Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків)

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Інші показники (таблиця 2) розраховуються та наводяться у висновку при необхідності за рішенням аудитора.

На підставі аналізу показників фінансового стану (таблиця 1) аудитор може зробити висновок про реальність та перспективи фінансового стану акціонерного товариства та підприємства - емітента облігацій і оцінити (за власною думкою) вірогідність його безперервного функціонування (у тому числі вірогідність можливого банкрутства) як суб'єкта господарювання.

Цей розділ також рекомендується використовувати при підготовці довідки про фінансовий стан підприємства при реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій.

 

Таблиця 2  

 

 

Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів)

  

Показник  

Формула розрахунку  

Нормативне значення  

1. Аналіз майнового стану підприємства 

1.1. 

Коефіцієнт зносу основних засобів  

ф. 1 ряд. 032
-------------------
ф. 1 ряд. 031  

зменшення  

1.2. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів  

ф. 5 ряд. 260 (гр. 5)
------------------------
ф. 1 ряд. 031 (гр. 4)  

збільшення  

1.3. 

Коефіцієнт вибуття основних засобів  

ф. 5 ряд. 260 (гр. 8)
------------------------
ф. 1 ряд. 031 (гр. 3)  

повинен бути меншим, ніж коефіцієнт оновлення основних засобів  

2. Аналіз ліквідності підприємства 

2.1. 

Коефіцієнт покриття  

ф. 1 ряд. 260
----------------
ф. 1 ряд. 620  

>1  

2.2. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності  

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 100 - ряд. 110 -
ряд.  120 - ряд. 130 - ряд. 140)
-----------------------------------------
ф. 1 ряд. 620  

0,6 - 0,8  

2.3. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240)
----------------------------------------------
ф. 1 ряд. 620  

>0
збільшення  

2.4. 

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)  

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620)  

>0
збільшення  

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 

3.1. 

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)  

ф. 1 ряд. 380
----------------------
ф. 1 ряд. 640  

>0,5  

3.2. 

Коефіцієнт фінансування  

ф. 1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 +
 ряд. 630)
------------------------------------------------
ф. 1 ряд. 380  

<1
зменшення  

3.3. 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620)
----------------------------------
ф. 1 ряд. 620  

>0,1  

3.4. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу  

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620)
----------------------------------
ф. 1 ряд. 380  

>0
збільшення  

4. Аналіз ділової активності підприємства 

4.1. 

Коефіцієнт оборотності активів  

ф. 2 ряд. 035
--------------------------------------------------
ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2  

збільшення  

4.2. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  

ф. 2 ряд. 035
---------------------------------------------------
ф. 1 (å (ряд. 520 / ряд. 600) гр. 3 + å (ряд. 520 ряд. / 600) гр. 4) / 2  

збільшення  

4.3. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

ф. 2 ряд. 035
--------------------------------------------------
ф. 1 (å (ряд. 150 / ряд. 210) гр. 3 + å (ряд. 150 / ряд. 210) гр. 4) / 2  

збільшення  

4.4. 

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)  

Тривалість періоду
--------------------------------------------------
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

зменшення  

4.5. 

Строк погашення кредиторської заборгованості (днів)  

Тривалість періоду
---------------------------------------------------
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  

зменшення  

4.6. 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів  

ф. 2 ряд. 040
---------------------------------------------------
ф. 1 (å (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 3 + å (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 4) / 2  

збільшення  

4.7. 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)  

ф. 2 ряд. 035
---------------------------------------------------
ф. 1 (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр. 4)) / 2  

збільшення  

4.8. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу  

ф. 2 ряд. 035
---------------------------------------------------
ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2  

збільшення  

5. Аналіз рентабельності підприємства  

5.1. 

Коефіцієнт рентабельності активів  

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225
---------------------------------------------------
ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2  

>0
збільшення  

5.2. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225
---------------------------------------------------
ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2  

>0
збільшення  

5.3. 

Коефіцієнт рентабельності діяльності  

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225
------------------------------------
ф. 2 ряд. 035  

>0
збільшення  

5.4. 

Коефіцієнт рентабельності продукції  

ф. 2 ряд. 100 (або ряд. 105) + ряд. 090 -
 ряд. 060
--------------------------------------------------
ф. 2 (ряд. 040 + ряд. 070 + ряд. 080)  

>0
збільшення  

6. Аналіз прибутковості  

6.1. 

Коефіцієнт прибутковості акцій  

ф. 2 ряд. 320
---------------------------------
Ринкова вартість 1 акції  

   

6.2. 

Коефіцієнт дивідендного доходу  

ф. 2 ряд. 340
----------------------------------
Ринкова вартість 1 акції  

   

6.3. 

Коефіцієнт виплати дивідендів  

Виплата дивідендів на 1 акцію
ф. 2 ряд. 340
----------------------------------------
ф. 2 ряд. 320  

   

 

Примітки:

ф. 1 - "Баланс підприємства";

ф. 2 - "Звіт про фінансові результати";

ф. 5 - "Примітки до річної фінансової звітності".

____________

 

Надруковано:
"Бухгалтерський облік і аудит",
N 4, квітень, 2001 р.

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.