Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Таблиця 7

Характеристика основних засобів

 

*******************************************************************************************
*        Показник        * На початок звітного *        На кінець звітного періоду        *
*                        *       періоду       *                                          *
*                        ******************************************************************
*                        *тис. грн. *    %     *      тис. грн.      *         %          *
*******************************************************************************************
*           1            *    2     *    3     *          4          *         5          *
*******************************************************************************************
*Всього основних засобів *          *   100    *                     *        100         *
*******************************************************************************************
*Первинна вартість (ряд. *          *   100    *                     *        100         *
*012 ф. 1)               *          *          *                     *                    *
*в т. ч. активна частка  *          *          *                     *                    *
*******************************************************************************************
*Залишкова вартість      *          *    х     *                     *         х          *
*(ряд. 010 ф. 10)        *          *          *                     *                    *
*******************************************************************************************
*Коефіцієнт придатності  *= залишкова вартість / на первинну вартість                     *
*******************************************************************************************
*Коефіцієнт оновлення    *          *    х     *= балансова вартість основних засобів,    *
*                        *          *          *що надійшли за звітний період до          *
*                        *          *          *балансової вартості основних засобів на   *
*                        *          *          *кінець звітного періоду                   *
*******************************************************************************************
*Коефіцієнт вибуття      *          *    х     *= балансова вартість основних засобів,    *
*                        *          *          *що вибули за звітний період до            *
*                        *          *          *балансової вартості основних засобів на   *
*                        *          *          *початок звітного періоду                  *
*******************************************************************************************
*Нерухоме майно          *          *          *                     *                    *
*******************************************************************************************
*Транспортні засоби      *          *          *                     *                    *
*******************************************************************************************
*Обладнання              *          *          *                     *                    *
*******************************************************************************************
*Питома вага засобів, що *          *          *                     *                    *
*швидко реалізуються     *          *          *                     *                    *
*(окремо додається       *          *          *                     *                    *
*перелік цих основних    *          *          *                     *                    *
*засобів)                *          *          *                     *                    *
*******************************************************************************************
 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

Таблиця 8

Характеристика оборотних засобів

 

**********************************************************************
*        Показник         * На початок звітного * На кінець звітного *
*                         *       періоду       *      періоду       *
*                         ********************************************
*                         *тис. грн. *    %     *тис. грн. *    %    *
**********************************************************************
*            1            *    2     *    3     *    4     *    5    *
**********************************************************************
*Всього оборотних засобів *          *          *          *         *
*(розд. II +              *          *          *          *         *
*+ розд. III активу       *          *          *          *         *
*балансу)                 *          *          *          *         *
**********************************************************************
*Запаси і затрати (розд.  *          *          *          *         *
*II активу балансу)       *          *          *          *         *
**********************************************************************
*Розрахунки з дебіторами  *          *          *          *         *
*(ряд. 160, 170,          *          *          *          *         *
*180, 195, 200, 210, 220, *          *          *          *         *
*225, 230, 240, 250)      *          *          *          *         *
**********************************************************************
*Грошові кошти й інші     *          *          *          *         *
*активи (ряд. 260, 270,   *          *          *          *         *
*280, 290, 300, 310 ф. 1) *          *          *          *         *
**********************************************************************
*Власні оборотні засоби   *          *          *          *         *
*(ряд. 150 +              *          *          *          *         *
*+ ряд. 320 - ряд. 750 -  *          *          *          *         *
*ряд. 530 ф. 1)           *          *          *          *         *
**********************************************************************
*Доля власних оборотних   *    х     *          *    х     *         *
*коштів в активах         *          *          *          *         *
*підприємства (нормативне *          *          *          *         *
*значення 30 %)           *          *          *          *         *
**********************************************************************
*Доля власних оборотних   *    х     *          *    х     *         *
*коштів в товарних        *          *          *          *         *
*запасах (нормативне      *          *          *          *         *
*значення 50 %)           *          *          *          *         *
**********************************************************************

____________ 

Надруковано:
"Вісник податкової служби України"
N 14, липень 1998 року.
  

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.