Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Журнал-ордер N 7 с.-г.
за кредитом рахунків:
40 "Статутний капітал";
41 "Пайовий капітал";
42 "Додатковий капітал";
43 "Резервний капітал";
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";
45 "Вилучений капітал";
46 "Неоплачений капітал";
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів";
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

за ____________ 20__ р.

N пор. 

В дебет рахунків 

З кредиту  

N 40 

N 41 

N 42 

N 43 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

10 "Основні засоби" 

  

  

  

  

11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

  

  

  

  

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

  

  

  

15 "Капітальні інвестиції" 

  

  

  

  

16 "Довгострокові біологічні активи" 

  

  

  

  

20 "Виробничі запаси" 

  

  

  

  

21 "Поточні біологічні активи" 

  

  

  

  

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва 

  

  

  

  

30 "Каса" 

  

  

  

  

10 

31 "Рахунки в банках" 

  

  

  

  

11 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

  

  

  

  

12 

40 "Статутний капітал" 

  

  

  

  

13 

41 "Пайовий капітал" 

  

  

  

  

14 

42 "Додатковий капітал" 

  

  

  

  

15 

43 "Резервний капітал" 

  

  

  

  

16 

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

  

  

  

  

17 

46 "Неоплачений капітал" 

  

  

  

  

18 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

  

  

  

  

19 

50 "Довгострокові позики" 

  

  

  

  

20 

51 "Довгострокові векселі видані" 

  

  

  

  

21 

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

  

  

  

  

22 

67 "Розрахунки з учасниками" 

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

33 

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

36 

  

  

  

  

  

37 

Усього 

  

  

  

  

38 

Відмітки 

  

  

  

  

 

рахунків 

Усього 

N 44 

N 45 

N 46 

N 47 

N 48 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Примітки

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________
(підпис) 

 

 

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 7.1 с.-г.
аналітичних даних по рахунку 42 "Додатковий капітал"

за ____________ 20__ р.

N пор. 

Субрахунки 

Підстава (зміст) запису 

Залишок на початок місяця 

У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

N 10 

N 13 

N 44 

  

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

421 "Емісійний дохід" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

422 "Інший вкладений капітал" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

423 "Дооцінка активів" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Дооцінка основних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Уцінка основних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Дооцінка незавершеного будівництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Уцінка незавершеного будівництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Дооцінка нематеріальних активів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Уцінка нематеріальних активів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Усього за субрахунком 423 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

425 "Інший додатковий капітал" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

426 "Фонди спеціального призначення" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Залишок на кінець місяця 

Усього з початку року 

 

N 10 

N 30 

N 31 

 

 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 7.2 с.-г.
аналітичних даних по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

за ____________ 20__ р.

N пор. 

Субрахунки 

Підстава (зміст) запису 

Залишок на початок місяця 

У дебет рахунку 44 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

 

N 40 

N 43 

N 79 

N 64 

 

 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

 

1 

2 

3 

4 

  

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

1 

441 "Прибуток нерозподілений" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2 

442 "Непокриті збитки" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді", разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.1 

у тому числі, виплати власникам нарахованих (дивідендів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.2 

спрямування прибутку до статутного капіталу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.3 

відрахування до резервного капіталу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.4 

інше використання прибутку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

З кредиту рахунку 44 у дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Залишок на кінець місяця 

Усього з початку року 

 

N 41  

N 42  

N 43  

N 44  

N 79  

 

 

 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 7.3 с.-г.
аналітичних даних по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

за ____________ 20__ р.

N пор. 

Субрахунки 

Підстава (зміст) запису 

Залишок на початок місяця 

У дебет рахунку 47 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

N 30 

N 31 

N 33 

N 66 

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

471 "Забезпечення виплат відпусток" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

472 "Додаткове пенсійне забезпечення" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

474 "Забезпечення інших витрат і платежів" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Усього за субрахунком 474 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

477 "Забезпечення матеріального заохочення" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З кредиту рахунку 47 у дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Залишок на кінець місяця 

Усього з початку року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 7.4 с.-г.
аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу:
40 "Статутний капітал";
41 "Пайовий капітал";
43 "Резервний капітал";
45 "Вилучений капітал";
46 "Неоплачений капітал"

за _______________ 20__ р.

