Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.01.98 р. N 759/10/20-2117

 

 
 
 
 

Головам державних податкових
адміністрацій
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі


Щодо Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Державна податкова адміністрація України направляє доопрацьовані Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, які рекомендуються для використання при оцінці стану роботи підприємств та визначення шляхів поліпшення їх діяльності.

Разом з тим, для удосконалення вказаних Методичних рекомендацій прошу подавати відповідні пропозиції Головному управлінню економічного аналізу.

Перший заступник Голови

Ф. О. Ярошенко


Додаток

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Методичні рекомендації по аналізу
фінансово-господарського стану підприємств та організацій

1. Вступ

Одним із напрямків діяльності Уряду є розробка взаємоузгодженої системи макроекономічних параметрів показників платіжного балансу, бюджету, грошово-кредитної системи, а також обгрунтованих прогнозів розвитку економіки держави.

Розвиток ринкових відносин збільшує відповідальність та самостійність підприємств у підготовці та прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх праці. Результати виробничої, комерційної, фінансової та других видів господарської діяльності залежать від різноманітних факторів, які знаходяться в різній ступені зв'язку між собою та підсумкових показників.

Методика охоплює аналіз фінансових результатів та фінансового положення підприємства, основних факторів, що забезпечують ці підсумки, обсяг й собівартість виробництва та реалізації продукції, ефективність використання основних засобів, матеріальних та трудових ресурсів. Наведені джерела інформації, способи та їх оцінки резервів, виявлені за допомогою аналізу.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон'юнктура. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступити звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Фінансове положення (стан) є комплексним поняттям і відображає рейтинг підприємства на фінансовому ринку, його кредито і податкоспроможність і характеризується системою показників, які визначають на конкретну дату.

Задовільний фінансовий стан - це стійка платоспроможність, достатня забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне їх використання з господарською доцільністю, чітка організація розрахунків, наявність стійкої фінансової бази.

Незадовільний фінансовий стан характеризується неефективним розміщенням засобів, їх іммобілізацією, незадовільною платіжною готовністю, простроченою заборгованістю перед бюджетом, постачальником і банком, недостатньо стійкою потенційною фінансовою базою в зв'язку з несприятливими тенденціями в виробництві, неправильно вибраною стратегією розвитку, некомпетентністю керівництва тощо.

1.1. Мета та задача

Метою даної методики являється:

- вивчення завантаженості підприємств, організацій податками та зборами по періодах звітного року, відслідкування їх нарахування;

- аналіз показників, які впливають на кінцеві фінансові результати;

- розробка пропозицій, спрямованих на нормалізацію виробництва і реалізацію продукції, а також покращення фінансового стану шляхом диференційованого підходу до підприємства кожної галузі;

- джерела надходження коштів до бюджету.

Загальна оцінка стану фінансово-господарської діяльності підприємства визначається його навантаженням податковими та неподатковими платежами, тобто встановлюється питома вага по видах платежів реалізованої продукції у різних періодах звітного року (див. табл. N 1).

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6 7
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.