованих необоротних активів 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Втрати від неопераційних курсових різниць 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Списання необоротних активів 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

Усього за рахунком 97 "Інші витрати" 

 

 

 

 

 

 

4 

98 "Податки на прибуток" 

 

 

 

 

 

 

5 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

III. Витрати діяльності

 

 

IV. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 28 "ТОВАРИ"

Найменування 

Сальдо на початок місяця 

Обороти за місяць 

Сальдо на кінець місяця 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

281 "Товари на складі" 

 

х 

 

 

 

х 

282 "Товари в торгівлі" 

 

х 

 

 

 

х 

283 "Товари на комісії" 

 

х 

 

 

 

х 

284 "Тара під товарами" 

 

х 

 

 

 

х 

285 "Торгова націнка" 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 "Транспортно-заготівельні витрати" 

 

х 

 

 

 

х 

Усього за рахунком 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                            (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

 

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.