N пор. 

Рахунки 

Підстава (зміст) запису 

Залишок на початок місяця 

У дебет рахунків 40, 41, 43, 45, 46 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

 

N 30 

N 31 

N 40 

N 44 

N 45 

N 46 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

 

1 

2 

3 

4 

  

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

  

40 "Статутний капітал" (41 "Пайовий капітал") 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

43 "Резервний капітал" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

45 "Вилучений капітал" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

46 "Неоплачений капітал

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

З кредиту рахунку 40, 41, 43, 45, 46 у дебет рахунків 

Усього за кре-
дитом 

Залишок на кінець місяця 

Усього з початку року 

 

N 10 

N 11 

N 12 

N 14 

N 16 

N 30 

N 31 

 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_______________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 7.5 с.-г.
аналітичних даних обліку по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

за ____________ 20__ р.

N пор. 

Види цільового фінансування і цільових надходжень 

Підстава (зміст) запису 

Залишок на початок місяця 

У дебет рахунку 48 з кредиту субрахунків 

Усього за дебетом 

N 301 

N 311 

N 313 

N 333 

N 373 

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З кредиту рахунку 48 у дебет субрахунків 

Усього за кредитом 

Залишок на кінець місяця 

Усього з початку року 

 

N 69 

N 719 

 

 

 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Журнал-ордер N 8 с.-г.
по кредиту рахунку N 21 "Поточні біологічні активи"

за 20__ р.

Місяць  

З кредиту субрахунку N 211 в дебет субрахунків  

З кредиту субрахунку N 212
в дебет субрахунків 

З кредиту субрахунку N 213
в дебет субрахунків 

Записи в журнал-ордер за місяць закінчені.
Аналітичні і синтетичні дані звірені.
Суми оборотів відображені в Головній книзі 

 

 

N 901 

N 231 

Усього 

N 155 

N 232 

N 233 

N 212 

N 901 

N 947  

N 99 

 

Усього 

N 212 

N 155 

 

Усього 

 

Дата

Підписи  

 

вико-
навець 

гол. бухгалтер

 

А 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи на лицьовій стороні журналу-ордера N 8 с.-г. та відомості здійснюються з оборотної відомості аналітичного обліку N 8.1 с.-г., N 8.2 с.-г. по рахунку 21 "Поточні біологічні активи".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 8.1 с.-г.
аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва

за ____________ 20__ р.

Назва об'єкту обліку поточного біологічного об'єкту рослинництва 

На дату
балансу 

Підстава (зміст) запису 

Залишок 

Надійшло в дебет субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва"
з кредиту субрахунків 

231 

685 

  

усього по дебету 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

Зернові та зернобобові
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

пшениця озима 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жито 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

гречка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кукурудза на зерно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

горох 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соняшник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ріпак 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цукровий буряк 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Овочі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баштанні культури 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Назва об'єкту обліку поточного біологічного об'єкту рослинництва 

Дата 

Підстава (зміст) запису 

Вибуло з кредиту субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва"
в дебет субрахунків 

Залишок 

231 

901 

  

усього по кредиту 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

площа, га 

справед-
лива вартість 

Зернові та зернобобові
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

пшениця озима 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жито 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

гречка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кукурудза на зерно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

горох 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соняшник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ріпак 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цукровий буряк 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Овочі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баштанні культури 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

______________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 8.2 с.-г.
аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва

за ____________ 20__ р.

 

Вид і статевовікова група тварин 

Ферма 

Кормо-
дні 

Залишок на початок місяця 

               Надходження               В дебет рахунку 21 "Поточні біологічні активи"  

N 16 - переведено з основного стада на відгодівлю 

N 21 - переведено з інших груп 

N 21 - переведено з інших ферм 

N 23 - приплід 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

Х 

  

Х 

  

  

  

Х 

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 8.2 с.-г.

