Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Документи МФУ »

Роз'яснення Мінфіну

Надрукувати документ
20.01.2009

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.12.2008 р. N 31-34000-20-16/45983

Міністерство фінансів України на запит щодо відображення підприємством в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій повідомляє.

Відповідно до пункту 27 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - ПБО) 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, у статті "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій. Фінансовими інвестиціями відповідно до ПБО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, є активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Отримання відсотків за поточним рахунком, а також за депозитним рахунком, який є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, не належить до складу фінансових інвестицій. До інвестиційної діяльності підприємства згідно з пунктом 4 ПБО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, належить діяльність з придбання необоротних активів, а також діяльність з придбання фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Враховуючи викладене, отримані підприємством за поточним та депозитним рахунками відсотки вважаються іншими операційними доходами.

Облік фінансових витрат, пов'язаних із запозиченнями, врегульовано пунктом 27 ПБО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, та пунктами 3 і 4 ПБО 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 N 415.

Бухгалтерський облік отриманих підприємством короткострокових позик (крім позик банків) відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, ведеться на субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Відповідно до пунктів 1.3, 6.2, 9.1.3, 10.3.2, 10.8.2 і 10.9 Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 N 353, необоротні активи, які утримуються (призначені) для продажу відображаються у складі оборотних активів. Включення до фінансової звітності доходів і витрат від реалізації необоротних активів, які утримувалися для продажу, врегульовано пунктами 21, 28 і 31 ПБО 3.

Формування та розкриття облікової політики підприємства має здійснюватися з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України від 21.12.2005 N 31-34000-10-5/27793.

 

Заступник Міністра 

Д. Фудашкін 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.