Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Документи МФУ »

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
16.11.2009

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 листопада 2009 року N 1307

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю. М.) після затвердження цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Перший заступник Міністра 

І. Уманський 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 10 листопада 2009 р. N 1307 

 

 

 

 

ЗМІНИ
до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

1. У додатку до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561:

1.1. Пункт 24 доповнити новим підпунктом "е" такого змісту:

е) 

в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, по об'єктах основних засобів, отриманих безоплатно, придбаних (створених) за рахунок коштів цільового фонду, визнається дохід 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
69 "Доходи майбутніх періодів" 

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" 

 

1.2. У графі 2 підпункту "а" пункту 28 слово "залишкової" замінити словом "первісної".

1.3. Текст у графі 3 пункту 37 викласти в такій редакції: "972 "Втрати від зменшення корисності активів".

1.4. Текст у графі 4 пункту 38 викласти в такій редакції: "742 "Дохід від відновлення корисності активів".

2. У додатку 2 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 N 1315:

2.1. Текст у графі 3 пункту 11 викласти в такій редакції: "972 "Втрати від зменшення корисності активів".

2.2. Текст у графі 4 пункту 12 викласти в такій редакції: "742 "Дохід від відновлення корисності активів".

2.3. Пункти 23 і 24 викласти в такій редакції:

23 

Включено довгострокові біологічні активи до групи вибуття: 

  

  

- оцінені за справедливою вартістю 

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

16 "Довгострокові біологічні активи" 

- оцінені за первісною вартістю:
сума зносу 

134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" 

16 "Довгострокові біологічні активи" 

сума перевищення залишкової вартості об'єкта довгострокових біологічних активів над його справедливою вартістю 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

16 "Довгострокові біологічні активи" 

залишкова вартість 

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

16 "Довгострокові біологічні активи" 

24 

Реалізація довгострокових біологічних активів з групи вибуття: 

  

  

- визнання доходу 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

712 " Дохід від реалізації інших оборотних активів" 

- сума податкового зобов'язання з ПДВ 

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

- собівартість групи вибуття 

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"  

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

 

3. У додатку 3 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 N 2:

3.1. У пункті 1 текст "641 "Розрахунки за податками і платежами" замінити текстом "641 "Розрахунки за податками".

3.2. У графі 4 пункту 6 слово "одержані" замінити словом "одержаних".

3.3. Абзац шостий і сьомий пункту 16 викласти в такій редакції:

  

- визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

- залік заборгованості за розрахунками  

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

 

3.4. У графі 2 у пунктах 21, 24, 25, 27 слова "Відпущено зі складу" та у пункті 22 слова "Передано зі складу" замінити словами "Витрачено".

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

 
В. Пархоменко 

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.