з кредиту рахунків 

N 23 - приріст 

N 63 - купівля 

N 710.2 - від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу 

Усього по надходженню 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

 

                      Вибуття                                                                                                                  З кредиту рахунка N 21 "Поточні біологічні активи" 

N 155 - переведено до основного стада 

N 21 - переведено в інші групи 

N 21 - переведено на інші ферми 

N 23 - забито 

N 901 - продано 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

 

в дебет рахунків 

N 947 - нестача і втрати 

N 940.2 - від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу 

Усього по вибуттю 

Залишок на кінець місяця 

голів 

жива маса, кг 

сума 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

 

Вид і статевовікова група тварин 

Ферма 

Кормо-
дні 

Залишок на початок місяця 

                      Надходження                   В дебет рахунку 21 "Поточні біологічні активи" 

N 16 - переведено з основного стада на відгодівлю 

N 21 - переведено з інших груп 

N 21 - переведено з інших ферм 

N 23 - приплід 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

А 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 8.2 с.-г.

з кредиту рахунків 

N 23 - приріст 

N 63 - купівля 

NN 710.2 - від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу 

N

Усього по надходженню 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

 

                                            Вибуття                                                                                        З кредиту рахунка N 21 "Поточні біологічні активи"  

N 155 - переведено в основне стадо 

N 21 - переведено в інші групи 

N 21 - переведено на інші ферми 

N 23 - забито 

N 901 - продано 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

 

в дебет рахунків  

N 947 - нестача і втрати 

N 940.2 - від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу 

N  

Усього по вибуттю 

Залишок на кінець місяця  

голів 

жива маса, кг 

сума 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

голів 

жива маса, кг 

сума 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

 

Примітки

 

Відомість ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________
(підпис) 

 

З Головною книгою суми оборотів звірено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Відомість N 9 с.-г. позабалансового обліку __________________________

за ____________ 20__ р.

N запису 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження (одержано, надано, отримано тощо) 

Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо) 

Кількість 

Ціна 

Сума 

Підстава (номер, дата і найменування документа) 

Кількість 

Сума 

Підстава (номер, дата і найменування документа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N запису 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження (одержано, надано, отримано тощо) 

Вибуття (використано, списано,
повернуто, сплачено тощо) 

Кількість 

Ціна 

Сума 

Підстава (номер, дата і найменування документа) 

Кількість 

Сума 

Підстава (номер, дата і найменування документа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

______________________ 

Виконавець 

______________________ 

 

 

ГОЛОВНА КНИГА

РАХУНОК _________________________ номер і назва рахунку

Місяці 

ОБОРОТИ ЗА ДЕБЕТОМ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____ за Журналом-
ордером N ____ 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горизонтальне продовження ГОЛОВНОЇ КНИГИ

Місяці 

ОБОРОТИ ЗА ДЕБЕТОМ 

Обороти за кредитом разом 

ЗАЛИШОК 

Місяці 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Журналом-
ордером N ____ 

РАЗОМ 

Дебет 

Кредит 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
до Журналу-ордеру N ___

за ____________ 20__ р.

N запису 

Зміст операції 

Дебет 

Кредит 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

"___" ____________ 20__ р. 

Виконавець ______________ 

Головний бухгалтер ____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

АРКУШ-РОЗШИФРОВКА

за ____________ 20__ р.

Суми  

по журналах-ордерах1
___________________________
по відомостях  

N _____ 

віднесені в дебет1
____________________
прийнято з кредиту 

рахунку N _____ 

 

підлягають відображенню по наступних аналітичних рахунках:

Підстава
(де потрібно - і зміст запису)2 

Суми по аналітичних рахунках
(субрахунках, статтях)3 

Разом з кредиту
(дебету) рахунків 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

А 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1) Непотрібне закреслити.

2) Як правило, в графі А наводяться порядкові номери записів в журналі (відомості). Крім того, в окремих випадках, коли для аналітичного обліку потрібні докладні зведення по операції, по кожній групі однорідних документів - їх номери та зміст операції (коротко).

3) Записи в графах 1 - 6 здійснюються за даними первинних документів. При цьому по касових і банківських операціях відповідні суми записуються підсумками за день, на підставі підрахунку однорідних даних документів, а по інших операція - підсумками за декаду або за місяць в залежності від кількості документів.

Підстава
(де потрібно - і зміст запису) 

Суми по аналітичних рахунках
(субрахунках, статтях)3 

Разом з кредиту
(дебету) рахунків 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

N ____ 

А 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аркуш-розшифровку закінчено "___" ____________ 20__ р.

Результати з аналітичними даними звірені.

 

Виконавець 

____________ 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 [8]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.